39 - Zümer suresi 54. âyet meali

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
  
ve enîbû ve yönelin (ve ulaşmayı dileyin)
ilâ rabbi-kum Rabbinize
ve eslimû ve teslim olun
lehu ona ait, onun
min kabli önceden, daha önce
en ye'tiye-kum size gelmesi
el azâbu azap
summe sonra
lâ tunsarûne yardım olunmazsınız
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve dönün Rabbinize ve teslîm olun ona, size azap gelip çatmadan, sonra yardım edilmez size.
Abdullah Aydın "Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tövbe ederek) Rabbinize yönelin, O'na ihlasla ibadet edin. Sonra kurtulamazsınız."
Abdullah Parlıyan Size azap gelip çatmadan, Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Adem Uğur Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Ahmed Hulusi Rabbinize yönelin (tövbe edin) ve size azap (ölüm) gelmeden önce O'na teslim olun. . . Sonra yardım olunmazsınız!
Ahmet Davudoğlu Onun için başınıza azap gelip çatmadan (tevbe ile) Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.
Ahmet Tekin 'Size azap gelmeden önce, samimiyetle inanarak, itaat ederek Rabbinize dönün. O’na teslim olarak hükmüne rıza gösterin, hâlis müslüman olun. Yoksa size yardım eden de bulunmaz.'
Ahmet Varol Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.
Ali Arslan Size azap gelip dokunmazdan önce (dünyada iken) Rabbinize yönelip O'na teslim olun!
Ali Bulaç Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ali Fikri Yavuz Onun için başınıza azab gelib çatmadan (tevbe edib) Rabbinize dönün, O’na hâlis ibadet edin; sonra kurtulamazsınız.
Ali Ünal Size (artık iman etmenin fayda vermeyeceği) azap gelip çatmadan önce gönülden Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Aksi halde, hiçbir şekilde yardım görmezsiniz.
Arif Pamuk Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Bahaeddin Sağlam Ve ey kullarım! Sahibiniz olan Allah'a yönelin. Azap size gelmeden O'na teslim olun.
Bayraktar Bayraklı “Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O'na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.”
Bekir Sadak «ORabbinize yonelin. Azap size gelmeden once O'na teslim olun; sonra yardim gormezsiniz.»
Celal Yıldırım Size henüz azâb gelmeden önce Rabbınıza yönelip tevbe şuuru içinde O'na gönül verin ve O'na teslîm olun. Aksi halde yardım göremezsiniz.
Cemal Külünkoğlu Öyleyse size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun! Yoksa yardım göremezsiniz.
Diyanet İşleri (eski) 'Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz.'
Diyanet Vakfi Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Edip Yüksel Efendinize yönelin ve cezaya çarpılmadan önce O’na teslim olun, zira o zaman yardım görmezsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır Onun için ümidi kesmeyin de başınıza azâb gelmeden evvel tevbe ile rabbınıza dehalet edin ve ona halîs müslimanlık yapın, sonra kurtulamazsınız
Erhan Aktaş Rabb’inize yönelin! Ve size azap gelmeden önce O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.
Gültekin Onan Azab size gelip çatmadan evvel, rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Hakkı Yılmaz Ve size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz.
Harun Yıldırım Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez.
Hasan Basri Çantay «Size azâb gelib çatmazdan evvel Rabbinize dönün, Ona teslîm olun (müslüman olun). Sonra yardım edilmezsiniz».
Hasan Tahsin Feyizli (Bundan böyle) Size azap gelmeden önce, Rabbinize dön(üp tevbe ed)in ve O'na (gönülden) teslim olun.
Hayrat Neşriyat Öyle ise, size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslîm olun; sonra yardım olunmazsınız.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun!
Hüseyin Kaleli “Size azap gelmezden önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız.”
İbni Kesir Ve Rabbınıza yönelin. Size azab gelmeden önce O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz.
İskender Evrenosoğlu Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Öyleyse azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Kadri Çelik Azap size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.
Mehmet Ali Eroğlu Zor bir azap gelip çatmadan Rabbinize dönün. O'na teslim olunSonrasında yardım yoktur.
Mehmet Okuyan Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun; sonra size yardım edilmez.
Muhammed Celal Şems “Azap size gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O’na boyun eğin. Sonrasında (asla) yardım edilmeyeceksiniz.”
Muhammed Esed Öyleyse (yalnız) Rabbinize yönelin ve (ölümün ve yeniden dirilmenin) azabı başınıza gelmeden önce O'na teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.
Mustafa Çevik 53-59 Ey Peygamber! Allah adına de ki: “Ey bu uyarılardan ders almayan, günahkâr ve kendilerine zulmeden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah günahlarından tevbe edip kendisine yönelerek davetine icabet edenlerin günahlarını bağışlar.” O halde sizler de azap gelip çatmadan tevbe ederek Rabbinizin daveti olan hayat nizamı ile yaşayın. Aksi halde sizi azaptan koruyup kurtaracak hiç kimseyi bulamazsınız. Allah’ın azabı birdenbire karşınıza çıkmadan Rabbinizden indirilen Kur’an ile yapılan çağrıya kulak verip O’na tabi olun ki, sonra Kıymet Günü “Rabbimin davetine uymayıp dünya hayatımı zayi ettiğim için yazıklar olsun bana.” demek zorunda kalmayasınız. Yahut azapla karşılaşınca, “Bana dünyaya tekrar dönme fırsatı verilse de, Rabbimin rızasını kazanmak uğrunda canla başla gayret edenlerden olsam.” diye pişmanlıkla kıvrananlardan olmayasınız. O zaman da Allah böylelerine: “Hayır, artık iş işten çoktan geçti. Dünya hayatlarınızda âyetlerim size apaçık ulaşmışken onları yalan saydınız, büyüklük taslayıp, kibirlenerek sırtınızı döndünüz.” diyecek.
Mustafa İslamoğlu İmdi, azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun; sonra kimse size yardım edemez.
Nedim Yılmaz Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün. Ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, size azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız.»
Ömer Öngüt Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmadan evvel O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ömer Rıza Doğrul Azap gelmeden Rabbinize dönüp O’na sığının. O’na teslim olun. Sonra (kurtulmak için) yardım görmezsiniz.
Şaban Piriş Azap size gelmeden önce, Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun ki sonra hiç bir yardım göremezsiniz.
Sadık Türkmen Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez!
Seyyid Kutub Rabb'inize yönelin. Azap size gelmeden önce O'na teslim olun sonra size yardım edilmez.
Suat Yıldırım Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O’na teslim olun, O’na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.
Süleyman Ateş "Size azâb gelip çatmadan Rabbinize dönün, O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez."
Süleymaniye Vakfı O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.
Talat Koçyiğit Azap size gelmeden önce, Rabbınıza dönün ve O'na teslim olun.
Tefhim-ul Kuran Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım da edilmez.
Ümit Şimşek Onun için, başınıza azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve Ona teslim olun; sonra kimseden yardım göremezsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Azap yakanıza yapışmadan Rabbinize dönüp O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.