85 - Bürûc suresi 19. âyet meali

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ
Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).
  
bel(i) ellezîne hayır onlar, ..... olanlar
keferû inkâr ettiler
içinde, vardır
tekzîbin tekzip, yalanlama
   
Abdulbaki Gölpınarlı Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.
Abdullah Parlıyan Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.
Adem Uğur Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Ahmed Hulusi Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
Ahmet Tekin Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân’ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?
Ahmet Varol Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.
Ali Bulaç Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Ali Fikri Yavuz Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.
Ali Ünal Fakat o küfredenler yine de hakkı yalanlamada ısrar ediyorlar.
Bayraktar Bayraklı Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.
Bekir Sadak Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.
Celal Yıldırım Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..
Cemal Külünkoğlu Hayır, o inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.
Diyanet Vakfi Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Edip Yüksel İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde
Erhan Aktaş Doğrusu gerçeği yalanlayan nankörler, hâlâ bir yalanlama içindedirler.
Gültekin Onan Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Hakkı Yılmaz Fakat o kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler hâlâ bir yalanlama içindedirler.
Harun Yıldırım Hayır, küfürde ısrar edenler bir yalanlama içindeler.
Hasan Basri Çantay Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.
Hayrat Neşriyat (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)
İbni Kesir Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.
İskender Evrenosoğlu Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).
Kadri Çelik Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Mehmet Ali Eroğlu Bilinir ki; zaten inkarcıların her an işleri güçleridir yalan.
Mehmet Okuyan Doğrusu, kâfir olanlar bir yalanlama içindedir.
Muhammed Celal Şems Aslında kâfirlik edenler, hep (hakkı) yalanlarlar.
Muhammed Esed Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:
Mustafa Çevik 17-22 Ey Peygamber! Sen Allah’ın davetinden inatla yüz çevirenleri, Firavun ve Semûd kavminin başlarına gelen azap ile de uyarmıştın. Buna rağmen Allah’ın kendilerini çepeçevre kuşatmış olduğunu anlamak istemiyorlar. Oysa reddettikleri ilahi davetle kula kulluktan kurtuluşa, şerefli, onurlu, özgür ve mutlu bir hayata çağırılmaktalar. Çağrılmakta oldukları ilahi nizamın kitabı Kur’an, Allah’ın koruması altındadır.
Mustafa İslamoğlu Maalesef inkarı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;
Ömer Nasuhi Bilmen Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.
Ömer Öngüt Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.
Şaban Piriş Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.
Sadık Türkmen Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler.
Seyyid Kutub Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.
Suat Yıldırım Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.
Süleyman Ateş Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.
Süleymaniye Vakfı Aslında (sadece onlar değil) bütün kafirler yalana batmıştır[*].

[*] Salih aleyhisselamın elçi olarak gönderildiği Semud kavmi,  bağ ve bahçeleri, pınarları, ekinlik ve hurmalıkları olan bir yerde yaşıyorlardı.(eş-Şuarâ 26/147-148), Kayaları yontarak yaptıkları evler ve düzlüklere kurdukları sarayları vardı.  (Arâf 7/74; Hicr 15/ 82; Şuarâ 26/149; Fecr 89/9). Salih aleyhisselamın getirdiği âyetler ve gösterdiği deve mucizesi, onları iknaya yetiyordu ama ona inanmak menfaatlerine ters düştüğü için inanmıyorlardı.  Firavun ve hanedanı da aynıydı. Musa aleyhisselamın Allah’ın elçisi olduğunu kesin olarak anlamışlardı ama menfaatlerine ters düştüğü için onu, bir türlü kabul edemiyorlardı. Firavunla ilgili âyetler şöyledir:“Her şeyi açıkça gösteren âyetlerimiz onlara gelince: “Bunlar açık büyüdür” dediler. İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde yanlış yapmalarından ve büyüklenmelerinden dolayı onları, bile bile inkâr ettiler. Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.” (Neml 27/13-14)

 
Tefhim-ul Kuran Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Ümit Şimşek İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.
Yaşar Nuri Öztürk Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.