A’râf suresi

8 - Enfâl suresi (75)

Tevbe suresi
  
29 Müminler! Allah’tan sakınırsanız, o size doğruyu eğriden ayırma gücü verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük ikram sahibidir.
48 ..Doğrusu ben Allah’tan korkarım, Allah’ın cezası pek ağırdır.
53 Bu şundandır: Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah ona verdiği nimeti değiştirmez. Allah işitir, bilir.

A’râf suresi

Tevbe suresi