91 - Şems suresi 13. âyet meali

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.
  
fe o zaman, böylece
kâle dedi
lehum onlarındır, onlar için vardır
resûlu allâhi Allah'ın resûlü
nâkate allâhi Allah'ın Devesi
ve ve
sukyâ-hâ onu sulayınız
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.
Abdullah Parlıyan Allah'ın elçisi onları: “Şu dişi deve Allah'ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin” demişti.
Adem Uğur Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
Ahmed Hulusi Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"
Ahmet Tekin Allah’ın Rasulü, Sâlih onlara:'Bu, Allah’ın dişi devesine ve onun su içme günündeki hakkına dokunmayın.' dedi.
Ahmet Varol Allah'ın elçisi onlara dedi ki: 'Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)'.
Ali Bulaç Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."
Ali Fikri Yavuz Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”
Ali Ünal Allah’ın rasûlü (Salih), kendilerini uyarmıştı: “Allah’ın gönderdiği dişi deveye zarar vermekten sakının ve onun su nöbetini gerektiği gibi gözetin.”
Bayraktar Bayraklı (12-13) En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın peygamberi onlara, “Allah'ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.
Bekir Sadak Allah'in peygamberi onlara, Allah'in devesini gostermis ve: «Allah'in bu devesine ve onun su hakkina dokunmayin» demisti.
Celal Yıldırım Allah'ın peygamberi onlara: «Allah'ın (mu'cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi.
Cemal Külünkoğlu Allah'ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”
Diyanet İşleri (eski) Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: 'Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın' demişti.
Diyanet Vakfi (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!
Edip Yüksel ALLAH’ın elçisi, onlara, “ALLAH’ın devesine ve onun suyuna dokunmayın“ demişti.
Elmalılı Hamdi Yazır Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını
Erhan Aktaş Allah’ın rasulü Salih onlara, “O, Allah’ın dişi devesidir, onu sulayınız.” dedi.
Gültekin Onan Tanrı'nın elçisi onlara dedi ki: "Tanrı'nın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."
Hakkı Yılmaz Allah'ın elçisi onlara demişti ki:
Harun Yıldırım Allah’ın Rasulü onlara şöyle dedi: “Allah’ın devesine ve sulanmasına ilişmeyin!”
Hasan Basri Çantay (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.
Hayrat Neşriyat (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: 'Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!' demişti.
İbni Kesir Allah'ın peygamberi onlara: Allah'ın devesi ve onun su hakkı, demişti.
İskender Evrenosoğlu O zaman Allah'ın Resûl'ü onlara: “O, Allah'ın Devesi'dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz).” dedi.
Kadri Çelik Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”
Mehmet Ali Eroğlu Şanlı deve için Allah'ın Resulü dedi ki şöyle; Emin kılın, dokunmayın onun su içmesine
Mehmet Okuyan Allah’ın elçisi (Salih) onlara “Allah’ın devesine ve onun su hakkına (dokunmayın)” demişti.
Muhammed Celal Şems Bunun üzerine, Allah’ın peygamberi (Salih) kendilerine, “Allah yolunda adanmış dişi deveye dokunmayın. Su içişinde, (her aşırılıktan vazgeçin,)” demişti.
Muhammed Esed Allah'ın Elçisi onlara: "Şu dişi deve Allah'ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.
Mustafa Çevik 11-15 Peygamberleri Salih’in Allah adına yaptığı daveti reddeden azgın, müşrik Semûd kavmi de bu tutumlarından vazgeçmemeleri halinde, Allah’ın azabına uğratılacakları konusunda uyarılmıştı. Fakat onlar uyarıları dikkate almaları için Salih’in kendilerine bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine Allah onlara, O Güne kadar görmedikleri bir deve gönderip, ona zarar vermemeleri konusunda uyarıp, kendi hayvanlarını suladıkları yerden bir gün bu devenin, bir gün de kendi hayvanlarının sıraya riayet ederek su içmelerini bildirdi. Allah’ın kendilerini bununla imtihan edeceğini bildirmesine rağmen, onlar âdeta kendileri Allah’ı imtihan edercesine devenin su içme hakkını kullandırtmadıkları gibi, hayvanı vahşice öldürdüler. Bunun üzerine Allah da bu küstahlıkları, azgınlıkları ve kendisine başkaldırmaları sebebiyle onları yıkıma uğratıp, helak etti. Onlar böyle bir akıbetle karşılaşacaklarına hiç inanmıyorlardı.
Mustafa İslamoğlu Allah'ın elçisi (Salih) şöyle demişti: "(Bu) Allah'ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah'ın) suyunu içsin!"
Ömer Nasuhi Bilmen (13-14) Onlara Allah'ın Resûlü demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O'nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.
Ömer Öngüt Allah'ın Resul'ü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi.
Şaban Piriş Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.
Sadık Türkmen Allah’ın elçisi onlara dedi ki: “Allah’ın devesini bırakın suyunu içsin!”
Seyyid Kutub Allah'ın elçisi onlara: 'Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın' dedi.
Suat Yıldırım elçileri ise kendilerine: "(Mûcizevî olarak verilen) Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!" dedi.
Süleyman Ateş Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.
Süleymaniye Vakfı Allah’ın elçisi de hemen: “Allah’ın devesine[*] ve onun su hakkına sakın ilişmeyin!” demişti.

[*] “Semud halkına da kardeşleri Salih’i elçi gönderdik; dedi ki: “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Bakın size Rabbinizden bir belge geldi. Mucize olmak üzere İşte Allah’ın dişi devesi; bırakın Allah’ın toprağında otlasın. Ona kötü niyetle dokunmayın; yoksa sizi acıklı bir azap çarpar.”  (Araf 7/73)

Tefhim-ul Kuran Allah'ın elçisi onlara dedi ki: «Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»
Ümit Şimşek Allah'ın Resulü onlara 'İşte bu Allah'ın devesi,' dedi. 'Onun su nöbetini gözetin.'
Yaşar Nuri Öztürk Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.