22 - Hac suresi 51. âyet meali

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
Vellezîne seav fî âyâtinâ muâcizîne ulâike ashâbul cehîm(cehîmi).
  
ve ellezîne ve o kimseler, onlar
seav çalıştı, çaba harcadı
fî âyâti-nâ âyetlerimiz hakkında
muâcizîne aciz bırakanlar
ulâike işte onlar
ashâbu el cehîmi alevli ateş (cehennem) halkı
   
Abdulbaki Gölpınarlı Delillerimize karşı gelmeye uğraşanlara gelince: Onlar, alev alev yanan cehennemin ehlidir.
Abdullah Parlıyan Ayetlerimize karşı gelmeye uğraşanlarsa, işte onlar cehennemliktirler.
Adem Uğur Ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir.
Ahmed Hulusi Etkisiz kılmak amacıyla işaretlerimizi iptal için koşuşanlara gelince; işte onlar cehennem halkıdır!
Ahmet Tekin Bizim kendilerine gücümüzün yetmeyeceğini, bizim koyduğumuz kuralların dışına çıkıp yakalarını kurtaracaklarını zannederek âyetlerimizi, Kur’ân’ımızı ve ilkelerimizi tesirsiz kılmak için birbirlerini geride bırakırcasına çalışan güç ve iktidar sahipleri, ilim adamları ve yazarlar, işte onlar, kaynayan, köpüren cehennem azabına müstehak olanlardır.
Ahmet Varol Ayetlerimiz konusunda (mü'minleri) acze düşürmek için koşuşturanlar ise işte onlar alevli ateşin halkıdır.
Ali Bulaç Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır.
Ali Fikri Yavuz Ayetlerimiz (Kur’an’ı-mız) hakkında fesad için koşuşanlar ise, işte onlar Cehennemliktirler.
Ali Ünal Âyetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak ve söndürmek için uğraşıp duranlar ise, öyleleri Kızgın, Alevli Ateş’in yârân ve yoldaşlarıdır.
Bayraktar Bayraklı Karşı çıkarak âyetlerimizi etkisiz kılmaya gayret edenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir.
Bekir Sadak Ayetlerimizi tartisarak bozmaga ugrasanlar, iste onlar cehennemliklerdir.
Celal Yıldırım (Karşısındakiler!) acze düşürmek için âyetlerimiz hakkında (kötü niyetle) koşup duranlara gelince, işte onlardır Cehennem yaranları!.
Cemal Külünkoğlu Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
Diyanet İşleri (eski) Ayetlerimizi tartışarak bozmağa uğraşanlar, işte onlar cehennemliklerdir.
Diyanet Vakfi Âyetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir.
Edip Yüksel Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı haketmişlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır Âyetlerimiz hakkında muaccizlik için koşuşanlar ise işte onlar eshabı cehîm
Erhan Aktaş Ayetlerimizi geçersiz bırakma yarışında olanlar, işte onlar Cehennem ehlidir.
Gültekin Onan Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır.
Hakkı Yılmaz Âcizleştirme yarışı yaparak âyetlerimiz hakkında koşan kimseler; işte onlar, cehennemin yârânıdır.
Harun Yıldırım Ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir.
Hasan Basri Çantay Âyetlerimiz (in, akıllarınca, red ve ibtaali) hususunda birbirini âciz bırakacak bir halde (fesâd yarışına) koşanlar (a gelince:) onlar da çok alevli ateşin (cehennemin) yaranıdırlar.
Hayrat Neşriyat Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) âciz bırakacak kimseler olarak (bizimle yarışırcasına) koşuşanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler.
İbni Kesir Ayetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlar ise; işte onlar, cehennem ashabıdır.
İskender Evrenosoğlu Ve âyetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar, ashabı cehîm (cehennem ehli)dir.
Kadri Çelik Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar (var ya), onlar da alevli ateşin yarenleridir.
Mehmet Ali Eroğlu Çaba harcayıp ayetlerimiz konusunda acze düşürmeye çalışanlar, alevli ateşin halkıdır.
Muhammed Celal Şems Ayetlerimizi aciz bırakmaya çaba sarf edenler, Cehennemliktirler.
Muhammed Esed ama mesajlarımıza karşı, onları amaçlarında zaafa uğratma niyetiyle, düşmanca çabalara girişenlere gelince; harlı ateşe girecek olanlar işte böyleleridir.
Mustafa Çevik 49-51 Ey Peygamber! Sen insanlara de ki: “Ben sizi yaratılışınızın sebebi olan nizam ve ahlak ile yaşamaya davet eden Allah’ın bir elçisi, apaçık bir uyarıcıyım. Allah, bu davete iman edip sorumluluklarını yerine getirenleri eşsiz güzellikteki cennet nimetleriyle ödüllendirecektir.” İnsanları âyetlerimizden uzak tutmaya ve onların anlamını çarptırıp özünden saptırmaya çalışanlar ise cehennem ateşine mahkûm olacaklar.
Mustafa İslamoğlu Ama ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba harcayanlara gelince: işte onlar, gözlerini faltaşı gibi açacak dehşet bir ateşe duçar olacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimiz hakkında müacizler olarak koşuşmuşlardır, işte onlar cehennemin sahipleridir.
Ömer Öngüt Âyetlerimiz hakkında (onları boşa çıkarmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
Şaban Piriş Ayetlerimizden alıkoymaya çalışanlara ise, işte onlar da alevli ateşin dostlarıdır.
Sadık Türkmen Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
Seyyid Kutub Ayetlerimizi gözden düşürüp etkisiz bırakmak için birbirleri ile kıyasıya yarışanlar ise cehennemliktirler.
Suat Yıldırım Âyetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise, cehennemlik olanların ta kendileridir.
Süleyman Ateş Âyetlerimizi etkisiz bırakmak için çalışanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.
Süleymaniye Vakfı Ayetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da o alevli ateşin ahalisi olurlar.
Tefhim-ul Kuran Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, onlar da alevli ateşin halkıdır.
Ümit Şimşek Âyetlerimizi etkisiz bırakmak için uğraşanlara gelince, onlar da Cehennem ehlidir.
Yaşar Nuri Öztürk Ayetlerimizi işe yaramaz kılmak için gayret gösterenlere gelince, onlar cehennemin dostlarıdır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.