55 - Rahmân suresi 7. âyet meali

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân(mîzâne).
  
ve es semâe ve sema, gökyüzü
refea-hâ onu yükseltti
ve vadaa koydu, ortaya koydu, vazetti, dizayn etti
el mîzâne mizan, ölçü
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.
Abdullah Parlıyan Gökleri yüceltip, yükseklere kaldıran da O'dur. Her türlü denge ve düzeni, ölçü ve tartıyı da ortaya koyan yine O'dur
Adem Uğur Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
Ahmed Hulusi Semâyı (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) yükseltmiş ve mîzanı (vahdet - kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) yerleştirmiştir.
Ahmet Tekin Göğü denge ve çekim kanunu işleterek Allah yükseltip tuttu. Yoğunluğunu hararetini, basıncını, çekimini düzenleyerek gökteki dengeyi O kurdu.
Ahmet Varol Göğü de yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.
Ali Bulaç Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.
Ali Fikri Yavuz Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu,
Ali Ünal Ve gök, Allah onu (yerin üstünde) yükseltti ve ölçüyü, dengeyi koydu.
Bayraktar Bayraklı Göğü yükseltti ve teraziyi/ölçüyü koydu.
Bekir Sadak O, gogu yukseltmistir; tartiyi koymustur.
Celal Yıldırım Gökyüzünü O yükseltti ve ölçü-tartıyı koydu.
Cemal Külünkoğlu Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu.
Diyanet İşleri (eski) O, göğü yükseltmiştir; tartıyı koymuştur.
Diyanet Vakfi Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.
Edip Yüksel Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.
Elmalılı Hamdi Yazır Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı
Erhan Aktaş Ve sema; onu yükseltti. Ve ölçüyü1 koydu.

1- Düzen verdi. Dengeyi koydu.
Gültekin Onan Gökyüzü, onu da yükseltti ve mizanı koydu.
Hakkı Yılmaz (7-9) Ve semayı da oluşturdu, onu yükseltti ve terazide/ölçüde/dengede taşkınlık etmeyesiniz diye teraziyi/ölçüyü/dengeyi koydu. Ölçüyü hakkaniyetle dikin/ayakta tutun, teraziye/ölçüye/dengeye zarar vermeyin.
Harun Yıldırım Göğe gelince, onu da yükseltti ve mizanı koydu.
Hasan Basri Çantay Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu,
Hayrat Neşriyat Göğe gelince, onu yükseltti ve mîzânı (umum kâinâtta adâlet ve dengeyi) koydu.
İbni Kesir Göğü yükseltmiş, mizanı koymuştur.
İskender Evrenosoğlu Ve sema; onu yükseltti (astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi) ve mizanı (ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini) vazetti.
Kadri Çelik Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.
Mehmet Ali Eroğlu (7-8) Havaya göğü, O yükseltti. Dengeyi O kurdu. Sakın dengeyi bozmayın, (özeldir.)
Muhammed Celal Şems (7-8) Göğün (şanı ne yücedir!) Onu, O yükseltti ve tartıda haddi aşmayın (diye) ölçüyü, O yerleştirdi.
Muhammed Esed Ve O, gökleri yükseltti ve (her şey için) bir ölçü koydu
Mustafa İslamoğlu Yine göğü özenle O yükseltti, bir denge ve ölçü koydu:
Ömer Nasuhi Bilmen (7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz'etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.
Ömer Öngüt Gökyüzünü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.
Şaban Piriş (Allah) Göğü yükseltip, ona da bir ölçü koydu.
Sadık Türkmen Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
Seyyid Kutub O, göğü yüksek yarattı ve tartı ilkesini koydu.
Suat Yıldırım (7-8) Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
Süleyman Ateş Göğü yükseltti ve mizânı koydu.
Süleymaniye Vakfı Göğü yükseltti ve dengeyi (mizanı) kurdu[*].

[*] Ayet iki şeyden bahsetmektedir Göğün yükseltilmesi ve denge (mizan). Bu iki konunun geçtiği benzeşik (müteşabih) ayetleri de değerlendirmeye alırsak, göğün yükseltilmesinin zikredildiği diğer ayet Ra’d 13/2’dir. Şura 42/17’de Allah, kitabı ve mizanı indirdiğini bildirir. Hadid 57/25 bu kitap ve dengenin elçiler ile gönderildiğini bildirir. Pek çok ayette de “biz kitabı ve hikmeti” verdik buyrulmaktadır. Bir kısmı burada referans gösterilen, bir kısmı gösterilemeyen bütün benzeşik ayetler kümesi bir arada değerlendirildiğinde; hem tabiataki ayetlerin  hem de  kitaptaki ayetlerin bir mizana göre düzenlendiği anlaşılır. (Bkz: Al-i İmran 3/7 ve dipnotu). Öyleyse hikmet de bu düzenin(mizanın) yöntemini kullanarak doğru hüküme ulaşmaktır ve Allah tarafından yaratılmış ve indirilmiştir. Öyleyse Allah’ın aşırılık yapmamızı yasakladığı şeyler hem doğadaki mizanı bozmak hem de Kitap’taki mizanı (hikmeti) bozmaktır. Bizim yapmamız gereken şey  bunları öğrenmek ve kendimizi geliştirmektir. Allah, bu gelişim yolunu (onun kurduğu düzenin ilmini anlama hikmetini), gerekli çalışmayı yapana verir. (Bkz: Bakara 2/269)

Tefhim-ul Kuran Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip koydu.
Ümit Şimşek Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
Yaşar Nuri Öztürk Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.