43 - Zuhruf suresi 79. âyet meali

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne).
  
em yoksa, veya
ebremû sağlam tuttular
emren emir, iş
fe o zaman, böylece
innâ hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
mubrimûne sağlam tutanlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Onlar, kâfirlikte ısrâr ettiler, biz de onları cezâlandırmada ısrâr edeceğiz.
Abdullah Parlıyan Yoksa onlar, son dini ve son peygamberi imha etmek için, işi sıkı mı tutuyorlar? Biz de işi sıkı tutup, o inkârcıları cezalandırmada kararlıyız.
Adem Uğur Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!
Ahmed Hulusi Yoksa Hakk'ın ne olduğuna onlar mı hüküm verecekler! Neyin Hak olduğunu biz belirleriz!
Ahmet Tekin Yoksa onlar, peygamberi öldürmek, İslâm’a daveti baltalamak, İslâm’ın gelişmesini önlemek, müslümanların ilerlemesini engellemek için bu sefer işi sıkı mı tutmuşlar?Biz onları cezalandırmayı sıkı tutanlarız.
Ahmet Varol Yoksa onlar kesin olarak bir işe mi karar verdiler? Biz de kesin kararlıyız.
Ali Bulaç Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.
Ali Fikri Yavuz Yoksa onlar, (Hz. Peygambere hile kurmakta) işi sağlama mı bağladılar? İşte biz, (onları helâk etmekle işi) sağlam tutanlarız.
Ali Ünal Yoksa (ey Rasûlüm,) onlar tuzaklar kurup, kendilerince işi sağlama mı almışlar? Oysa işi sağlama alan Biziz.
Bayraktar Bayraklı Yoksa müşrikler inkâra karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya karar verdik.
Bekir Sadak Yoksa bir ise mi karar verdiler? Dogrusu biz de kararliyiz.
Celal Yıldırım Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular ? Doğrusu biz de sıkı tutanlarız.
Cemal Külünkoğlu (Ey Resulüm!) Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir işe (bir hileye) mi karar verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya kararlıyız.
Diyanet İşleri (eski) Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.
Diyanet Vakfi Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!
Edip Yüksel Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız.
Elmalılı Hamdi Yazır İşi sıkı mı büktüler, fakat işte sıkı büken biziz
Erhan Aktaş Yoksa onlar kesin karar mı verdiler? Biz de kesin kararlıyız!
Gültekin Onan Yoksa onlar, buyruğu sıkı mı tuttular? Şüphesiz biz de (buyruğu) sıkı tutanlarız.
Hakkı Yılmaz Yoksa onlar işi sağlama mı almışlar/garantiye mi bağlamışlar? İşte Biz, şüphesiz sağlamcılarız.
Harun Yıldırım Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.
Hasan Basri Çantay Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar?! İşte biz de hakıykaten sağlam tutanlarız!
Hayrat Neşriyat Yoksa (müşrikler) bir işi (peygambere tuzak kurmayı) sıkı mı tuttular (karar mı verdiler)? Doğrusu biz de (cezâlarını vermeyi) sıkı tutanlarız.
İbni Kesir Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.
İskender Evrenosoğlu Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.
Kadri Çelik Yoksa işi sıkı mı büktüler, şüphesiz işi sıkı bükenler biziz.
Mehmet Ali Eroğlu (Resul'e) hile kurmak üzere, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutmaktayızdır.
Mehmet Okuyan Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler! Doğrusu kararlı olan biziz!
Muhammed Celal Şems Onlar (Resûlüllah’a karşı) bir plan kurmaya mı karar verdiler? Öyleyse Biz (de onları) mutlaka (yok etmeye) karar verdik.
Muhammed Esed Öyle mi? (Hakikatin) ne olması gerektiğine onlar, (o, hakikati inkar edenler) mi karar verecek?
Mustafa Çevik 74-80 Kur’an ile yapılan daveti yalan sayanlar ise, kendilerini yaratıp bunca nimetlerle donatan Allah’a karşı nankörlük etmeleri sebebi ile sürekli kalmak üzere cehenneme girecekler ve azap onlardan hiç hafifletilmeyecek, çaresiz ve ümitsiz bir biçimde orada kıvranıp duracaklar. Biz böyle bir ceza vermekle onlara zulmetmiş değiliz. Asıl onlar Allah’a nankörlük edip hakikate sırt dönerek kendi kendilerine zulmedip azabı hak ettiler. O hak ettikleri azabı çekerken, cehennemin görevlilerine şöyle seslenecekler, “Ey malik! Ne olur Rabbine söyle, bizim canımızı alsın da bu ateşin azabından kurtulalım.” Görevli de onlara şöyle cevap verecek: “Bu azaptan kurtulmanızın çaresi yok, sizler bunu hak ettiniz ve hak ettiğinizi de çekmeye mecbursunuz.” Allah da onlara şöyle buyuracak: “Dünya hayatınızda, size yaratılışınızın sebebini ve nasıl yaşamanız gerektiğini, peygamberler ve kitaplarla bildirmiş, buna göre yaşamaya davet etmiştik. Davete uymamanız halinde bu günlerle karşılaşacağınız konusunda da uyarmıştık. Fakat sizler umursamayıp, yüz çevirip hatta nefret ettiniz.” Böyleleri gerçeği bildirme, dünyada ve âhirette de hüküm koyma ve hükmetme yetkisinin Allah’a ait olduğunu kabul etmemiş, yapıp ettiklerinin de yanlarına kalacağını sanmışlardı. Oysa Biz onların yapıp ettiklerini de, gizlemeye çalıştıklarını da işitir ve biliriz, üstelik görevli elçilerimiz her yapılanı kayıt altına almaktalar.
Mustafa İslamoğlu Yoksa, işin (gerçeği) hakkında kararı onlar mı verecekler? Hayır, asıl karar verici Biziz;
Ömer Nasuhi Bilmen Yoksa bir işi sapsağlam mı tuttular? Artık şüphe yok ki, sapsağlam tutan Biz'leriz.
Ömer Öngüt Yoksa onlar bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!
Şaban Piriş -Yoksa bir işe mi karar verdiler? Elbette biz de kararlıyız.
Sadık Türkmen Yoksa bir iş mi kararlaştırdılar? Şüphesiz, Biz de kararlılarız!
Seyyid Kutub Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.
Suat Yıldırım Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte Biz de işi sağlam tutuyoruz.
Süleyman Ateş Yoksa (hakka engel olma hususunda) bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de (onları cezâlandırmağa ve hakkı yerleştirmeğe) kararlıyız.
Süleymaniye Vakfı Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? Biz de sağlamcıyız.
Tefhim-ul Kuran Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.
Ümit Şimşek Yoksa onlar işlerini sağlama mı aldılar? Biz de işi sağlama alıyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa bir iş ve oluşta kesin karara mı vardılar? Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.