55 - Rahmân suresi 72. âyet meali

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi).
  
hûrun huriler
maksûrâtun korunmuş, himaye edilen, belli bir yerde ikâmet eden, dışarıda dolaşmayan
içinde, vardır
el hiyâmi otağlar, özel çadırlar, özel mekânlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler.
Abdullah Parlıyan Çadırlarına kapanmış, gözlerini yalnızca kocalarına çevirmiş huriler vardır.
Adem Uğur Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.
Ahmed Hulusi Yalnız eşlerine hasredilmiş huriler (Hakkanî vasıfları açığa çıkaran bilinçlerin tüm istek ve arzularını yerine getirecek kapasite ve olanaklarla oluşturulmuş eşler - bedenler. Bakınız 13. Ra'd: 35, 47. Muhammed: 15)!
Ahmet Tekin Ahşap konaklar, çadırlar içerisinde, süzgün bakışlı, alımlı, hasretlik çekmiş gibi, gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş, örtülü, evlerine bağlı, mutluluğu evlerinde arayan hûriler var.
Ahmet Varol Çadırlar içine kapanmış huriler.
Ali Bulaç Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
Ali Fikri Yavuz Çadırlarda (kocalarına) hasredilmiş hûriler var...
Ali Ünal Otağlarda eşlerine hasredilmiş pak güzeller.
Bayraktar Bayraklı (68-78) İkisinde de her türlü meyveler, hurmalar ve nar vardır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? İçlerinde huyu ve yüzü güzel hanımlar vardır. Şimdi, Rabbinizin güzelliklerini nasıl inkâr edebilirsiniz? Otağları içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Şimdi, Rabbinizin vefasını nasıl inkâr edebilirsiniz? Yeşil yastıklara ve rengarenk halılara yaslanarak sohbet ederler. Rabbinizden daha ne istiyorsunuz? İhtişam sahibi ve cömert olan Rabbinin adı ne yücedir!
Bekir Sadak Cadirlar icinde ceylan gozluler vardir.
Celal Yıldırım Otaklarında tüller ardında huriler vardır.
Cemal Külünkoğlu Onlar, çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış hurilerdir.
Diyanet İşleri (eski) Çadırlar içinde ceylan gözlüler vardır.
Diyanet Vakfi Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.
Edip Yüksel Çadırlara kapanmış güzeller
Elmalılı Hamdi Yazır Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan
Erhan Aktaş Çadırlarda korunaklı huriler1 vardır.

1- Parlak siyah gözlü eşler. “Hur,” parlak siyah göz demektir. Bu ayete, genellikle “ceylan gözlü huriler, ahu gözlü huriler, iri gözlü dilberler” şeklinde anlam verilmektedir. Bu, dil yönünden de, çeviri tekniği açısından da Kur’an’a karşı sadakatsizliktir. Çünkü “huri” zaten iri gözlü, ceylan gözlü veya ahu gözlü anlamındadır. Dolayısı ile “ceylan gözlü huriler” diyen bir kimse, “laf oyunu” yapmaktadır. Zira “ceylan gözlü” zaten “huri” sözcüğünün karşılığıdır. Bu kimseler aslında, “ceylan gözlü, ceylan gözlü” demiş olmaktadırlar. Huri sözcüğünü; “kadın”, “dilber” olarak çevirmek, yani ayete “ceylan gözlü kızlar, kadınlar, dilberler” olarak anlam vermek kesinlikle “Cahiliye Arap Kültürü ve Atalar dininden etkilenmenin sonucudur. Ayet, “lafız” olarak ta “anlam” olarak” da dişil bir anlam taşımamaktadır. “Hur” sözcüğüne bu şekilde anlam vermek esasen İsrailiyat kaynaklıdır.
“İsrailiyat kaynaklı erkeksi algı,” ayette yer alan “hur” sözcüğüne “dişil” anlam yükleyerek; ayeti, “ceylan gözlü dilberler”, “ahu gözlü kadınlar”, “huriler” şeklinde anlamlandırmaktadır. Oysaki “hur” hem erilliğin hem de dişilliğin çoğuludur. “Hur” sözcüğünün tekil formu, erkek için “ahver”, dişi için “havra” dır. Kur’an’da, sözcüğün çoğul formu olan “hur” sözcüğü, cinsiyet olarak ne erkek ne de kadın anlamı taşımaktadır. “Hur” sözcüğü, her iki cinsi de içine alan ortak bir anlama sahiptir. Yani hem erkeğin hem de kadının gözünü ifade etmektedir. Ayrıca bu sözcükle anlatılmak istenen şey “güzellik”tir. Bu sözcüğün, tefsir ve çeviri külliyatında, Cennet’te erkeklere sunulacak, ikram edilecek dişi varlıklar olarak tanımlanmış olması, vahye dair yaşanan önemli yanılgılardan biridir. Bu, İslam’ın ahiret inancına sokulmuş önemli bir yanılgıdır. Ödüllendirmede ve cezalandırmada cinsiyet ayırımcılığı yapmak, Kur’an’a iftira atmak demektir.
Gültekin Onan Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
Hakkı Yılmaz Çadırlara kapanmış parlak gözlüler vardır.
Harun Yıldırım Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır.
Hasan Basri Çantay Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır.
Hayrat Neşriyat (İnciden) çadırlar (cibinlikler) içinde perdelenmiş hûriler!
İbni Kesir Otağlar içinde korunmuş huriler vardır.
İskender Evrenosoğlu Otağlarda (özel çadırlarda) huriler vardır.
Kadri Çelik Otağlar içinde korunmuş beyaz tenli kadınlar.
Mehmet Ali Eroğlu (72-73) Ancak sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Rabbinizin hangi nimetini edersiniz inkar?
Muhammed Celal Şems (Çadırların) içinde (de) kara gözlü hanımlar bulunacaklar.
Muhammed Esed (Kutsananlar, orada, harika) çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri (ile birlikte yaşayacaklar).
Mustafa İslamoğlu Çardaklar içinde, gözü gönlü dışarıda olmayan pırıl pırıl eşler:
Ömer Nasuhi Bilmen (Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir.
Ömer Öngüt Çadırlar içinde örtülü (gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş) huriler vardır.
Şaban Piriş Otağlar içinde korunmuş huriler..
Sadık Türkmen Onlar, belli bir yerde himaye edilen iri gözlü eşler.
Seyyid Kutub O kadınlar ceylan gözlüdürler ve çadırlarının dışına hiç çıkmazlar.
Suat Yıldırım Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller.
Süleyman Ateş Çadırlara kapanmış hûriler.
Süleymaniye Vakfı O güzeller, Köşklerden[*1] çıkmayan huriler[*2], hizmetçi kızlardır.

[*1] الخيمة çadır veya ahşap ev anlamına gelir.(Lisan) Cennetteki evler köşk şeklinde olacağı için köşk anlamını tercih ettik. 

 

Tefhim-ul Kuran Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.
Ümit Şimşek Onlar, çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış hurilerdir.
Yaşar Nuri Öztürk Çadırlar içinde bekletilen huriler var.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.