32 - Secde suresi 6. âyet meali

ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
Zâlike âlimul gaybi veş şehâdetil azîzur rahîm(rahîmu).
  
zâlike işte bu, bu
âlimu bilir
el gaybi gayb, bilinmeyen
ve eş şehâdeti ve müşahede edilen, görünen
el azîzu azîz, üstün
er rahîmu Rahim esmasıyla tecelli eden
   
Abdulbaki Gölpınarlı İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.
Abdullah Parlıyan İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.
Adem Uğur İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
Ahmed Hulusi İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.
Ali Bulaç İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Ali Fikri Yavuz İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...
Ali Ünal İşte O’dur gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilen; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) ve Rahîm (bütün yarattıklarına karşı hususî rahmet sahibi) olan.
Bayraktar Bayraklı Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.
Bekir Sadak O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.
Celal Yıldırım İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.
Cemal Külünkoğlu O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
Edip Yüksel Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.
Elmalılı Hamdi Yazır Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm
Erhan Aktaş İşte O, görünmeyeni ve görüneni bilen Mutlak Üstün Olan’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.
Gültekin Onan İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Hakkı Yılmaz İşte Allah, algılanabilenleri ve algılanamayanları, geçmişi, geleceği bilendir; en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir.
Harun Yıldırım İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
Hasan Basri Çantay İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.
Hayrat Neşriyat İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.
İbni Kesir Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.
İskender Evrenosoğlu İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz'dir (yüce), Rahîm'dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kadri Çelik İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.
Mehmet Ali Eroğlu Eh işte Allah böyledir! Gizliyi de aşikarı da bilen O'dur. O Aziz'dir, O Esirgeyen Rahim'dir.
Muhammed Celal Şems İşte bu, görünmeyeni (de,) görüneni (de) bilen, her şeyden üstün olan ve çok rahmet eden (Allah’tır.)
Muhammed Esed Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.
Mustafa Çevik Allah görünen, görünmeyen ve insan idrakini aşan her şeyi bilir, O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır, merhamet ve rahmetin kaynağı O’dur, O’nun her şeye gücü yeter.
Mustafa İslamoğlu İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.
Ömer Öngüt İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.
Şaban Piriş İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.
Sadık Türkmen İşte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.
Seyyid Kutub O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.
Suat Yıldırım İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.
Süleyman Ateş İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.
Süleymaniye Vakfı İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Ümit Şimşek İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.