4 - Nisâ suresi 159. âyet meali

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
Ve in min ehlil kitâbi illâ le yu’minenne bihî kable mevtihî, ve yevmel kıyâmeti yekûnu aleyhim şehîdâ(şehîden).
  
ve ve
in .... (illâ) ancak
min den
ehli el kitâbi kitap ehli, kitap sahipleri
(in) ...illâ ancak
le yu'minenne mutlaka îmân edecekler
bi-hî onunla
kable önce
mevti-hî onun ölümü
ve yevme el kıyâmeti ve kıyâmet günü
yekûnu olur
aleyhim onlara, onların üzerine
şehîden şahit
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve kitap ehlinden hiçbiri kalmayacak ki onun ölümünden önce ona inanmasın, o da kıyâmet günü, onların aleyhine tanık olacak.
Abdullah Parlıyan Bize de kitap verildi diyenlerden herbiri, kendi ölümünden veya İsa'nın ölümünden önce İsa ile ilgili gerçekleri kavrayacaklar ve O'na iman edeceklerdir. Kıyamet günü İsa onlardan iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik yapacaktır.
Adem Uğur Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.
Ahmed Hulusi Nitekim (geçmişteki) hakikat bilgisine uyanlardan hiçbiri yoktur ki, ölümü anında Ona (bildirdiğine) iman etmiş olmasın! Kıyamet sürecinde aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.
Ahmet Tekin Ehl-i kitaptan her biri, ölmeden önce onun ilâh olmadığına, insan neslinden bir Rasul olduğuna, gerçek hüviyetine kesinlikle iman edecektir. Îsâ da, kıyamet günü onların aleyhinde şâhitlik edecektir.
Ahmet Varol Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. [27]
Ali Bulaç Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Ali Fikri Yavuz Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce (can çekişirken) İsa’ya iman etmiş olmasın. (Fakat hayattan ümid kesme zamanında iman etmek bir fayda vermez). İsa ise kıyâmet gününde küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahid olacaktır.
Ali Ünal Ehli Kitap’tan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa’yı (gerçek kimliğiyle tanıyıp, fakat artık fayda vermeyecek bir imanla) O’na mutlaka inanacak olmasın. Kıyamet Günü gelince de, İsa onların aleyhinde şahitlik yapacaktır.
Bayraktar Bayraklı Nitekim ölümünden önce kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, Îsa'ya inanmamış olsun. Kıyamet gününde de Îsa, onlara şahitlik yapacaktır.
Bekir Sadak Kitap ehlinden, olmeden once, Isa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektigi gibi inanmadiklarindan, kiyamet gunu onlarin aleyhine sahit olur.
Celal Yıldırım Kitap Ehli'nden hiç kimse yok ki, ölmeden önce O'na imân edecek olmasın. Kıyamet gününde İsâ onların, (dosdoğru imân etmiyenlerin) aleyhinde şâhid olacaktır.
Cemal Külünkoğlu Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona (İsa'ya) inanmak zorundadır. Diriliş günü ise o onlara karşı tanık olacaktır.
Diyanet İşleri (eski) Kitap ehlinden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.
Diyanet Vakfi Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.
Edip Yüksel Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce bu gerçeği onaylamak zorundadır. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve Ehli kitabdan hiç biri yoktur ki celâlim hakkı için ölümünden evvel ona mutlak iyman edecek olmasın, kıyamet günü de o aleyhlerine şahid olacak
Erhan Aktaş Ölmeden önce Kitap Ehl-i’nden ona1 inanmayacak kimse yoktur.2 Kıyamet Günü onlar hakkında tanık olur.

