38 - Sâd suresi 70. âyet meali

إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
İn yûhâ ileyye illâ ennemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
  
in eğer
yûhâ vahyediliyor
ileyye bana, kendime
illâ ancak, sadece
ennemâ ... olduğu, ... olması
ene ben
nezîrun bir nezir, uyarıcı
mubînun açıkça, apaçık
   
Abdulbaki Gölpınarlı Bana vahyedilmede ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.
Abdullah Parlıyan O konular, Allah tarafından bana vahiyle bildirilmemiş olsaydı, ben de size apaçık bir uyarıda bulunamazdım.
Adem Uğur Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Ahmed Hulusi "Bana vahyolan yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum!"
Ahmet Tekin 'Ben ancak, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahiy geliyor.'
Ahmet Varol Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor.'
Ali Bulaç "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."
Ali Fikri Yavuz Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor.”
Ali Ünal (Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum ve) bana vahyolunuyor ki, ben (insanları uyarmak için gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.
Bayraktar Bayraklı “Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğumdan dolayı vahyediliyor.”
Bekir Sadak "Bana sadece vahyolunuyor; dogrusu ben ancak apacik bir uyariciyim.»
Celal Yıldırım Bana ancak ve sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım.
Cemal Külünkoğlu “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”
Diyanet İşleri (eski) 'Bana sadece vahyolunuyor; doğrusu ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.'
Diyanet Vakfi Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Edip Yüksel “Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor.”
Elmalılı Hamdi Yazır Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılm bana vahy olunuyor
Erhan Aktaş Bana, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum için vahyediliyor.
Gültekin Onan "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."
Hakkı Yılmaz Ancak ben, evet ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor.”
Harun Yıldırım Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.
Hasan Basri Çantay «Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici (bir peygamber) olduğum içindir ki (o ilim) bana vahy olunuyor».
Hayrat Neşriyat 'Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.'
İbni Kesir Bana, sadece vahyolunur. Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.
İskender Evrenosoğlu Benim sadece apaçık bir nezir (uyarıcı) olduğum bana vahyolunuyor.
Kadri Çelik “Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.”
Mehmet Ali Eroğlu (Düzenli olarak) Bana ancak yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır.
Muhammed Celal Şems “Bana, ancak apaçık (anlatan) bir uyarıcı olduğum vahiy olunur.”
Muhammed Esed o, (Allah) tarafından bana vahyedilmemiş olsaydı ben de (size) apaçık bir uyarıda bulunamazdım!"
Mustafa İslamoğlu ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir."
Ömer Nasuhi Bilmen (70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.»
Ömer Öngüt Bana sadece vahyolunmaktadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. "
Şaban Piriş Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor.
Sadık Türkmen Bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunuyor.”
Seyyid Kutub Ben gelecek tehlikeleri apaçık uyarıcı olduğum içindir ki, bana vahy olunuyor.
Suat Yıldırım Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor."
Süleyman Ateş "Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için (bu bilgi) bana vahyediliyor."
Süleymaniye Vakfı Bana sadece, doğruları açıklayan bir uyarıcı olmam vahyedilmektedir.”
Tefhim-ul Kuran «Bana ancak, benim yalnızca apaçık bir uyarıcı korkutucuyum diye vahyolunmaktadır.»
Ümit Şimşek Yalnız, ben apaçık bir uyarıcı olduğum için, bunlar bana vahyolunuyor.
Yaşar Nuri Öztürk "Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.