30 - Rûm suresi 15. âyet meali

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
Fe emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe hum fî ravdatin yuhberun(yuhberune).
  
fe o zaman, böylece
emme fakat, lâkin, amma
ellezîne ki onlar
âmenû îmân ettiler
ve amilû es sâlihâti ve ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yaptılar
fe o zaman, böylece
hum onlar
fî ravdatin bahçede
yuhberune sevindirilirler
   
Abdulbaki Gölpınarlı İnanan ve iyi işlerde bulunanlar, cennet bahçesinde sevinip nîmetlere nâil olur onlar.
Abdullah Parlıyan İman edip, doğru dürüst işler yapanlar, cennet bahçelerinde nimetlerden yararlanır ve sevinirler.
Adem Uğur İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Ahmed Hulusi İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur ortamında sevindirilirler.
Ahmet Tekin İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar Cennet bahçelerinde nimetlere ve sevince mazhar olacaklar, güzel sadâlar, nağmelerle zevke dalacaklar.
Ahmet Varol İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar.
Ali Bulaç Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.
Ali Fikri Yavuz İman edib salih ameller işliyenlere gelince, işte onlar bir bahçede (cennetde) nimetlenir ve neşelenirler.
Ali Ünal Ayrılırlar da, iman edip, imanları istikametinde doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapmış olanlar, işte o kutlu insanlar, Cennet’in has bahçelerinde mutluluk içinde ağırlanırlar.
Bayraktar Bayraklı İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır.
Bekir Sadak Ama inanip yararli is isleyenler, agirlanacaklari bir cennette bulunurlar.
Celal Yıldırım Artık dosdoğru İmân edip İyi-yararlı amellerde bulunanlar Cennet bahçelerinde ağırlanıp neşelenirler.
Cemal Külünkoğlu İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar (cennet bahçelerinden) bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar.
Diyanet Vakfi İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Edip Yüksel Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Elmalılı Hamdi Yazır İmdi iyman edib salih ameller yapmış olanlar, o vakıt onlar bir ravzada neş'elenirler
Erhan Aktaş Fakat inananlar ve salihatı yapanlar1, onlar güzel bir bahçede mutluluk içinde yaşayacaklardır.

1- Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.
Gültekin Onan Böylece inanıp salih amellerde bulunanlar artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.
Hakkı Yılmaz Şimdi iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince; artık onlar, bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Harun Yıldırım İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.
Hasan Basri Çantay Artık îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onlar bir bağçede (yaşayıb) mesrur olurlar.
Hayrat Neşriyat Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince; artık onlar, bir bahçede (Cennette)sevindirilirler.
İbni Kesir İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar.
İskender Evrenosoğlu Fakat âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, onlar bahçelerde (ni'met verilip) sevindirilirler.
Kadri Çelik İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelenirler.
Muhammed Celal Şems İnanıp (da, yerli yerinde) iyi işler yapanlara ise, bir bahçede mutluluk bahşedilecek.
Muhammed Esed iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;
Mustafa İslamoğlu Artık, iman eden ve imana uygun iyi işler işleyen kimseler tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir musiki ile mest olacaklar;
Ömer Nasuhi Bilmen İmdi o kimseler ki, imân etmişler ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır. Artık onlar bir bahçede sevinç içinde kalırlar.
Ömer Öngüt İman edip sâlih ameller işleyenler, bir bahçe içinde mesut olurlar.
Şaban Piriş Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler.
Sadık Türkmen Inananlar ve salih (iyi) işler/yaptığı işin en iyisini yapanlar ise, onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Seyyid Kutub İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe içinde neşelendirilirler.
Suat Yıldırım İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.
Süleyman Ateş İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş'elendirilirler.
Süleymaniye Vakfı İnanan ve iyi işler yapanlar, has bahçede, sevinç içinde olacaklardır.
Tefhim-ul Kuran Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar.'
Ümit Şimşek İman edip güzel işler yapanlar, birer Cennet bahçesinde safâ sürmektedirler.
Yaşar Nuri Öztürk İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.