76 - İnsan suresi 31. âyet meali

يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
Yudhilu men yeşâu fî rahmetih(rahmetihî), vez zâlimîne eadde lehum azâben elîmâ(elîmen).
  
yudhılu dahil eder
men kimse, kişi
yeşâu diler
fî rahmeti-hî rahmetinin içine, rahmetine
ve ez zâlimîne ve zalimler
eadde hazırladı
lehum onlarındır, onlar için vardır
azâben azap
elîmen elîm, acı
   
Abdulbaki Gölpınarlı Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.
Abdullah Parlıyan Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır.
Adem Uğur O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
Ahmed Hulusi Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır!
Ahmet Tekin Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları rahmetine gark eder. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimler, müşrikler için can yakıp inleten müthiş bir azap hazırlamıştır.
Ahmet Varol Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
Ali Bulaç Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.
Ali Fikri Yavuz Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.
Ali Ünal O, dilediğini rahmetine alır. (O’na şirk koşarak en büyük zulmü işleyen) zalimler için ise pek acı bir azap hazırlamıştır.
Bayraktar Bayraklı (29-31) Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
Bekir Sadak Diledigine rahmet eder. Zalimlere, iste onlara, can yakici bir azap hazirlamistir. *
Celal Yıldırım Diiediği kimseyi rahmetine alır; zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azâb hazırlanmıştır.
Cemal Külünkoğlu Dileyeni (dilediği takdirde) rahmetine kabul eder. Zalimler için şiddetli bir azap hazırlamıştır.
Diyanet İşleri (eski) Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.
Diyanet Vakfi O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
Edip Yüksel O, dilediğini/dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır
Erhan Aktaş Dilediğini1 rahmetine alır. Zalimler için ise acıklı bir azap hazırladı.

1- Hak edeni; Kendisine yöneleni, yoluna iletir. Allah, doğru yola iletilmek isteyeni doğru yola iletir; sapkınlıkta kalmak isteyeni sapkınlıkta bırakır. Hidayet ve dalalet konusu insanın dilemesiyle ilişkilidir. Allah, hiç kimseyi ne zorla hidayete erdirir ne de zorla dalalete düşürür. İman ve inkâr konusunda sorumluluk bütünüyle insana aittir.
Gültekin Onan Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.
Hakkı Yılmaz (30,31) Ve siz, Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır, dilediğini rahmetine sokar. Şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanlara da, acıklı bir azap hazırlamıştır.
Harun Yıldırım Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.
Hasan Basri Çantay Kimi dilerse rahmetine sokar. Zaalimler (e gelince.) Onlar için elem verici bir azâb hazırlamışdır O.
Hayrat Neşriyat O, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) rahmetine dâhil eder. Zâlimlere gelince, onlar için çok elemli bir azab hazırlamıştır.
İbni Kesir Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır.
İskender Evrenosoğlu O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.
Kadri Çelik Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır.
Mehmet Ali Eroğlu Nicelerine rahmet eder, Zalimlere elim azap hazırlamıştır.
Mehmet Okuyan (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) merhametine koyar. Zalimler için de elem verici bir azap hazırlamış (olacak)tır.
Muhammed Celal Şems O, dilediğini rahmetine alır. Zalimlere (ise,) acı bir azap hazırlamıştır.
Muhammed Esed Dileyeni rahmetine kabul eder; ama zalimler için (öteki dünyada) şiddetli bir azap hazırlamıştır.
Mustafa Çevik 29-31 Bütün bu âyetlerle Allah sizi uyarmaktadır, dileyen bu uyarıları düşünüp dikkate alarak Rabbinin daveti olan hayat nizamı ile yaşamayı seçer. Allah size doğru olan yolu göstermeyi dilemeseydi, onu kendi başınıza oluşturamaz, bulamazdınız. Allah her şeyin tek doğrusunu bilen ve her şeye güç yetiren, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah yaratılış sebebine uygun yaşamak isteyeni doğru yoluna ulaştırır. Allah adına Kur’an ile yapılan daveti umursamayanlar için cehennemde acı bir azap vardır.
Mustafa İslamoğlu O , isteyen kimseyi rahmetine sokmayı diler; ne ki zalimler için de elim bir azap hazırlamıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen Dilediğini rahmetine sokar, zalimlere (gelince) onlar için elem verici bir azab hazırlamıştır.
Ömer Öngüt Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zâlimlere ise elem verici bir azab hazırlamıştır.
Şaban Piriş Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.
Sadık Türkmen O, dileyeni (rahmetine girmek için bir şeyler yapanı), rahmetinin içine alır/rahmet eder/bağışlar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştır.
Seyyid Kutub O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına Alır. Zalimlere gelince O, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
Suat Yıldırım Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.
Süleyman Ateş Dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince, onlar için acı bir azâb hazırlamıştır.
Süleymaniye Vakfı O, doğru tercihte bulunanı[*] ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.

[*] Bakınız Müddessir 74/54-56 ve Tekvir 81/27-29

Tefhim-ul Kuran Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.
Ümit Şimşek O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler için ise O acı bir azap hazırlamıştır.
Yaşar Nuri Öztürk Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.