32 - Secde suresi 13. âyet meali

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Ve lev şi’nâ le âteynâ kulle nefsin hudâhâ ve lâkin hakkal kavlu minnî le emleenne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).
  
ve lev ve şâyet, eğer
şi'nâ biz diledik
le mutlaka, elbette, muhakkak
âteynâ biz verdik
kulle bütünüyle,hepsi, tamamen
nefsin nefs, kişi
hudâ-hâ onun hidayeti
ve lâkin ve lâkin, fakat
hakka hak, gerçek, bihakkın, tam gerektiği gibi
el kavlu söz
min-nî benden
le mutlaka, elbette, muhakkak
emleenne mutlaka dolduracağım
cehenneme cehennem
min el cinneti cinlerden (cinlerle)
ve en nâsi ve insanlar
ecmaîne hepsi
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve dileseydik herkesi doğru yola sevk ederdik ve fakat benden şu söz çıkmıştır, mukadderdir bu: Elbette cehennemi, bütün insanlarla, cinlerle dolduracağım.
Abdullah Aydın Eğer dileseydik, herkesi (dünyada) elbette hidayete erdirirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti: "Muhakkak ki Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım."
Abdullah Parlıyan Eğer dileseydik herkesi doğru yola ulaştırırdık, ancak herkesin zorlamayla değil kendi istekleriyle inanmalarını istedik ama tarafımdan şu söz de kesinlik kazandı: “Cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağım.”
Adem Uğur Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.
Ahmed Hulusi Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: "Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım" sözü hak olmuştur.
Ahmet Davudoğlu Eğer dileseydik, biz herkese hidâyetini verirdik. Lâkin benden şu söz sâdır olmuştur: "Elbet ve elbet cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım!".
Ahmet Tekin Eğer bizim sünnetimiz, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, herkese hidayet nasip eder, doğru, hak yola sevk ederdik. Fakat:'Hür iradelerine ve özgürce seçme hakkına sahiplerken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için dalâleti tercih eden insanlar ve cinlerle, hepsiyle, kesinlikle Cehennemi dolduracağım' şeklindeki kararım da gerekçeli olarak kesinlik kazandı.
Ahmet Varol İsteseydik her cana hidayetini verirdik. Ancak benden: 'Andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım' sözü hak olmuştur. [2]
Ali Arslan Eğer dileseydik her nefse kendi hidayetini verirdik. (Onlarda doğru yolu bulurlardı)
Ali Bulaç Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkâr edenlerle) tamamıyla dolduracağım."
Ali Fikri Yavuz Eğer dileseydik, herkese (dünyada) hidayetini verirdik, fakat benden şu söz gerçekleşti: “- Muhakkak ki cehennemi bütün (kâfir olan) cinlerle, insanlardan dolduracağım.”
Ali Ünal Eğer dilemiş olsaydık, her bir insanı ona has bir usûlle doğru yola yöneltirdik. Fakat (pek çokları küfrü tercih ettiklerinden,) Ben’den sâdır olan “Cehennem’i bütün cinlerden ve insanlardan (onu hak edenlerle) mutlaka dolduracağım.” hükmü kesinleşmiştir.
Arif Pamuk Biz dilesek elbette herkese hidayet verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden kesin söz çıkmıştır.
Bahaeddin Sağlam Eğer isteseydik, herkese doğru yolu bulacak imkânı ona verirdik.
Bayraktar Bayraklı Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, “cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz verdim.
Bekir Sadak Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracagima dair Benden soz cikmistir.
Celal Yıldırım Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik; ama şanıma yemin olsun ki, Cehennem'i cinlerle, insanlarla olduğu gibi dolduracağım diye benden hak bir söz çıkmıştır.
Cemal Külünkoğlu Eğer dileseydik, her insanı (dünyada zorla) doğru yola ulaştırırdık (ancak iyiler kötülerden ayrılsın diye herkesi kendi iradesine bıraktık). Fakat: “Andolsun ki, cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün (inkâr edenlerle) dolduracağım” şeklindeki sözüm gerçekleşecektir.
Diyanet İşleri (eski) Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır.
Diyanet Vakfi Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.
Edip Yüksel Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır Eğer dilemiş olsa idik her nefse hidayetini verirdik ve lâkin benden şu kavil hakk oldu: elbette ve elbette Cehennemi dulduracağım bütün cinlerle insanlardan
Erhan Aktaş Eğer dileseydik, herkese elbette hidayetini verirdik.1 Fakat Ben’den söz2 hak oldu: “Cehennemi tamamen cin ve insanlardan dolduracağım.”3

