30 - Rûm suresi 2. âyet meali

غُلِبَتِ الرُّومُ
Gulibetir rûm(rûmu).
  
gulibeti gâlip gelindi (mağlup oldu)
er rûmu Rum
   
Abdulbaki Gölpınarlı Rûm mağlûb edildi.
Abdullah Parlıyan Bizanslı Rûmlar yenilgiye uğradılar.
Adem Uğur Rumlar, yenildi.
Ahmed Hulusi Rum (Bizanslılar), mağlup oldu!
Ahmet Tekin Rumlar (Romalılar) yenildiler.
Ahmet Varol Rumlar yenildiler.
Ali Bulaç Rum (orduları) yenilgiye uğradı.
Ali Fikri Yavuz Rum’lar (Doğu Roma’lılar, İran’lılara) mağlub oldu,
Ali Ünal Rumlar mağlûp oldular,
Bayraktar Bayraklı (2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.
Bekir Sadak (2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.
Celal Yıldırım (2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu (2-5) Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (İranlılara yenildiler). Ama onlar (bu) yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Karar yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecekler. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) (2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi (2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.
Edip Yüksel Romalılar yendiler,
Elmalılı Hamdi Yazır Rum mağlûb oldu
Erhan Aktaş Rumlar yenildiler.
Gültekin Onan Rum (orduları) yenilgiye uğradı.
Hakkı Yılmaz (2-6) Rûmlar/ Bizanslılar, yeryüzünün en alçak/ çukur yerinde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün mü’minler, Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, Kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, galip kılar. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.
Harun Yıldırım (2-3-4-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.
Hasan Basri Çantay Rum (lar) mağlub oldu.
Hayrat Neşriyat (2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir Rumlar yenildiler.
İskender Evrenosoğlu Rumlar'a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Romalılar yenilgiye uğradılar.
Kadri Çelik Rum (orduları) yenilgiye uğradı.
Mehmet Ali Eroğlu (2-3) Rumlar en yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat bu yenilgilerinden sonra galip olacaklardır.
Mehmet Okuyan 2-5 Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah’a aittir. O gün, müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. (Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.
Muhammed Celal Şems (2-5) Romalılar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Onlar yenildikten sonra, üç ile dokuz yıl içinde galip gelecekler. Hükümranlık önce (de,) sonra (da) Allah’ındır. O gün müminler, Allah’ın yardımıyla çok mutlu olacaklar. Allah dilediğine yardım eder. O üstündür, çok rahmet edendir.
Muhammed Esed Bizanslılar yenilgiye uğradı,
Mustafa Çevik 2-6 Ey mü’minler! Rumlar yakınınızdaki bir bölgede düşmanlarına mağlup oldular ama bir süre sonra galip gelecekler. Böylece önemli bir tehlike sizden uzaklaştırılacak ve sizler sevineceksiniz. Hak edeni zafere eriştirecek olan Allah’tır. Unutmayın ki Allah, gayret edeni başarıya ulaştırır. O, üstün ilim ve kudret sahibidir, mü’minlere karşı çok şefkatli, merhametli ve koruyucudur. Bu, Allah’ın mü’minlere vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez fakat birçok insan bunun önemini kavrayamaz.
Mustafa İslamoğlu Rumlar yenilgiye uğradılar,
Ömer Nasuhi Bilmen (1-2) Elif, Lâm, Mim. Rûm mağlûp oldu.
Ömer Öngüt Rumlar (İranlılar'a) mağlup oldular.
Şaban Piriş Rumlar pek yakın yerde yenilgiye uğradılar.
Sadık Türkmen RUMLAR/(Bizanslılar) yenildiler;
Seyyid Kutub Rumlar yenildi.
Suat Yıldırım (2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.
Süleyman Ateş Rum(lar), yenildi:
Süleymaniye Vakfı Romalılar yenildiler,
Tefhim-ul Kuran Rum (orduları) yenilgiye uğradı.
Ümit Şimşek Rumlar mağlûp düştüler:
Yaşar Nuri Öztürk Yenilgiye uğratıldı Rûm.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.