kur'ânen - Kur'ân

  
Abdulbaki Gölpınarlı Onu, akıl edesiniz diye Arapça olarak Kur'ân'da indirdik.
Abdullah Parlıyan Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ki, aklınızı kullanıp anlayasınız diye.
Adem Uğur Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ahmed Hulusi Kesinlikle biz (El Esmâ ül Hüsnâ'nın işaret ettiği insanın hakikatindeki mertebeden - İlim mertebesinden bilincine) Arapça Kur'ân (OKUnası, kavranılası metin) olarak inzâl ettik Onu, aklınızla değerlendiresiniz diye.
Ahmet Tekin Biz bu kitabı, Kur’ân’ı, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir metin halinde indirdik. Umulur ki, aklınızı kullanıp anlar, faydalanırsınız.
Ahmet Varol Biz, akıl erdiresiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ali Bulaç Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Ali Fikri Yavuz Biz, bu kitabı anlayasınız diye, Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Ali Ünal Biz o Kitabı Arapça bir Kur’ân olarak indiriyoruz ki, düşünüp akledesiniz.
Bayraktar Bayraklı Aklınızı kullanasınız diye biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Bekir Sadak Biz onu, anlayasiniz diye, arapca bir Kuran olarak indirdik.
Celal Yıldırım Akıl yoluyla rahat anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Cemal Külünkoğlu Aklınızı kullanarak (manasının derinliğini iyice) anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Diyanet İşleri (eski) Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.
Diyanet Vakfi Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Edip Yüksel Onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki anlayasınız.
Elmalılı Hamdi Yazır Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik, gerek ki akıl irdiresiniz
Erhan Aktaş Akledip anlamanız için onu Arapça bir kuran1 olarak gönderdik.

1- Beyan. Okunan.
Gültekin Onan Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki akledesiniz.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz ki, Biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Harun Yıldırım Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.
Hasan Basri Çantay Hakıykat biz onu, (manâsına) akıl erdiresiniz diye, Arabca bir Kur'an olarak indirdik.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’ân olarak indirdik.
İbni Kesir Doğrusu biz; onu akıl erdiresiniz diye arapça bir Kur'an olarak indirdik.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki Biz, O'nu Arapça Kur'ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.
Kadri Çelik Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Mehmet Ali Eroğlu Üzerinde düşünüp akıl edersiniz diye Biz Kur'an'ı Arapça indirmişizdir.
Muhammed Celal Şems Akıl edesiniz diye, Biz onu Arapça Kur’an olarak indirdik.
Muhammed Esed Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu kavrayıp özümlersiniz.
Mustafa İslamoğlu Biz onu Arapça bir hitab olarak indirdik: belki bu sayede, kafanızı kullanırsınız.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphe yok ki, Biz onu bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Umulur ki, siz güzelce anlarsınız.
Ömer Öngüt Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Şaban Piriş Biz, onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik.
Sadık Türkmen Biz onu Arapça (anladığınız dilde) bir Kur’an olarak indirdik. Ki aklınızı kullanarak onu kavrayıp özümlemeniz için.
Seyyid Kutub Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayabilesiniz.
Suat Yıldırım Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Süleyman Ateş Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ki anlayasınız.
Süleymaniye Vakfı Belki aklınızı kullanırsınız diye, biz bunu Arapça kümeler[*] şeklinde indirdik.

[*] قُرْآنً toplama anlamınadır. Bu kitabın anlamı Arap diliyle toparlanacak, kümeleştirilecek şekildedir.Detaylar için Bkz. Al-i İmran 3/7 ve dipnotu

 

 

Tefhim-ul Kuran Gerçekten biz, Arapça bir Kur'an olarak indirdik, Ona akıl erdirirsiniz diye.
Ümit Şimşek Akıl edesiniz diye, Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik.