11 - Hûd suresi 117. âyet meali

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
Ve mâ kâne rabbuke li yuhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ muslihûn(muslihûne).
  
ve mâ kâne ve olmadı
rabbu-ke senin Rabbin
li yuhlike helâk edici
el kurâ ülkeler, kasabalar
bi zulmin zulümler sebebiyle
ve ehlu-hâ ve onun ehli, halkı
muslihûne ıslâh ediciler, ıslâh edenler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Rabbin, ahâlisi, birbirini ıslâh edip duran şehirleri zulümle helâk etmez.
Abdullah Parlıyan Yoksa senin Rabbin birbirlerine karşı dürüst davranıp haksızlık yapmadıkları ve insanlık dışı tarzda davranmadıkları sürece toplumları haksız yere yok edecek değildir.
Adem Uğur Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.
Ahmed Hulusi Senin Rabbin, sâlih (dürüst) insanların yaşadıkları bölgeleri, haksız olarak helâk edecek değildir!
Ahmet Tekin İdarecileri, halkı iyi ve ıslah iken, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşarlarken, senin Rabbin zulm ile bir memleketi helâk edecek değildir.
Ahmet Varol Rabbin, ahalisi ıslah edici iken o beldeleri haksız yere helak edecek değildi.
Ali Bulaç Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.
Ali Fikri Yavuz Memleketlerin halkı, zulümden berî bulundukları halde, Rabbin, asla o memleketleri zulümle helâk etmez.
Ali Ünal Rabbin, halkı (hem kendi nefislerini hem de toplumu) ıslahla meşgul bulunan ve hakka, hukuka riayetkâr herhangi bir memleketi helâk etmek gibi bir zulmü asla işlemediği gibi, işleyecek de değildir.
Bayraktar Bayraklı Halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksız yere memleketleri helâk etmez.
Bekir Sadak Rabbin, kasabalarin halki islah olmusken, haksiz yere onlari yok etmez.
Celal Yıldırım Rabbin, halkından, kendilerini (ve çevrelerini) düzeltenler bulundukça kasabaları haksız yere yok edecek değildir.
Cemal Külünkoğlu Yoksa senin Rabbin, halkı dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu asla helak etmez.
Diyanet İşleri (eski) Rabbin, kasabaların halkı ıslah olmuşken, haksız yere onları yok etmez.
Diyanet Vakfi Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.
Edip Yüksel Halkı erdemli davrandığı sürece, Efendin kentleri yok edecek değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır Rabbın da o memleketleri ahalisi muslihler iken zulmile helâk edecek değildi ya
Erhan Aktaş Yoksa senin Rabb’in, o memleketleri, halkı düzelticiler oldukları halde, haksızlıkla yok edecek değildi!
Gültekin Onan Ahalisi (ehli) ıslah eden kimseler iken, senin rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.
Hakkı Yılmaz Ve senin Rabbin, halkları düzeltici iken, o memleketleri haksız yere değişime/ yıkıma uğratacak değildir.
Harun Yıldırım Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.
Hasan Basri Çantay Senin Rabbin — ehâlîsi (hem nefislerini, hem yekdiğerini) ıslaahedib dururken de — O memleketleri (sırf) şirk yüzünden helak edecek değildi ya.
Hayrat Neşriyat Rabbin o şehirleri, ahâlisi (kendi hâllerini ve diğer insanları) ıslâh eden kimseler iken, zulümle helâk edecek değildi.
İbni Kesir Kasabaların halkı ıslah edilip dururken Rabbın haksız yere onları helak etmez.
İskender Evrenosoğlu Ve senin Rabbin, halkı ıslâh edici olan beldeleri zulüm ile helâk edici olmadı.
Kadri Çelik Halkı ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.
Mehmet Ali Eroğlu Ulu Rabbin, birbirini ıslah edip duran beldeleri zulümle helak edecek değildir.
Muhammed Celal Şems İnsanları ıslah (işlerini) yapmaktayken, Rabbin yerleşimleri zulmederek helâk edecek değildir.
Muhammed Esed Yoksa, senin Rabbin, halkı (birbirlerine karşı) dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu (sırf) (çarpık inançları) yüzünden asla helak etmez.
Mustafa İslamoğlu Değilse, senin Rabbin halkı (birbirlerine karşı) doğru dürüst davrandığı sürece, (sadece) sapık inançları yüzünden uygarlıkları helak etmez.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve senin Rabbin, ahalisi muslih kimse oldukları halde şehirleri bir zulüm sebebiyle helâk eder olmadı.
Ömer Öngüt Halkı ıslah olmuş (sâlih ve ıslahtan yana) kimseler olsaydı, Rabbin o memleketleri haksız yere helâk edecek değildi.
Şaban Piriş Rabbin, halkı dürüst olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.
Sadık Türkmen Rabbin, o ülkeleri haksız yere helâk edecek değildi; yöre halkı ıslah edici olsaydı!..
Seyyid Kutub Sözkonusu şehirlerin halkları doğru yoldayken, Rabbin oraları haksızlıkla helak etmiş değildir.
Suat Yıldırım Rabbin, halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helâk etmez.
Süleyman Ateş Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi.
Süleymaniye Vakfı Yoksa senin Rabbin, kurulu (doğal) düzeni koruyan[*] bir halkı varken, yanlış yapıp, o kentleri işe yaramaz hale getirecek değildir.

[*] bozulmaya karşı koyan

Tefhim-ul Kuran Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.
Ümit Şimşek Yoksa Rabbin, ahalisi düzgün kimseler olduğu halde beldeleri haksız yere helâk edecek değildi.
Yaşar Nuri Öztürk Halkı iyilik ve barış sevenler olsaydı, Rabbin o kentleri/medeniyetleri zulümle helâk edecek değildi ya!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.