1- Herkesi doğru yolu seçme mecburiyetinde bırakırdık. Ancak herkesi dilediği şeyi seçme konusunda serbest bıraktık. İnsanların, seçimlerinde özgür irade sahibi kılındıklarına dair Kur’an’da onlarca ayet var. Örneğin, 18/Kehf Suresi, 29. Ayet: De ki: “Hakk Rabb’inizdendir. O halde dileyen iman etsin, dileyen küfretsin…” 2- Herkesin yaptığının karşılığını göreceğine ve insanları yoldan saptıracağına dair ant içen şeytana (38/Sad Suresi, 71-78) verdiğim cevapta da belirttiğim gibi, “şeytana uyanların Cehennem’e gireceği ile ilgili” yaptığım uyarı gerçekleşti. 3- Cehennem’in tamamını; şeytana uyan, doğru yoldan sapan, bilinen bilinmeyen ne kadar gerçeği yalanlayan nankör varsa, onlarla dolduracağım. Bir sonraki ayete bakılırsa, bu ayetle kast edilen şey açıklamaktadır.
Gültekin Onan Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım."
Hakkı Yılmaz Ve eğer Biz, dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Velâkin Benden: “Bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten 312 herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım” sözü hak olmuştur.
Harun Yıldırım Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.
Hasan Basri Çantay Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat benden (saadır olan şu): «Cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım» sözü hak olmuşdur.
Hasan Tahsin Feyizli Biz dileseydik herkese (dünyada) hidâyetini verir (doğru yola iletir)dik.
Hayrat Neşriyat Hâlbuki dileseydik, herkese hidâyetini elbette verirdik; fakat (herkesi kendi irâdesinde serbest bırakarak) benden: 'Cehennemi, bütün cinlerden ve insanlardan(emirlerime isyân edenlerle) muhakkak dolduracağım!' sözü hak olmuştur.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Biz dilesek herkese hidayet verirdik.
Hüseyin Kaleli “Eğer dileseydik elbette her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden söz tahakkuk etmiştir. Andolsun cehennemi elbette cinlerden ve insanlardan hepsiyle dolduracağım.”
İbni Kesir Eğer Biz isteseydik; herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat: Cehennemi tamamen cinn ve insanlarla dolduracağım, diye Benden hak söz sadır olmuştur.
İskender Evrenosoğlu Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Dileseydik, iradelerini ellerinden alarak biz herkese hidayeti verirdik. Fakat "Yemin olsun ki cinlerin ve insanların hepsinden Cehennemi doldururum" sözümüz böylece gerçekleşecek ve iradelerini inkar yönünde kullananlar cezalarını bulacaklardır.
Kadri Çelik Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden, “Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım” diye kesin söz gerçekleşmiştir.
Mehmet Ali Eroğlu Eğer dileseydik, herkese kendi hidayetini verirdik. Fakat Benden çıkan şu söz gerçekleşir: “Cehennemi cinlerden ve insanlardan inkar edenlerin tamamıyla dolduracağım muhakkaktır."
Muhammed Celal Şems Eğer Biz isteseydik, herkese (durumuna göre) hidayet verirdik. Ancak, “Ben, Cehennem’i bütün cinler (Bknz. 6:100) ve insanlarla mutlaka dolduracağım,” (diye verdiğim) söz Benden çıkmıştır.
Muhammed Esed Eğer dileseydik her insanı doğru yola ulaştırırdık fakat (böyle olmasını dilemedik ve sonuçta) şu vaadim doğru çıkacak: "Cehennemi mutlaka görünmeyen varlıklar ve insanlarla dolduracağım!"
Mustafa Çevik Biz insana hak ile batılı bildirip tercihi kendisine bıraktık. Dileseydik iradesiz yaratır ve davetimize uymaya mecbur bırakırdık. Hiç şüphesiz Allah’a itaat edenlerle, nankörlük eden isyankârları ortaya çıkaracağız ve “Andolsun ki cehennemi şeytana uyan insanlar ve cinlerle dolduracağım.” sözümüzü yerine getireceğiz.
Mustafa İslamoğlu İmdi eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola (zorla) sokardık; fakat (bunu istemedik) ki, (iyiler kötülerden seçilsin de) tarafımdan verilmiş bulunan "Mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım" sözü gerçekleşsin.
Nedim Yılmaz Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi bütün cin ve insanlardan (emrime karşı gelenlerle) dolduracağım diye, Ben’den kesin söz çıkmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat elbette ki, «Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım» sözü Benden hak olmuştur.
Ömer Öngüt Dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat: “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım!” diye benden kesin söz çıkmıştır.
Ömer Rıza Doğrul Dileseydik herkesi dosdoğru yola iletirdik. Fakat Benim cehennemi mutlaka cin ve insanlarla dolduracağım hakkındaki hükmüm gerçektir.
Şaban Piriş Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; “Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım” diye söz verdim.
Sadık Türkmen Ve eğer, Biz dileseydik/özgür irade vermeseydik, herkesi zorunlu olarak doğru yola getirirdik. Ancak hak edenler için, Benim şu sözüm geçmiştir: “Elbette cinler ve insanlardan (suç işleyenlerle) cehennemi doldururum.”
Seyyid Kutub Dileseydik herkese hidayeti verirdik. Fakat benden «mutlaka cehennemi, insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla tamamen dolduracağım» sözü çıkmıştır.
Suat Yıldırım Eğer dileseydik bütün insanlara hidâyet verir, doğru yola koyardık. Lâkin "Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" hükmü kesinleşmiştir.
Süleyman Ateş Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.
Süleymaniye Vakfı “Yola gel” diye emretsek[*1] herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım.”[*2]

[*1] Fussilet 41/11

[*2] Bu, Allah Teala'nın İblis'in isyanı sırasında söylediği şu sözdür:  Allah dedi ki “Emre itaatsizlikten kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana uysun, cehennemi sizinle dolduracağım.” (Araf 7/18)

Talat Koçyiğit Eğer dileseydik herkese hidayet ederdik.
Tefhim-ul Kuran Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: «Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (küfre sapanlarla) tamamiyle dolduracağım».
Ümit Şimşek Dilesek Biz herkese hidayet verirdik. Fakat Benim 'Cinlerin ve insanların bütün inkârcılarıyla Cehennemi doldururum' şeklindeki sözüm böylece gerçekleşmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.