33 - Ahzâb suresi 39. âyet meali

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
Ellezîne yubelligûne risâlâtillâhi ve yahşevnehu ve lâ yahşevne ehaden illallâh(illallâhe), ve kefâ billâhi hasîbâ(hasîban).
  
ellezîne ki onlar
yubelligûne tebliğ ederler
risâlâti allâhi Allah'ın risaleti
ve yahşevne-hu ve ona huşû duyarlar
ve lâ yahşevne ve korkmazlar
ehaden bir kimse, biri, birisi
illâ allâhe Allah'tan başka
ve kefâ ve kafidir
bi allâhi Allah'a
hasîben hesap görücü, hesap gören olarak
   
Abdulbaki Gölpınarlı O gelip geçen peygamberler, öyle kişilerdi ki Allah'ın elçiliğini yapıp hükümlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı ve hesap görmeye de Allah yeter.
Abdullah Parlıyan O gelip geçen peygamberler öyle kişilerdir ki, Allah'ın elçiliğini yapıp, hükümlerini tebliğ ederler ve O'ndan korkarlar ve Allah'tan başka, hiçbir kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Adem Uğur O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.
Ahmed Hulusi Onlar (O Rasûller) ki, Allâh'ın risâletlerini (Hakikat bilgisini) tebliğ ederler, O'ndan haşyet ederler ve Allâh'tan başka hiç kimseden haşyet etmezler. . . Hasiyb olarak Allâh kâfidir!
Ahmet Tekin Peygamberler, Allah’ın emirlerini, vahyini tebliğ edenler, Allah’tan korkanlar, Allah’tan başka hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap gören olarak da Allah yeter.
Ahmet Varol Onlar (peygamberler), Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O'ndan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ali Bulaç Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz O peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, O’ndan korkarlar ve Allah’dan başka kimseden korkmazlardı. Allah, hesap görücü olarak kâfidir.
Ali Ünal Rasûller öyle seçkin kimselerdir ki, Allah’ın mesajlarını aynen tebliğ ederler ve (vazifelerini yaparlarken) en derin bir saygıyla sadece O’ndan çekinirler; onlar, Allah’ tan başka hiç kimseden çekinmezler. Kullarını sorgulayıcı ve yaptıklarını değerlendiren olarak Allah kâfidir.
Bayraktar Bayraklı Peygamberler, Allah'ın mesajlarını tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Bekir Sadak Allah'in gondermis olduklarini teblig edenler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan baska kimseden karkmazlar. Allah hesap goren olarak yeter.
Celal Yıldırım Onlar (Peygamberler), Allah'ın gönderdiklerini teblîğ ederler, Allah'tan saygı ile korkarlar; Allah' tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesab görücü olarak da Allah yeter.
Cemal Külünkoğlu Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan sayıp çekinen, başka hiç kimseden çekinmeyen kimselerdir. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter.
Diyanet Vakfi O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.
Edip Yüksel ALLAH’ın elçiliğini duyuranlar sadece O’nu sayarlar ve ALLAH’tan başka hiç kimseden çekinmezler. Hesap sorucu olarak ALLAH yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır Onlar ki Allahın risaletlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar, Allahdan başka kimseden korkmazlardı, hisaba alacak da Allah yeter
Erhan Aktaş Onlar, Allah’ın mesajını iletirler ve O’na huşu1 duyarlar ve Allah’tan başka hiç kimseye huşu duymazlar. Allah, hesap görücü olarak yeter.2

1- Allah’a karşı içten saygı duyan, içtenlikli olan, canı gönülden Allah’a yönelen, alçak gönüllü, bilinçli ve duyarlı olan. 2- Hesap verilecek tek merci Allah’tır.
Gültekin Onan Ki onlar (o peygamberler) Tanrı'nın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek korkanlar ve Tanrı'nın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz (38,39) Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde Peygamber üzerine, daha önce gelip geçen kimselerde; Allah'ın verdiği elçilik görevini tebliğ eden, O'na saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve Allah'tan başka kimseye saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duymayan kimselerle ilgili Allah'ın uygulaması olarak bir güçlük yoktur. Allah'ın emri, ayarlanmış, belirlenmiş bir kaderdir. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Harun Yıldırım O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.
Hasan Basri Çantay O (Peygamberler); Allahın gönderdiklerini tebliğ edenler, Ondan korkanlar, Allahdan başka hiçbir kimseden kocunmayanlardı. Hesâb görücü olarak Allah yeter.
Hayrat Neşriyat Onlar (o peygamberlerdir) ki, Allah’ın (vahyen) gönderdiklerini teblîğ ederler ve O’ndan korkarlar; hem Allah’dan başka, kimseden korkmazlar. Hesab görücü olarak da Allah yeter!
İbni Kesir Allah'ın risaletlerini tebliğ edenler ve O'ndan korkanlar; Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Hesab görücü olarak Allah, yeter.
İskender Evrenosoğlu Onlar (nebîler, peygamberler), Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve O'na huşû duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah, hesap görücü olarak kâfidir.
Kadri Çelik Onlar (peygamberler); Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Mehmet Ali Eroğlu Zaten onlar ( Nebiler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek korkanlar Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Onlar için hesap görücü olarak Allah yeter.
Muhammed Celal Şems O (peygamberler) Allah’ın mesajını (halka) ulaştırırlardı. Ancak O’ndan korkarlardı ve Allah dışında kimseden korkmazlardı. Allah, hesap (görmek için) yeterlidir.
Muhammed Esed (Ve bu,) Allah'ın mesajlarını (dünyaya) tebliğ edenler, O'ndan korkanlar ve O'ndan başka kimseden korku duymayanlar (için de geçerli olan Allah'ın adetidir), hiç kimse Allah kadar, (insanların yaptıkları için) hesap sorucu değildir!
Mustafa İslamoğlu O (peygamberler), Allah'ın mesajlarını tebliğ edenler, O'ndan korkanlar ve Allah'tan başkasından da asla korkmayanlardı: zira Allah hesap görücü olarak yeterdi.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar ki, Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve O'ndan korkarlar ve Allah'tan başka bir kimseden korkmazlar ve hesap görücü olmaya da Allah kâfidir.
Ömer Öngüt Onlar ki Allah'ın risaletini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar, O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Şaban Piriş Onlar, Allah’ın gönderdiklerini tebliğ ederler. O’ndan korkarlar, Allah’tan başka kimseden korkmazlar, hesap görücü olarak Allah yeter.
Sadık Türkmen Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.
Seyyid Kutub O Peygamberler Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap görücü olarak yeter.
Suat Yıldırım Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah’ın buyruklarını tebliğ ederler, O’nu sayıp çekinirler, O’ndan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.
Süleyman Ateş (O peygamberler), Allâh'ın mesajlarını duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allâh yeter.
Süleymaniye Vakfı Allah'ın emirlerini tebliğ edenler, Allah’tan korkar, başka kimseden korkmazlar. Hesap gören olarak Allah yeter.
Tefhim-ul Kuran Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek Peygamberler, Allah'ın gönderdiklerini eksiksiz olarak tebliğ eden ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın sadece Ondan korkan kimselerdir. Hesap görücü olarak da Allah kâfidir.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar ki Allah'ın mesajlarını tebliğ edip O'ndan korkarlar, Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.