48 - Fetih suresi 19. âyet meali

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
Ve megânime kesîreten ye’huzûnehâ, ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).
  
ve ve
megânime ganimetler
kesîreten çok, pekçok
ye'huzûne-hâ onu alırlar
ve ve
kâne oldu
allâhu Allah
azîzen aziz, üstün
hakîmen hakim, hüküm ve hikmet sahibi
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve elde edecekleri birçok ganîmetleri ihsân etmiştir ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Abdullah Parlıyan ve elde edecekleri bir çok ganimeti ile. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır O.
Adem Uğur Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi Onları, alacakları birçok ganimetlere de nail etti. . . Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin Allah onları, elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol Ve alacakları birçok ganimetler (bahşetmiştir). Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Bir de ele geçirecekleri (Hayber’deki) bir çok ganimetleri mükâfat verdi. Allah Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.
Ali Ünal Ayrıca, alacakları pek çok ganimetle de. Allah, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip)tir, Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.
Bayraktar Bayraklı Elde edecekleri birçok ganimetle de ödüllendirecektir. Allah üstündür; hikmet sahibidir.
Bekir Sadak (18-19) Allah inananlardan, agac altinda sana bas egerek el verirlerken, and olsun ki hosnut olmustur. Gonullerinde olani da bilmis, onlara guvenlik vermis, onlara yakin bir zafer ve ele gecirecekleri bol ganimetler bahsetmistir. Allah, guclu olandir, Hakim olandir.
Celal Yıldırım (18-19) And olsun ki, Allah, o ağaç altında sana bey'at eden mü'minlerden razı oldu ; onların kalblerindekini (iyi niyet ve samimiyetlerini) bildi de bunun için üzerlerine güven ve sükûnet indirdi ve onlara çok yakın bir fethi (müyesser kılmakla başarıyı) ve ele geçirecekleri birçok ganimetleri lâyık gördü. Allah çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu (18-19) (Ey Muhammed!) O ağacın altında (Hudeybiye'de) sana biat ederlerken (bağlılıklarını bildirirlerken) Allah o mü'minlerden razı olmuştur. (Allah onların) kalplerinde olanı bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber'in fethi) ile hem de elde edecekleri birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı. Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) (18-19) Allah inananlardan, ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, and olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah, güçlü olandır, Hakim olandır.
Diyanet Vakfi Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.
Edip Yüksel Ek olarak, birçok ganimet ele geçirdiler. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır Bir çok da ganîmetleri ki onları alacaklar ve Allah bir azîz, hakîm bulunuyor
Erhan Aktaş Onlara, elde edecekleri pek çok ganimet nasip etmiştir. Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.
Gültekin Onan Ve alacakları birçok ganimetleri de. Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz (18,19) Andolsun o ağacın altında sana bağlılık yemini ederlerken Allah, mü’minlerden razı olmuştur. İşte kalplerinde olanı bilmiş, onlara kalbi teskin eden, güven ve yatışma duygusu/ moral indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler ile ödüllendirmiştir. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Harun Yıldırım Ve alacakları bir çok ganimetlerle de. Şüphesiz Allah Azîz ve Hakîm olandır.
Hasan Basri Çantay (18-19) Andolsun ki Allah mü'minlerden —seninle o ağacın altında bîat ederlerken— raazî olmuşdur da kalblerindeki bilerek üzerlerine kuvve-i ma'neviyyeyi indirmiş ve onları yakın bir feth ile ve alacakları bir çok ganimetlerle mükâfatlandırmadır. Allah mutlak gaalibdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat Ve alacakları birçok ganîmetlerle (de onları mükâfâtlandırdı). Çünki Allah, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir Ve alacakları bol ganimetlerle. Allah; Aziz, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu Ve pekçok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Kadri Çelik Ve elde edecekleri birçok ganimetleri de (verdi). Allah, üstün güç sahibi olandır, hikmet sahibidir.
Mehmet Ali Eroğlu İhsan edilen bir çok ganimetleri de. Allah üstündür, hüküm sahibidir.
Mehmet Okuyan Elde edecekleri pek çok ganimetlerle de (onları ödüllendirecektir). Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.
Muhammed Celal Şems (18-19) Müminler ağaç altında sana biat ettiklerinde, Allah onlardan kesinlikle razı oldu. (Bu ayet-i kerimede Hudeybiye biatinden bahsedilmiştir) O, onların kalplerindeki (imanı) çok iyi biliyordu. Bunun sonucu O, kalplerine huzur indirdi ve yakında elde edilen bir zafer (Burada Hayber fethinden bahsedilmiştir) ile ele geçirdikleri birçok ganimetleri kendilerine ihsan etti. Allah (her şeyden) üstündür, hikmet sahibidir.
Muhammed Esed ve elde edecekleri birçok savaş ganimeti (ile); çünkü Allah gerçekten kudret ve hikmet Sahibidir.
Mustafa Çevik 18-19 Ey Rasûlüm! Sana tabii olmak üzere o ağacın altında biat edip söz veren mü’minlerden Allah razı olmuş, onların samimiyetlerini bildiği için de kalplerini huzur ve sükûna kavuşturmuştur, üstelik onları yakında gerçekleşecek zaferle de ödüllendirecek ve birçok ganimet nasip edecektir. Allah üstün kudret ve hüküm sahibidir. O’nun her şeye gücü yeter.
Mustafa İslamoğlu bir de elde edecekleri sayısız ganimetle... Ve zaten Allah her işini mükemmel yapar, her hükmünde tam isabet kaydeder.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve alacakları birçok ganîmetler ile de (mükâfaatlandırmıştır). Ve Allah Teâlâ mutlaka bir galib, bir hakîm bulunmaktadır.
Ömer Öngüt Ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şaban Piriş (18-19) Ağaç altında sana bey’at edenlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerindekini bildi de üzerlerine huzur indirdi ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri bir çok ganimetler vermiştir. Allah, güçlüdür, hakimdir.
Sadık Türkmen Bir de elde edecekleri sayısız ganimetler… Allah mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
Seyyid Kutub Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Suat Yıldırım (18-19) Gerçekten Allah, (Hudeybiye’de) o ağacın altında sana biat ettikleri zaman, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlâsı bildiği için üzerlerine sekîne, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allâh üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Süleymaniye Vakfı Alacakları bir çok ganimet de var. Allah güçlüdür; doğru kararlar verir.
Tefhim-ul Kuran Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek Onlara, elde edecekleri pek çok ganimet de nasip etti. Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve her işi hikmet iledir.
Yaşar Nuri Öztürk Alacakları birçok ganimetler de nasip etmiştir. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.