39 - Zümer suresi 28. âyet meali

قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
Kur’ânen arabiyyen gayre zî ivecin leallehum yettekûn(yettekûne).
  
kur'ânen Kur'ân
arabiyyen Arapça olarak
gayre başka
sahip
ivecin eğrilik, kusur, çelişki
lealle-hum umulur ki böylece onlar
yettekûne takva sahibi olurlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Çekinsinler diye Arapça, eğrisi büğrüsü olmayan, dosdoğru Kur'ân bu.
Abdullah Parlıyan İnsanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye, Kur'ân'ı Arap diliyle ve her türlü pürüz ve eğriliklerden uzak olarak vahyettik.
Adem Uğur Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.
Ahmed Hulusi Pürüzsüz, net Arapça bir Kur'ân olarak (vahyettik). . . Belki (anlayıp) korunurlar diye.
Ahmet Tekin Bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, içinde tezat, tenakuz, pürüz, yalan, sapma olmayan bir kitabı düşünüp öğüt alsınlar. Ola ki, Allah’a sığınırlar, emirlerine yapışırlar, günahlardan arınıp, azâbından korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.
Ahmet Varol Belki sakınırlar diye içinde çarpıklık olmayan Arapça bir Kur'an (indirdik).
Ali Bulaç Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.
Ali Fikri Yavuz Onu pürüzsüz ve dosdoğru Arabca bir Kur’an olarak indirdik. Gerek ki, küfürden sakınsınlar.
Ali Ünal Gittikleri yolun yanlışlığını görüp, Allah saygısıyla fenalıklardan çekinirler ve Allah’a karşı gelmekten vazgeçerler mi diye, onu her türlü çelişkiden ve gerçeğe, doğruya ve anlamaya ters bütün unsurlardan uzak Arapça bir Kur’ân kıldık.
Bayraktar Bayraklı Sakınsınlar diye, onu pürüzsüz Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Bekir Sadak O, egriligi olmayan, arabca bir Kuran'dir. Belki sakinirlar.
Celal Yıldırım Bir Kur'ân ki içinde eğrilik olmayan, pürüzsüz bir Arapça ile (indirilmiş)dir. Ola ki, Allah'tan sakınırlar.
Cemal Külünkoğlu Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Diyanet İşleri (eski) O, eğriliği olmayan, Arapça bir Kuran'dır. Belki sakınırlar.
Diyanet Vakfi Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.
Edip Yüksel Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Bir Kur'an ki pürüzsüz bir arabî, gerek ki korunsunlar
Erhan Aktaş Kusursuz, Arapça bir Kur’an’dır. Umulur ki takva1 sahibi olurlar.

1- Korunma; Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.
Gültekin Onan Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kuran'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.
Hakkı Yılmaz (27,28) Ve andolsun ki Biz, düşünüp öğüt alsınlar diye pürüzsüz Arapça bir okuma olarak; Allah'ın koruması altına girsinler diye bu Kur’ân'da insanlar için her türlüsünden örnek verdik.
Harun Yıldırım Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.
Hasan Basri Çantay (Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir Kur'an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.
Hayrat Neşriyat Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur’ân olarak (indirdik); tâ ki sakınsınlar.
İbni Kesir Eğriliği bulunmayan arabça bir Kur'an'dır. Belki sakınırlar.
İskender Evrenosoğlu (Bu), çelişkisi (eğriliği, kusuru) olmayan Arapça Kur'ân'dır. Umulur ki onlar, böylece takva sahibi olurlar.
Kadri Çelik (Bu) Eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki korkup sakınırlar.
Mehmet Ali Eroğlu Referansı sağlam, pürüzsüz, çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki sakınırlar.
Mehmet Okuyan Takvâlı (duyarlı) olsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur’an olarak (indirdik).
Muhammed Celal Şems Biz kendi manalarını açıkça anlatan Kur’an’ı (indirdik. Onda) hiçbir eğrilik yoktur. (Gayesi de) onların nasihat almalarıdır.
Muhammed Esed ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak (vahyettik ki,) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.
Mustafa Çevik 24-28 Hesap Günü azaptan kendisini koruyabilecek durumda olmayan eli kolu bağlı, çaresizlik içinde kıvranan kimse ile güven içinde ve azaptan uzak, Rabbinin ödüllendireceği kimse hiç bir olur mu? O Gün Kur’an ile yapılan davete başkaldırmış olanlara “Hak ettiğiniz azabı çekin bakalım.” denilecek. Onlardan öncekiler de, peygamberlerin Allah adına yaptıkları daveti yalan sayıp reddetmişlerdi. Bu sebeple de azap hiç beklemedikleri bir anda gelip çatmış, böylece Allah onlara dünya hayatlarında rezilliği ve perişanlığı tattırmıştı. Âhiretteki azapları ise daha çetin olacaktır, keşke Kur’an’la davet edilmekte olanlar bunu anlayabilse. Biz bu Kur’an’la düşünüp doğru olana yönelsinler diye insanlara misallerle açıklamalarda bulunduk. Ve Arapça bir kitap olarak indirdik. Onun içinde asla çarpıklık bulunmaz.
Mustafa İslamoğlu (ve onu) hiçbir çarpıklığa meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak (indirdik): belki sorumluluklarını idrak ederler.
Ömer Nasuhi Bilmen Bir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an ki, belki sakınırlar.
Ömer Öngüt O, eğriliği bulunmayan (pürüzsüz) Arapça bir Kur'an'dır. Belki korkarlar.
Şaban Piriş Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuşla.
Sadık Türkmen Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an olarak. Eğrisi büğrüsü olmayan çelişkisiz (bir Kur’an!) Umulur ki, korunup sakınırlar!
Seyyid Kutub O, pürüzsüz Arapça Kur'an'dır. Belki sakınırlar.
Suat Yıldırım Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Süleyman Ateş Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).
Süleymaniye Vakfı Örneği, çarpıklığı olmayan[1*] Arapça âyetler kümesi[2*] halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.

[1*] Kur’an, kendisi yanıltıcı olmayan, yanlış anlaşıldığında birbiriyle ilişkili ayetler kümesinin yardımıyla fark edilmesini sağlayacak şekilde Arapça bir Kitap olarak, Allah tarafından düzenlenmiştir (Bkz: Al-i İmran 3/7)

[2*] Arapça “Kur’an” kelimesi, küme, kümeleşme anlamına gelir. Bkz. İsra 17/78
 

 

Tefhim-ul Kuran (Bu) Arapça bir Kur'an, ki O'nda çarpıklık yoktur. Umulur ki korkup sakınırlar.
Ümit Şimşek O hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'ân'dır-umulur ki böylece sakınırlar.
Yaşar Nuri Öztürk Bunu, eğri büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.