48 - Fetih suresi 14. âyet meali

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, ve kânallahu gafûren rahîmâ(rahîmen).
  
ve lillâhi ve Allah'ındır
mulku mülk
es semâvâti semalar, gökler
ve el ardı ve arz, yeryüzü
yagfiru mağfiret eder, bağışlar, günahları
li men kimse(ler) için
yeşâu diler
ve yuazzibu ve azap eder
men kimse, kişi
yeşâu diler
ve kâne ve oldu
allahu Allah
gafûren mağfiret edici, bağışlayıcı
rahîmen Rahîm olan
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbîri, dilediğini yarlıgar ve dilediğini azaplandırır ve Allah, suçları örter, rahîmdir.
Abdullah Parlıyan Göklerin ve yerin saltanat ve tedbiri Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Gerçekten de Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Adem Uğur Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Ahmed Hulusi Semâlar ve arzın mülkü Allâh içindir! Dilediğini mağfiret eder (suçlu hâlini örter); dilediğini azaplandırır (bedenselliğinin getirisine terk eder)! Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah’ındır. Sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları koruma kalkanına alır, bağışlar, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları cezalandırır da. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
Ali Bulaç Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz Bütün göklerin ve yerin mülkü (idare ve tasarrufu) Allah’ındır. Dilediği kimseyi bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır, Rahîm’dir= çok merhametlidir.
Ali Ünal Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti Allah’a aittir. O, kimi dilerse onu bağışlar, kimi de dilerse onu cezalandırır. Allah, günahları pek çok bağışlayandır, (bilhassa tevbe ve iman ile Kendisine yönelen kullarına karşı) hususî rahmet ve merhameti pek bol olandır.
Bayraktar Bayraklı Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah affedicidir; merhamet sahibidir.
Bekir Sadak Goklerin ve yerin hukumranligi Allah'indir. O, diledigini bagislar, diledigine azabeder. Allah bagislayandir, merhamet edendir.
Celal Yıldırım Göklerin ve yerin mülkü-saltanatı Allah'ındır. Dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseye azâb eder Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Cemal Külünkoğlu Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğini (hak edeni kendi lütfuyla) bağışlar, dilediğine (layık olduğu kadar) ceza verir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
Diyanet Vakfi Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Edip Yüksel Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’a aittir. Dilediğini/dileyeni bağışlar ve dilediğini/dileyeni de cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ve Allahındır hep o göklerin, yerin mülkü. Kimine diler mağfiret buyurur, kimine de diler azâb eyler ve Allah bir gafur, rahîm bulunuyor.
Erhan Aktaş Göklerin ve yerin egemenliği Allah’a aittir. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.1 Allah, Çok Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.

1- Uygun gördüğünü. Yani, kişinin seçimine göre uygun olan karşılığı vererek. Azabı gerektirecek “şey”ler yapana azap eder; bağışlanmayı gerektirecek “şey”ler yapanı bağışlar.
Gültekin Onan Göklerin ve yerin mülkü Tanrı'nındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Tanrı, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz Ve göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Ve Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Harun Yıldırım Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Şüphesiz Allah Ğafûr ve Rahîm olandır.
Hasan Basri Çantay Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. Kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azâblandırır. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat Hem göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. (O,) dilediğine (kendi lütfundan) mağfiret eder, dilediğine de (hak ettiği üzere) azâb eder. Ve Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm(çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Ve Allah Gafur, Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah; Gafur'dur, Rahîm'dir.
Kadri Çelik Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Mehmet Ali Eroğlu Tamamen göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini bağışlar İstediğine azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
Mehmet Okuyan Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah’a aittir. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar, dileyene (layık gördüğüne) de azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
Muhammed Celal Şems Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Allah çok bağışlayan ve çok rahmet edendir.
Muhammed Esed Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır ve O, gerçekten çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.
Mustafa Çevik 14-16 Korkaklıkları sebebiyle seninle savaş için çıktığın sefere katılmayan bedeviler, zafer ve ganimet elde edeceğinizi sezdikleri sefere katılmak için sana “İzin ver de biz de bu sefere katılalım” diyecekler. Bunlar gibi meşru bir mazeretleri olmadan savaşa katılmayan ve daha sonra kolay kazanılacak savaşa katılmak isteyenlere de ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz çünkü Allah sizin gibilerin bu tutumları ile ilgili hükümlerini bildirmiştir.” Bunun üzerine onlar da; “Hayır, Allah böyle bir hüküm belirtmedi. Siz ganimetleri bizden kıskanıp esirgediğiniz için böyle söylüyorsunuz.” diyerek Allah’ın sözünü değiştirmek istemektedirler. Ne yazık ki onlar, gerçeği işlerine geldiği gibi kavramak istiyorlar. Ey Peygamber! Onlara de ki: “Yakında çok güçlü saldırgan bir topluluğa karşı savaşa çağırılacaksınız, onlarla ölünceye kadar ya da onlar teslim oluncaya kadar savaşmayı göze alır da bize katılırsanız Allah size güzel bir karşılık verip ödüllendirecek. Fakat önceden yaptığınız gibi, bu çağrıdan da geri durup asılsız bahaneler uydurursanız, Allah da sizi umduklarınızdan mahrum bırakacak ve şiddetli bir azapla cezalandıracak.
Mustafa İslamoğlu Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir; O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır: Ama Allah zaten tarifsiz bir bağış, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Allah'ındır, o göklerin ve yerin mülkü. Dilediğini yarlığar ve dilediğini de muazzeb kılar ve Allah çok yarlığayıcı, çok merhamet edici olmuştur.
Ömer Öngüt Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Şaban Piriş Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah’a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Sadık Türkmen Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. O, hak eden(iyi kimseler)i bağışlar, hak eden(suçlu kimseler)e de ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Seyyid Kutub Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Suat Yıldırım Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahîmdir (affı ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azâb eder. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Süleymaniye Vakfı Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Çünkü Allah çokça bağışlar, ikramda bulunur.
Tefhim-ul Kuran Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dilediğine mağfiret eder, dilediğini azablandırır. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ümit Şimşek Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap verir. Bununla beraber, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır! Dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.