42 - Şûrâ suresi 32. âyet meali

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
Ve min âyâtihil cevâri fîl bahri kel a’lâm(a’lâmi).
  
ve min ve ...den, ...dan
âyâti-hi onun âyetleri, mucizeleri
el cevâri gemiler
içinde, vardır
el bahri deniz
ke gibi
el a'lâmi yüksek dağlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve onun delillerindendir denizde akıp giden yüce dağlar gibi gemiler.
Abdullah Parlıyan Denizde yüce dağlar gibi akıp giden gemiler de, O'nun varlığına ve birliğine işaret eden alametlerdendir.
Adem Uğur Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.
Ahmed Hulusi Denizde dağlar gibi akıp gidenler de (gemiler) O'nun işaretlerindendir.
Ahmet Tekin Denizde, dağlar gibi seyreden gemiler, filolar da, O’nun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir.
Ahmet Varol Denizde büyük dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Ali Bulaç Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O'nun ayetlerindendir.
Ali Fikri Yavuz Denizde dağlar gibi hareket edip giden gemiler yine O’nun (kudretinin) alâmetlerindendir.
Ali Ünal O’nun (kudret, rahmet ve birliğinin) en açık delillerinden bir diğeri de, denizlerde akıp giden dağlar gibi gemilerdir.
Bayraktar Bayraklı Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun varlığının delillerindendir.
Bekir Sadak Denizde yuce daglar gibi gemilerin yurumesi O'nun varliginin delillerindendir.
Celal Yıldırım O'nun (varlığına, birliğine delâlet eden) belgelerden biri de, denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.
Cemal Külünkoğlu Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O'nun varlığının delillerindendir.
Diyanet İşleri (eski) Denizde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi O'nun varlığının delillerindendir.
Diyanet Vakfi Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.
Edip Yüksel Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Yine onun âyetlerindendir denizde o dağlar gibi akanlar,
Erhan Aktaş Denizdeki dağ gibi akıp giden gemiler O’nun ayetlerindendir.1

1- Gücünün göstergelerindendir.
Gültekin Onan Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O'nun ayetlerindendir.
Hakkı Yılmaz (32-35) Denizde dağlar gibi akıp gidenler de O'nun alâmetlerinden/ göstergelerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur da giden gemiler denizin sırtında duruverirler. Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen kimseler için nice alâmetler/ göstergeler vardır. Yahut Allah, onların kazandıkları şeyler sebebiyle o gemileri değişime/ yıkıma uğratır. Birçoğunu da bağışlar. Ve âyetlerimiz/ alâmetlerimiz/ göstergelerimiz hakkında mücâdele edenler kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilirler.
Harun Yıldırım Denizlerde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir.
Hasan Basri Çantay Denizde dağlar gibi akıb giden gemiler de Onun âyetlerindendir.
Hayrat Neşriyat Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de O’nun delillerindendir.
İbni Kesir Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
İskender Evrenosoğlu Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, O'nun (Allah'ın) âyetlerindendir.
Kadri Çelik Denizde yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler O'nun ayetlerindendir.
Mehmet Ali Eroğlu Rahatlıkla denizde yüce dağlar gibi seyreden gemiler, O'nun kudret ve hikmetinin ayetleridir.
Mehmet Okuyan Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de O’nun (varlığının) delillerindendir.
Muhammed Celal Şems Denizlerde, dağlar gibi seyreden gemiler (de) O’nun alâmetlerindendir.
Muhammed Esed Denizler üzerinde, dağlar(ın salınıp durması) gibi akıp giden gemiler de O'nun işaretlerindendir:
Mustafa Çevik 32-34 Denizlerin üzerinde dağ gibi gemilerin batmadan akıp gitmesi de Allah’ın koyduğu yasaların sonucudur. Bunlar da O’nun ilminin ve kudretinin delillerindendir. Allah dilerse rüzgârları durdurur ve o gemileri suyun üstünde öylece hareketsiz bırakır. Bu misallerde Allah’ın kudretini kavramak isteyenlerin alacakları dersler vardır. Bunu ancak Allah’ı layıkıyla tanımak isteyenler, sabırla düşünenler ve O’nun verdiği nimetlere şükredenler anlar. Allah dilerse, gemidekileri yapıp ettikleri sebebi ile suda batırıp helak eder. Fakat çoğu zaman da, doğruya yönelmeleri için süre verip fırsatlar tanır.
Mustafa İslamoğlu Denizde süzülerek giden dağlar gibi gemiler de O'nun delillerindendir;
Ömer Nasuhi Bilmen Ve O'nun âyetlerindendir denizde dağlar gibi cereyan eden gemiler.
Ömer Öngüt Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun âyetlerindendir (varlığının delillerindendir).
Şaban Piriş Denizde dağlar gibi gemilerin akıp gitmesi onun ayetlerindendir.
Sadık Türkmen Denizde, dağlar gibi akıp gidenler O’nun ayetlerindendir.
Seyyid Kutub Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Suat Yıldırım (32-35) Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur, gemiler de denizin üstünde durakalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır, günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, âyetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.
Süleyman Ateş Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler O'nun âyetlerindendir.
Süleymaniye Vakfı Denizde, akıp giden ve dağlar gibi gemiler, O’nun âyetlerindendir.[*]

[*] "Gemiler Allah'ın ayetlerinden" buyuran bu ayet Rahman 55/24 ile benzeşiktir.

Tefhim-ul Kuran Denizde yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler O'nun ayetlerindendir.
Ümit Şimşek Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Onun âyetlerindendir.
Yaşar Nuri Öztürk Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.