87 - A’lâ suresi 5. âyet meali

فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى
Fe cealehu gusâen ahvâ.
  
fe o zaman, böylece
ceale-hu onu kıldı, yaptı
gusâen zerreler halinde
ahvâ siyah
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü.
Abdullah Parlıyan ve sonra onları kapkara, kupkuru hale getirir.
Adem Uğur Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren.
Ahmed Hulusi (Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.
Ahmet Tekin Sonra da, bitkileri kapkara bir sel suyu artığı haline getirenin adını tesbihe, zikre devam et.
Ahmet Varol Ardından onu siyah, kupkuru çöpe çevirdi.
Ali Bulaç Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.
Ali Fikri Yavuz Sonra da onu, kurumuş, kararmış bir hale çevirdi.
Ali Ünal Sonra da onları çürüyüp kararmış atıklara çevirir.
Bayraktar Bayraklı (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.
Bekir Sadak Sonra da onlari siyah cercope cevirmistir.
Celal Yıldırım Sonra da onu kupkuru kömüre çevirdi.
Cemal Külünkoğlu (4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir.
Diyanet İşleri (eski) Sonra da onları siyah çerçöpe çevirmiştir.
Diyanet Vakfi (1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!
Edip Yüksel Sonra onu kuruyup kararmış bir samana çevirir.
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi
Erhan Aktaş Derken onu kuru, kararmış çer çöp haline getirdi.
Gültekin Onan Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.
Hakkı Yılmaz 1-5 Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı hâline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar.
Harun Yıldırım Ardından onu kupkuru ve simsiyah yaptı.
Hasan Basri Çantay Sonra da onu kapkara, kupkuru bir haale getirendir.
Hayrat Neşriyat (4-5) Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu kapkara bir süprüntü hâline getirdi.
İbni Kesir Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirmiştir.
İskender Evrenosoğlu Sonra da onu siyah atık haline getirdi.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Sonra da onu karamsı bir sel suyuna çevirdi.

(Petrol, algler gibi organik maddelerin, kaya tabakaları arasında çeşitli bakteri işlemleri görmesiyle ve uzun bir zaman sürecinin geçmesiyle oluşmuştur. Günümüzde petrolün temel kaynağının organik maddeler olduğu kabul edilmektedir. İnsan yaratılmadan önce yaratılan otlaklar, Dünya’nın ekolojik dengesindeki yerlerinin yanında, ileride petrole dönüşmek üzere de görevlendirilmiştir. Organik kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürümüş ve geriye yalnızca yağlı maddeler kalmıştır. Yağlı maddeler çamur altında kalmış ve zamanla çamur sıkışıp kayaç katmanlarına, alttaki yağlı maddeler de petrole dönüşmüştür.

Petrol aynen ayette geçtiği gibi “sel suyu” özelliği göstermektedir. Çoğunlukla petrol oluştuğu yerden başka yerlere göç etmiştir. Yani petrol oluştuğu yerin dibine direkt çöken bir yapıda değildir. Petrol bir sel suyu gibi hareket eden, göç eden, gözeneksiz, sert kayaçlarla karşılaşınca ise buralarda toplanan bir yapıya sahiptir. Bulunan petrol yatakları işte bu tip kayaçların petrolü tutması ile oluşmuştur. Kısacası petrol, ayetlerde geçtiği gibi:

1- Bitki gibi organik madde kökenlidir.

2- Karamsı renktedir.

3- Sel suyu gibi hareket eder.)
Kadri Çelik Ve ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.
Mehmet Ali Eroğlu (4-5) Aralarından otlağı çıkarır, sonrada kupkuru çöle çevirir.
Mehmet Okuyan Sonra da onu kapkara kuru ota çevirendir.
Muhammed Celal Şems Sonra onu, kararmış çerçöpe çevirdi.
Muhammed Esed ve sonra on(lar)ı kara, kavruk kök haline getirmektedir!
Mustafa Çevik 4-5 Ey insanlar! Allah nasıl ki topraktan yeşil otları çıkarıp, sonra da kupkuru çer çöpe çeviriyor ve zamanı gelince tekrar canlandırıp hayata döndürüyorsa, sizi de ölüp toprağa karıştıktan sonra tekrar diriltip, dünya hayatınızda davetine karşı tutumunuzdan hesaba çekecek.
Mustafa İslamoğlu sonra onu kapkara-kupkuru bir hale soktu.
Ömer Nasuhi Bilmen Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi.
Ömer Öngüt Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir.
Şaban Piriş Ve onu kuru ota çeviren O’dur.
Sadık Türkmen Ardından da onu; kapkara, katran (ham petrol) haline dönüştüren.
Seyyid Kutub Sonra da onları kupkuru çöpe çevirendir.
Suat Yıldırım (4-5) O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni!
Süleyman Ateş Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi.
Süleymaniye Vakfı sonra kapkara çöpe çeviren de odur.
Tefhim-ul Kuran Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.
Ümit Şimşek Sonra onu kapkara bir curufa çevirdi.
Yaşar Nuri Öztürk Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.