Kadr suresi

98 - Beyyine suresi (8)

Zilzâl suresi
  
1 Görmezlikten gelenler, ister ehl-i kitaptan ister müşriklerden olsunlar; kendilerine o beyyine gelinceye kadar çözülecek değillerdir.
2 Beyyine yani Allah tarafından bir elçi ki, tertemiz sayfalar okur.
3 O sayfalarda sağlam hükümler olur.
4 Ehl-i kitap, kendilerine o beyyine gelinceye kadar bölünüp parçalanmaz. (Bknz. Bakara 2/213)
5 Onlara sadece şu emir verilmiştir: Doğrudan doğruya yalnız Allah’a boyun eğerek ona kul olun, namazı sürekli kılın ve zekâtı verin. İşte sağlam din budur.
6 Görmezlikten gelenler, ister ehl-i kitaptan ister müşriklerden olsunlar, sürekli kalmak üzere Cehennem ateşine gireceklerdir.  İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir.
7 İnanan ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en hayırlılarıdır.
8 Rableri katında onlara verilecek karşılık, içinden ırmaklar akan kalıcı bahçelerdir. Sürekli kalmak üzere oraya gireceklerdir. Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır. İşte bu, Rabbinden korkan kimseler içindir.

Kadr suresi

Zilzâl suresi