42 - Şûrâ suresi 34. âyet meali

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ
Ev yûbıkhunne bimâ kesebû ve ya’fu an kesîr(kesîrin).
  
ev veya
yûbık-hunne (vebeka) onları helâk eder, helâke sürükler (helâk etti)
bimâ şey ile
kesebû kazandılar, (dereceler) kazandılar
ve ya'fu an ve affeder
kesîrin çok, hepsi
   
Abdulbaki Gölpınarlı Yahut da, kazandıkları suçlar yüzünden fırtınalarla helâk eder gemileri ve çoğunu da bağışlar.
Abdullah Parlıyan Yahut da gemidekileri veya yeryüzündekileri yapıp ettiklerinden dolayı yok eder, çoğunu da affedebilir.
Adem Uğur Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Ahmed Hulusi Yahut kazandıkları yüzünden onları helâk eder. . . (Allâh) birçoğunu da affediyor.
Ahmet Tekin Yahut da, yüklendikleri günahlar yüzünden onları helâk eder. Başlarına gelecek felaketlerin, cezaların çoğunu da bertaraf eder.
Ahmet Varol Yahut kazandıklarından dolayı onları batırır. Çoğunu da affeder.
Ali Bulaç Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Ali Fikri Yavuz Yahud dilerse, kazandıkları günah yüzünden, onları denizde helâk eder. Fakat Allah, (onlardan günahların) çoğunu bağışlar (da kendilerini cezalandırmaz).
Ali Ünal Veya (özellikle yolcuların) işledikleri kötülükler ve kazandıkları günahlar sebebiyle o gemileri batırır; bununla birlikte O, işlenen günah ve yapılan hataların pek çoğundan geçer.
Bayraktar Bayraklı Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder, birçoğunu da bağışlar.
Bekir Sadak Yahut yaptiklarina karsilik onlari ortadan kaldirir bir cogunu da bagislar.
Celal Yıldırım Veya o (gemilerdekileri) işledikleri (günah ve vebal) yüzünden (gemileri batırarak) yok eder, çoğunu da affeder.
Cemal Külünkoğlu Yahut (gemilerdekileri) işledikleri (günahlar) yüzünden (fırtına ile batırıp) helak eder. (İçlerindekilerden) birçoğunu da bağışlar (kurtarır).
Diyanet İşleri (eski) Yahut yaptıklarına karşılık onları ortadan kaldırır, bir çoğunu da bağışlar.
Diyanet Vakfi Yahut yaptıkları yüzünden onları helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Edip Yüksel Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine birçoğunu da bağışlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Yâhud da onları içindekilerin kazançlarıyle helâke sürükler, bir çoğundan da afiv buyurur
Erhan Aktaş Veya yaptıkları şeylerden dolayı onları yok eder veya birçoğunu bağışlar.
Gültekin Onan Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Hakkı Yılmaz (32-35) Denizde dağlar gibi akıp gidenler de O'nun alâmetlerinden/ göstergelerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur da giden gemiler denizin sırtında duruverirler. Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen kimseler için nice alâmetler/ göstergeler vardır. Yahut Allah, onların kazandıkları şeyler sebebiyle o gemileri değişime/ yıkıma uğratır. Birçoğunu da bağışlar. Ve âyetlerimiz/ alâmetlerimiz/ göstergelerimiz hakkında mücâdele edenler kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilirler.
Harun Yıldırım Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Hasan Basri Çantay Yahud (Allah bu gemileri, binenlerin) kazandıkları (günâhlar) yüzünden (fırtına ile batırıb) helak eder. (İçlerindekilerden) bir çoğunu da bağışlar (kurtarır).
Hayrat Neşriyat Veya kazandıkları (günahlar) yüzünden onları helâk eder; bununla berâber (Allah)birçoğunu affeder.
İbni Kesir Yahut yaptıklarına karşılık onları helak eder. Bir çoğunu da bağışlar.
İskender Evrenosoğlu Veya kazandıkları (yaptıkları) sebebiyle onları helâke sürükler ve onların çoğunu (da) affeder.
Kadri Çelik Ya da kazanmakta oldukları dolayısıyla (rüzgârı şiddetli estirir de) onları yok eder, birçoğunu da affeder.
Muhammed Celal Şems Yahut (da sahiplerinin) yaptıklarından dolayı onları helâk eder. O, (günahların) çoğunu affeder.
Muhammed Esed ya da yapıp ettiklerinden dolayı onları yok eder, (her şeye rağmen) Allah çok bağışlayıcıdır.
Mustafa İslamoğlu Bir ihtimal onları kazançlarıyla birlikte helak da edebilir; ne ki bir çoğunu affetmektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen Yahut onları kazandıkları ile helâk eder ve birçoğundan da af buyurur.
Ömer Öngüt Yahut da yaptıklarına karşılık olarak onları helâk eder. Bir çoğunu da bağışlar.
Şaban Piriş Veya işledikleri sebebiyle onları helak eder, bir çoğunu da affeder.
Sadık Türkmen Ya da içindekilerin kazandıkları yüzünden çeşitli sebeplerle onları batırır mahveder, birçoğunu da affeder/yaşamasına izin verir.
Seyyid Kutub Yahut yaptıkları yüzünden gemileri helak eder. Bir çoğunu da affeder.
Suat Yıldırım (32-35) Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur, gemiler de denizin üstünde durakalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır, günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, âyetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.
Süleyman Ateş Yahut yaptıkları (işler) yüzünden gemileri(n içindekileri) helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).
Süleymaniye Vakfı Ya da yaptıklarına[*] karşılık yönlerini kaybettirirdi. Ama bir çoğunu da bağışlar.

[*] Geminin veya herhangi bir aracın bakım tutumu, seyir planlaması ve eğitimi gibi gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda ne olacağı Yasin 36/41-46’te anlatılmıştır.

Tefhim-ul Kuran Ya da kazanmakta oldukları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder.
Ümit Şimşek Veya kazandıkları günahlar yüzünden onları batırır; birçoğunu da affeder.
Yaşar Nuri Öztürk Yahut onları, içindekilerin kazançları yüzünden mahveder. Ama birçoğunu affediyor;

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.