91 - Şems suresi 10. âyet meali

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
Ve kad hâbe men dessâhâ.
  
ve kad ve olmuştur
hâbe heba oldu, hüsrana uğradı
men kimse, kişi
dessâ-hâ onun kusurlarını örtmeye çalıştı
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.
Abdullah Parlıyan Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.
Adem Uğur Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
Ahmed Hulusi Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.
Ahmet Tekin Nefsini korumayıp, günahlarla alçaltarak kirleten, fesada uğratan hilekâr kimseler zarar edip hüsrana uğradı.
Ahmet Varol Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.
Ali Bulaç Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.
Ali Fikri Yavuz Ve hüsrana uğramıştır, (Allah’ın) azdırdığı kimse...
Ali Ünal Ve muhakkak kaybetti onu (enaniyet ve Allah’a isyan bataklığına) gömüp çürüten.
Bayraktar Bayraklı (9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.
Bekir Sadak Kendini fenaliklara gomen kimse de ziyana ugramistir.
Celal Yıldırım Ve kendini (inkâr ve günah ile) örtüp (karanlıklara) gömen kimse hüsrana uğramıştır.
Cemal Külünkoğlu Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.
Diyanet İşleri (eski) Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.
Diyanet Vakfi (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
Edip Yüksel Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen
Erhan Aktaş Elbette onu alçaltan1 da hüsrana uğramıştır.

1- Müşrik olan. Allah’ın yanı sıra başka ilahlara da kulluk eden. Takvanın yerine fücuru seçen.
Gültekin Onan Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.
Hakkı Yılmaz 1-10 Kur’ân'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur’ân'ı izleyen Elçi ve mü’minleri, Kur’ân ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur’ân ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hâle getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulduran etmenleri 62 –ki O, ona taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini/günah işleme ve “Allah'ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti– kanıt gösteririm ki, benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle zarara uğramıştır.
Harun Yıldırım Gizleyense hayal kırıklığına uğramıştır.
Hasan Basri Çantay onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.
Hayrat Neşriyat Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!
İbni Kesir Ve onu örtüp kirleten ise muhakkak ziyana uğramıştır.
İskender Evrenosoğlu Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.
Kadri Çelik Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.
Mehmet Ali Eroğlu Eserini günahla örten mahvolmuştur.
Mehmet Okuyan Onu (kötülüğe) gömen kişi ise kaybetmiştir.
Muhammed Celal Şems Onu (toprağa) gömen (ise,) hüsrana uğrayan olacaktır.
Muhammed Esed onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.
Mustafa Çevik 1-10 Güneş’e ve onun aydınlığına, Güneş’in ardından gelen Ay’a, (Güneş’in) aydınlattığı zaman ortaya çıkan gündüze, onu örtüp bürüdüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu kusursuz biçimlendirene, sonra da ona doğru ve yanlışı ayırt etme kabiliyeti bahşedene and olsun ki, Allah’ın davetine iman edip sorumluluklarının bilinçle yerine getirenler, nefislerini tezkiye eder, kula kulluktan ve yozlaşmaktan kurtulurlar. Ona sırtını dönenler ise dünyada ve âhirette hüsrana uğrarlar.
Mustafa İslamoğlu kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen (9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.
Ömer Öngüt Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır.
Şaban Piriş Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.
Sadık Türkmen Ve onu kirletip örten, elbette kayba uğramış/mahvolmuştur.
Seyyid Kutub Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.
Suat Yıldırım Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
Süleyman Ateş (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.
Süleymaniye Vakfı kim de kendini pis işlere sokarsa kaybeder[*].

[*] دسو دسي, sözlükte bir şeyi zorla ve baskıyla bir şeyin içine sokmaktır. (Lisan’ul-Arab) Kimileri kendini zorla pis işlerin içine sokarak bazı hedeflere ulaşmaya çalışır. Ayetler böylelerinin Semud halkı gibi kaybedeceklerini bildirmektedir.

Tefhim-ul Kuran Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.
Ümit Şimşek Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.
Yaşar Nuri Öztürk Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.