âlimu - bilir

  
Abdulbaki Gölpınarlı Gizliyi de bilen, açıkta olanı da bilen çok büyük ve yüce bir Tanrıdır.
Abdullah Parlıyan O Allah, yaratılmışların akılla idrak edemeyecekleri şeyleri ve onların görüp, gözleyebildikleri şeyleri de, tam olarak bilmektedir. Büyük olan O'dur. İnsanî tanımlarla tanımlanabilecek herşeyin ve herkesin üstünde ve ötesindedir O.
Adem Uğur O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.
Ahmed Hulusi Algılanamayan ve algılananın Aliym'idir! Kebiyr'dir (sonsuz mânâlar büyüklüğü sahibi), Mütealiy'dir (yüceliği her şeyi ihâta eder).
Ahmet Tekin O duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. Çok büyüktür. Yücelerden yücedir.
Ahmet Varol (O) gaybı da görüneni de bilendir, büyüktür, yücedir.
Ali Bulaç O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.
Ali Fikri Yavuz O, gaybı ve hazırı bilen çok büyük üstün varlıktır.
Ali Ünal O, gaybı da şahadeti de (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilendir; Mutlak Büyük ve YüceAşkın Olan’dır.
Bayraktar Bayraklı O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, çok büyüktür; yücedir.
Bekir Sadak (9-10) Goruleni de gorulmeyeni de bilen, yucelerin yucesi buyuk Allah'a gore, aranizdan sozu gizleyen ile, aciga vuran ve geceye burunerek gizlenip gunduzun ortaya cikan arasinda fark yoktur.
Celal Yıldırım Görülmeyeni de, görüleni de bilendir. O, çok büyüktür, çok yücedir.
Cemal Külünkoğlu O, yaratılmışların duyu ve tasavvurlarının ötesinde olanları da, onların görüp gözleyebildikleri şeyleri de tam olarak bilendir. O her şeyden büyük, her şeyden yücedir.
Diyanet İşleri (eski) (9-10) Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi büyük Allah'a göre, aranızdan sözü gizleyen ile, açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan arasında fark yoktur.
Diyanet Vakfi O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.
Edip Yüksel Gizliyi ve açığı Bilendir; Büyüktür, Yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır gayb-ü şehadeti bilen kebîri müteâl.
Erhan Aktaş Görüneni ve görünemeyeni bilendir. O, Mutlak Büyük’tür ve Her Şeyden Yüce’dir.
Gültekin Onan O gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.
Hakkı Yılmaz Allah, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve açıkta olanı bilendir, pek büyüktür, yüceler yücesidir.
Harun Yıldırım O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir.
Hasan Basri Çantay O, görünmeyeni de, görüneni de bilendir, çok büyükdür, her şeyden yücedir O.
Hayrat Neşriyat (O,) görünmeyeni de görüneni de hakkıyla bilendir; Kebîr (pek büyük)tür, Müteâl(herşeyden yüce)dir.
İbni Kesir Görüleni de, görülmeyeni de bilir. Yücelerin yücesidir.
İskender Evrenosoğlu Görünen (şahit olunan) ve görünmeyeni (gaybı) bilir. Büyüktür, Âlî (yüce)dir.
Kadri Çelik O, gaybı da müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.
Mehmet Ali Eroğlu (Rab) gayp alemini de, şehadet alemini de bilendir. O pek büyüktür, yücedir.
Mehmet Okuyan Görünmeyeni de görüneni de bilendir, büyüktür, çok yücedir.
Muhammed Celal Şems O, gaybı (da,) mevcut olanı (da) bilendir. O, çok yüksek mertebeli ve çok yüce şanlıdır.
Muhammed Esed O, yaratılmışların duyu ve tasavvurlarının ötesinde olanları da, onların görüp gözleyebildikleri şeyleri de tam olarak bilmektedir. Büyük olan O'dur; var olan veya olması mümkün her şeyin/herkesin üstünde ve ötesinde olan O.
Mustafa Çevik 8-11 Her dişinin karnındakini yaratan, cinsiyetini belirleyen, dünyaya gelmesi ya da gelmemesi ile ilgili gereken yasalarını koyan Allah, her yarattığını bir ölçü ve bir amaca matuf olarak yaratmıştır. Allah, insan idrakinin dışında olan bilinmeyenleri de yaratan ve yarattıklarını görüp gözetleyendir. İnsanın içinde gizledikleri ya da açığa vurdukları da Allah için birdir, çünkü Allah bunların hepsini bilir. Gecenin zifiri karanlığında, gündüzün aydınlığında nerede ve ne zaman ne yaparsanız Allah onu bilir, herkesin yaptıklarını O’nun emriyle izleyip, en ince ayrıntılarına kadar kaydeden görevli melekleri vardır. Gerçek şu ki, bir toplum, ya da bir insan, kendi iç dünyasında olanlarla birlikte, davranışlarını da değiştirmedikçe, Allah da onların durumunu değiştirmez ve Allah azabı hak eden bir toplumu ya da bir kimseyi cezalandırmak isterse de buna hiçbir güç engel olamaz.
Mustafa İslamoğlu O, bilinmeyen ve bilinebilen her şeyi, mutlak büyük ve mutlak aşkın olarak bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen O (Hâlık-ı Zîşan) gizliyi de ve açıkta olanı da bilicidir. Pek büyüktür, her şeyden üstündür.
Ömer Öngüt O görülmeyeni de bilir, görüleni de bilir. Çok büyüktür, yücedir.
Şaban Piriş Gizliyi de ortada olanı da bilen, yücelerin yücesi büyük Allah’tır.
Sadık Türkmen O, (insan imkânları ile görülemeyen) gaybı da, görülen âlemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir.
Seyyid Kutub O, görülür görülmez, her şeyi bilen, yüceler yücesidir.
Suat Yıldırım Gayb ve şehâdet alemini de, görünmeyen ve görünen âlemi de bilen, büyük ve yüce olan O’dur.
Süleyman Ateş (O), gizliyi ve aşikâreyi bilendir, büyüktür, yücedir.
Süleymaniye Vakfı O, görünmeyeni de görüneni de bilir; büyüktür, yücedir.
Tefhim-ul Kuran O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir.
Ümit Şimşek O görüneni de bilir, görünmeyeni de. O herşeyden büyük, herşeyden yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Âlim'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük O'dur; Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.