42 - Şûrâ suresi 43. âyet meali

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
Ve le men sabere ve gafere inne zâlike le min azmil umûr(umûri).
  
ve le ve elbette, mutlaka
men kimse, kişi
sabere sabretti
ve gafere ve affetti, bağışladı
inne muhakkak
zâlike işte bu, bu
le mutlaka, elbette, muhakkak
min den
azmi azîm, büyük
el umûri işler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, irâdeye dayanan işlerdendir elbet.
Abdullah Parlıyan Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.
Adem Uğur Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Ahmed Hulusi Kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu, azmi gerektiren işlerdendir.
Ahmet Tekin Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.
Ahmet Varol Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.
Ali Bulaç Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.
Ali Fikri Yavuz Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.
Ali Ünal Yine de bir insan dişini sıkar, sabreder ve kendisine haksızlıkta bulunanı bağışlarsa, böyle davranmak, hiç kuşkusuz nefse hakimiyet ve kararlılık isteyen büyük bir fazilettir.
Bayraktar Bayraklı Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Bekir Sadak Ama sabredip bagislayanin isi, iste bu, azmedilmeye deger islerdendir. *
Celal Yıldırım Ve kim de sabredip bağışlarsa, şüphesiz ki bu, azmedilmeğe lâyık umurdandır.
Cemal Külünkoğlu Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.
Diyanet İşleri (eski) Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.
Diyanet Vakfi Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Edip Yüksel Sabredip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.
Elmalılı Hamdi Yazır Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır
Erhan Aktaş Ancak haksızlığa uğrayan kimse, sabreder ve bağışlarsa, büyüklük yapmış olur.
Gültekin Onan Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer buyruklardandır.
Hakkı Yılmaz Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, şüphesiz işte bu, kesinlikle işlerin azmindendir.
Harun Yıldırım Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak bu, üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir.
Hasan Basri Çantay Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.
Hayrat Neşriyat Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.
İbni Kesir Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa; işte bu, şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir.
İskender Evrenosoğlu Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.
Kadri Çelik Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.
Mehmet Ali Eroğlu Rezilliğe, her türlü eziyete karşı, kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdir
Mehmet Okuyan Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz ki bu (davranışı) yapılmaya değer işlerdendir.
Muhammed Celal Şems Kim sabreder ve affederse, şüphesiz (onun bu davranışı) büyük azim (gerektiren) işlerdendir.
Muhammed Esed Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir.
Mustafa Çevik 40-43 Bir kötülüğün karşılığı, o kötülüğe denk bir cezadır. Ancak kim de affeder ve barış yolunu tercih ederse, onun mükâfatı da Allah’a aittir. Bununla birlikte Allah haksızlık edenleri ve zalimleri sevmez. Ancak zulme uğrayan kimse affetmez de haklarını almak isterse, bundan dolayı da suçlanıp sorumlu tutulmaz. Haddi aşıp zulmedenler, saldırganlık yapıp haksız yere güç kullananlar ise yaptıklarından dolayı sorumlu tutulup hak ettikleri azap ile cezalandırılacaklar. Fakat kim de sıkıntıya göğüs gerip, uğradığı haksızlık karşısında sabırlı davranıp bağışlayıcı olursa bu da takdir edilecek erdemli ve faziletli bir davranıştır.
Mustafa İslamoğlu Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen (43-44) Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir. Ve Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için ondan sonra bir velî yoktur. Ve zalimleri göreceksin ki, azabı gördükleri zaman diyeceklerdir ki: «Acaba geri dönmeye bir yol var mıdır?»
Ömer Öngüt Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir.
Şaban Piriş Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.
Sadık Türkmen Kim de sabreder ve bağışlarsa; şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.
Seyyid Kutub Fakat kim sabreder kendisine yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Suat Yıldırım Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.
Süleyman Ateş Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!
Süleymaniye Vakfı Kim sabreder (katlanır) de (kendisine yapılmış yanlışı) örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.
Tefhim-ul Kuran Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.
Ümit Şimşek Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.
Yaşar Nuri Öztürk Sabredip bağışlayan bilsin ki bu, işlerin en zorlularındandır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.