112 - İhlâs suresi 2. âyet meali

اللَّهُ الصَّمَدُ
Allâhus samed(samedu).
  
allâhu Allah
es samedu samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması
   
Abdulbaki Gölpınarlı Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.
Abdullah Parlıyan O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.
Adem Uğur Allah sameddir.
Ahmed Hulusi "Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"
Ahmet Tekin 'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'
Ahmet Varol Allah Samed'dir. [1]
Ali Bulaç Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
Ali Fikri Yavuz Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.
Ali Ünal Allah, Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat ezelde ve ebedde her varlığın Kendisine muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zât)tır.
Bayraktar Bayraklı (1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır.
Bekir Sadak Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.
Celal Yıldırım Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.
Cemal Külünkoğlu Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
Diyanet İşleri (eski) Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.
Diyanet Vakfi (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Edip Yüksel “ALLAH Sonsuz ve Mutlak/İlk sebeptir.”
Elmalılı Hamdi Yazır Allah, o eksiksiz sameddir
Erhan Aktaş Allah Samed’dir.1

1- Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç olunandır. Dilediğini yapan, istediği kuralı koyandır. Ezeli ve ebedi olandır.
Gültekin Onan Tanrı, Sameddir
Hakkı Yılmaz Samed olan Allah'tır,
Harun Yıldırım “Allah, Samed’dir.”
Hasan Basri Çantay (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).
Hayrat Neşriyat 'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'
İbni Kesir Allah'tır, Samed'dir.
İskender Evrenosoğlu Allah Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Allah, her şeyin muhtaç olduğudur
Kadri Çelik Allah Samed'dir.
Mehmet Ali Eroğlu Her varlık ona muhtaçtır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Muhammed Celal Şems “Herkesin muhtaç olduğu Allah, (hiç kimseye muhtaç değildir.)”
Muhammed Esed Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.
Mustafa Çevik Yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, onları koruması altına alan Allah, hiç kimseye muhtaç değildir. Fakat yarattıklarının hepsi O’na muhtaçtır.
Mustafa İslamoğlu Allah Samed'dir.
Ömer Nasuhi Bilmen «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»
Ömer Öngüt Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.
Şaban Piriş Allah sameddir.
Sadık Türkmen ALLAH Samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey O’na muhtaç olandır.)
Seyyid Kutub Allah Samed'dir.
Suat Yıldırım Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)
Süleyman Ateş Allâh Samed'dir.
Süleymaniye Vakfı Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir[*].

[*] Göklerde ve yerdeki herkes O'ndan ister. (Rahman 55/29)

Tefhim-ul Kuran Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
Ümit Şimşek Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.
Yaşar Nuri Öztürk Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.