1- Nebi Muhammed’e 2- “Ayet, Ehl-i Kitap’ın ölüm gelmeden önce Nebi Muhammed’e inanması gerektiğini haber kipiyle bildirmektedir.” Buna göre ayet, “Kitap Ehl-i’nden herkes ölmeden önce Nebi Muhammed’e mutlaka inanmalıdır anlamında olmaktadır.”
Gültekin Onan Andolsun, Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Hakkı Yılmaz Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce sana indirilene/Kur’ân'a inanmayacak kimse yoktur. Kıyâmet günü de, sana indirilen/Kur’ân, onların aleyhine iyi bir şâhit olacaktır.
Harun Yıldırım Kitap ehlinden her biri andolsun ki ona ölümünden önce iman edecektir. Kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır.
Hasan Basri Çantay Ehl-i kitabdan hiç biri haaric olmamak üzere, ölümünden evvel, andolsun, ona (Îsâya) mutlakaa iman edecek, o da kıyaamet günü kendileri aleyhine bir şâhid olacakdır.
Hayrat Neşriyat Hem ehl-i kitabdan hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce mutlaka ona îmân edecek olmasın! Kıyâmet gününde ise, onların (kendisine îmân etmeyenlerin) aleyhine şâhidlik edecektir.
İbni Kesir Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki; ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahid olacaktır.
İskender Evrenosoğlu Ve ancak, kitap ehlinden olanlar (onu tekzip eden Yahudiler ve “Allah'ın oğlu” diyen Nasraniler), O'na ölümünden önce mutlaka îmân edecekler. Ve o, kıyâmet günü onların üzerine şahit olacak.
Kadri Çelik Kitap ehlinden her biri, ölümünden önce ona (İsa'ya) muhakkak iman edecektir. O (İsa), kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.
Mehmet Ali Eroğlu Şüphesiz ki elh-i kitap'tan ölümünden önce ona inanmayacak kimse yoktur Artık o da, kıyamet günü onların (iman etmeyenlerin) aleyhinde şahit olacaktır.
Muhammed Celal Şems Ehl-i Kitap’tan herkes, kendi ölümünden önce bu (çarmıha gerilme hadisesine) mutlaka inanacak. Kıyamet günü (İsa da,) onlar aleyhinde şahitlik edecek.
Muhammed Esed Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun; ve Kıyamet Günü İsa, (bizzat) onların aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır.
Mustafa İslamoğlu Nitekim (İsa'yı biz öldürdük diyen) kitap ehli Yahudilerden hiç kimse yoktur ki, onun ölümü arefesinde bu gerçeği tasdik etmiş olmasın. Zira Kıyamet Günü de o onlar aleyhine şahitlik yapacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve ehl-i kitaptan hiçbir fert yoktur ki illâ ölümünden evvel elbette O'na imân edecektir! Ve kıyamet gününde onların aleyhine bir şahit olacaktır.
Ömer Öngüt Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce İsâ'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şâhit olacaktır.
Şaban Piriş Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa, O, kıyamet günü onlara şahitlik eder .
Sadık Türkmen (İsa diye birini çarmıha gerdikleri zaman), Kitap Ehli Museviler’den hiç kimse yoktu ki; onu (öldürülenin İsa olmadığını) bilip/tanıyıp inanmış olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.
Seyyid Kutub Kitap Ehli'nden hiç kimse yoktur ki, ölümünün eşiğinde İsa'ya iman etmemiş olsun. Fakat kıyamet günü İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.
Suat Yıldırım Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.
Süleyman Ateş Andolsun, kitâp ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyâmet günü de O, (Îsâ) onların aleyhine şâhid olacaktır.
Süleymaniye Vakfı Ehl-i Kitaptan her biri[1*], kendisinin ölümünden önce, ona (İsa’nın Allah’ın Elçisi olduğuna) mutlaka inanacaktır. O da (mezardan) kalkış günü onların aleyhine şahitlik edecektir[2*].

[1*] Kitaplarında uzman olan kişiler

[2*] Tevrat’ı ve İncil’i iyi bilen bir Yahudi ve Hristiyan, İsa’nın Allah’ın Elçisi olduğunu kesin olarak anlar ve inanır. Sonra bu inancına ters bir yol izlerse Ahirette İsa aleyhisselam onun aleyhine şahitlik eder. Bu doğrudan kendinden sonra yaşamış kişinin aleyhine görgü şahitliği şeklinde değil, yaşadığı sırada bu yanlışları kendisinin tebliğ etmediğine şahitlik ederek olur. Konu ile ilgili olarak en güzel örnek Maide 5/116-118. ayetlerdir.

Tefhim-ul Kuran Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Ümit Şimşek Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir.
Yaşar Nuri Öztürk Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.