37 - Sâffât suresi 28. âyet meali

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ
Kâlû innekum kuntum te’tûnenâ anil yemîn(yemîni).
  
kâlû dediler
inne-kum hiç şüphesiz siz, muhakkak ki siz
kuntum siz iseniz
te'tûne-nâ bize geliyorsunuz
an el yemîni sağdan
   
Abdulbaki Gölpınarlı Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.
Abdullah Parlıyan Onlardan bir kısmı: “Bakın” diyecek. “Siz bize ayartma niyetiyle, sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız.”
Adem Uğur (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.
Ahmed Hulusi "Muhakkak ki siz bize sağdan (sanki hakikati bildirirmiş gibi) gelirdiniz?"
Ahmet Tekin Güç ve iktidar sahiplerine uyanlar:'Siz sûreti haktan görünerek etkili usullerle bize yaklaşır, inkâra cür’et ettirir ve bizi hak yoldan uzaklaştırırdınız' diyorlar.
Ahmet Varol Derler ki: 'Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz.' [1]
Ali Bulaç "Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz." derler.
Ali Fikri Yavuz (Yardakçılar, öncülerine şöyle) diyecekler: “- Siz, bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz.”
Ali Ünal (Dünyada iken tâbi olanlar, lider edindiklerine), “Siz” derler, “sanki iyiliğimizi istiyormuşçasına bize yaklaşır ve bâtılı hak göstererek, bizi ona çağırırdınız.”
Bayraktar Bayraklı Uyanlar, uyduklarına: “Siz, bize sağdan geliyordunuz” diyecekler.
Bekir Sadak Ileri gelenlerine: «Dogrusu siz bize sureti hakdan gorunurdunuz» derler.
Celal Yıldırım Siz bize sağ taraftan (dinî açıdan) geliyordunuz, derler.
Cemal Külünkoğlu (27-28) (Onlarda) birbirlerine dönüp sitem etmeye kalkışırlar. (Kötülükte kendilerine uyanlar, uydukları kimselere:) “Siz bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz (bize haktan yana görünürdünüz).”
Diyanet İşleri (eski) İleri gelenlerine: 'Doğrusu siz bize sureti hakdan görünürdünüz' derler.
Diyanet Vakfi (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.
Edip Yüksel “Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz“ derler.
Elmalılı Hamdi Yazır Siz diyorlardır: bize sağdan gelir dururdunuz
Erhan Aktaş “Gerçek şu ki siz bize, hep sağ taraftan1 geliyordunuz.” derler.

1- Sağ taraf, deyim olarak; gücü, güç kullanmayı ifade etmektedir. Siz bizi gücünüzle etki altına alarak ve iyi niyetli görünerek yönlendiriyordunuz, denmektedir.
Gültekin Onan "Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz" derler.
Hakkı Yılmaz Onlar: “Şüphesiz siz bize sağ elden/hak yoldan/iyi konumdan/güçten-kuvvetten gelir dururdunuz” derler.
Harun Yıldırım Siz bize sağdan gelirdiniz derler.
Hasan Basri Çantay «Hakıykat siz, derler, biz sağdan (suret-i hakdan) gelirdiniz».
Hayrat Neşriyat (Tâbi' olanlar, elebaşlarına:) 'Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz (hayrımıza çalışır görünürdünüz)!' derler.
İbni Kesir Ve derler ki: Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz.
İskender Evrenosoğlu "Gerçekten siz bize, sağ taraftan (Allah taraftarıymış gibi) geliyordunuz." dediler (derler).
Kadri Çelik “Doğrusu siz, bize sağdan (nasihat edercesine) gelirdiniz” derler.
Mehmet Ali Eroğlu (27-28) Artık bir birine dönüp sorarlar: "Gerçekten bize sağdan gelip yanaşıyordunuz" derler
Muhammed Celal Şems “Siz daima sağımızdan bize gelirdiniz,” diyecekler. (Yani, din yönünden bizi aldatırdınız.)
Muhammed Esed (Onların) bir kısmı: "Bakın" diyecek, "Siz bize (ayartma niyetiyle) sağdan yaklaşırdınız!"
Mustafa İslamoğlu (Bir kısmı) şöyle diyecek: "Siz bize hep suret-i haktan görünerek yanaşırdınız."
Ömer Nasuhi Bilmen (Tâbi olanlar) Derler ki: «Şüphe yok, siz bize sağdan gelir olmuştunuz.»
Ömer Öngüt "Siz bize sağdan gelir, suret-i haktan görünürdünüz!" derler.
Şaban Piriş - Siz bize sağdan geliyordununuz, derler.
Sadık Türkmen Derler ki: “Gerçekten bize ‘iyilik yapıyoruz’ diye gelenler sizdiniz.”
Seyyid Kutub «Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler.
Suat Yıldırım Tâbi olanlar önderlerine: "Siz, derler, bize (en çok önem verdiğimiz taraftan), sağ cihetten gelir, ısrarla size tâbi olmamızı isterdiniz?"
Süleyman Ateş (Uyanlar, uydukları adamlara) Dediler ki: "Siz bize sağdan gelir (güvendiğimiz yandan bize sokulup vesvese verir)diniz."
Süleymaniye Vakfı “Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.
Tefhim-ul Kuran «Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz» derler.
Ümit Şimşek 'Siz iyiliğimizi ister görünüyordunuz' derler.
Yaşar Nuri Öztürk Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.