81 - Tekvîr suresi 27. âyet meali

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
  
in ... (illâ) eğer olursa, ancak ... olur
huve o
(in) ... illâ ancak, sadece
zikrun bir zikir
li ... e, için
el âlemîne âlemler
   
Abdulbaki Gölpınarlı O, bütün âlemlere bir öğüttür ancak.
Abdullah Parlıyan Bu Kur'ân bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka birşey değildir,
Adem Uğur O, herkes için, bir öğüttür,
Ahmed Hulusi O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir'dir (hatırlatmadır)!
Ahmet Tekin Okunması ibadet olan bu Kur’ân, bütün âlemler için, bütün insanlar ve cinler için bir öğüttür, bir ikazdır, bir şereftir, bir övünç kaynağıdır.
Ahmet Varol O ancak alemler için bir öğüttür.
Ali Bulaç O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
Ali Fikri Yavuz O Kur’an, ancak bir öğüddür, bütün âlemler (insan ve cinler) için;
Ali Ünal O Kur’ân, bütün şuurlusorumlu varlıklar için bir öğüt, bir uyarıdır;
Bayraktar Bayraklı (27-28) Bu Kur'ân, sizden doğru yola gitmek isteyenleriniz için, bütün insanlara bir öğütten ibarettir.
Bekir Sadak (27-28) Kuran, ancak aranizda dogru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir oguttur.
Celal Yıldırım (27-28) O, âlemler için ve sizden doğru davranmayı arzu edenler için katıksız bir öğüttür.
Cemal Külünkoğlu (27-28) O (Kur'an), bütün âlemler için ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.
Diyanet İşleri (eski) (27-28) Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür.
Diyanet Vakfi (27-28) O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.
Edip Yüksel Bu, tüm halklara bir mesajdır.
Elmalılı Hamdi Yazır O hâlis bir zikirdir âlemin için
Erhan Aktaş O âlemler için zikirden1 başka bir şey değildir.

1- Öğütten.
Gültekin Onan O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikirdir;
Hakkı Yılmaz 27-28 Bu, âlemler için; sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir.
Harun Yıldırım O, alemler için ancak bir öğüttür.
Hasan Basri Çantay (27-28) O, aalemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir.
Hayrat Neşriyat (27-28) O, ancak âlemler için, (ve) içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasîhattir!
İbni Kesir O; ancak alemler için bir öğüttür.
İskender Evrenosoğlu O sadece âlemler için bir zikirdir.
Kadri Çelik O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.
Mehmet Ali Eroğlu Elbet O (Kur’an) alemler için yalnızca bir zikirdir.
Mehmet Okuyan 27-28 O (Kur’an) âlemler için, yani içinizden doğru yolda gitmek isteyenler için ancak bir hatırla(t)madır.
Muhammed Celal Şems (27-28) Bu, ancak tüm âlemler ve (özellikle de) aranızdan doğru yolda yürümek isteyen için (büyük) bir nasihattir.
Muhammed Esed Bu (mesaj), bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir,
Mustafa Çevik 27-28 Bu Kur’an (zikir), insanlara yaratılış sebeplerini bildirip ona uygun hayata uyarı ve öğütlerle davet eden bir kitaptır. Gerçeği arayıp, doğruya ulaşmak isteyenleri aydınlığa çıkaran bir rehberdir.
Mustafa İslamoğlu Bu vahiy, tüm insanlık için bir uyarı ve öğütten ibarettir;
Ömer Nasuhi Bilmen (27-28) O, başka değil âlemler için bir öğüttür. Sizden müstakimâne yaşamak dileyen kimse için (bir mev'izadır).
Ömer Öngüt O, âlemler için bir öğüttür.
Şaban Piriş O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır.
Sadık Türkmen O, âlemler için bir öğüttür;
Seyyid Kutub O alemlere öğütten başka birşey değildir.
Suat Yıldırım (27-28) Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.
Süleyman Ateş O, âlemlere öğüttür.
Süleymaniye Vakfı Kur’ân, herkes için doğru bilgidir (zikirdir)[*].

[11] Zikir, kafaya yerleşmiş kullanıma hazır bilgidir. Allah’ın zikri, Allah’ın âyetlerinden öğrenilir. Onu akla ve dile getirmek de zikirdir. Akıldan çıkarılmaması gerek zikir yani doğru bilgi Allah’ın Kitabında olandır. Bu sebeple ilâhî kitapların ortak adı Zikir’dir. (Enbiya 21/24) Bir âyet şöyledirr: “Bilin ki, kalplerin yatışıp rahatlaması Allah’ın zikri ile olur.”(Ra’d 13/28)

Tefhim-ul Kuran O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
Ümit Şimşek O bütün âlemler için bir öğüttür:
Yaşar Nuri Öztürk O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.