43 - Zuhruf suresi 84. âyet meali

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
Ve huvellezî fîs semâi ilâhun ve fîl ardı ilâh(ilâhun), ve huvel hakîmul alîm(alîmu).
  
kul de, söyle
âmennâ biz îmân ettik
fî es semâi semaya
ilâhun ilâh
ve fî el ardı ve arzda, yeryüzünde
ilâhun ilâh
ve huve ve o
el alîmu en iyi bilen
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve o öyledir ki gökte de mâbuttur o, yerde de mâbut ve odur hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyi bilen.
Abdullah Parlıyan O ki, gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O herşeyi yerli yerince yapan ve herşeyi bilendir.
Adem Uğur Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
Ahmed Hulusi "HÛ"dur (Esmâ'sıyla) semâda da ilâh (olarak düşünülen), arzda da ilâh (olarak düşünülen)! "HÛ"; Hakiym'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin O, gökte olan tanrıdır, yerde olan tanrıdır. O hikmet sahibi ve hükümrandır, her şeyi bilir.
Ahmet Varol O gökte de ilâh, yerde de ilâh olan (Allah)'tır. O hikmet sahibidir, bilendir.
Ali Bulaç Göklerde ilah ve yerde ilah O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz Gökte İlâh olan O’dur; yerde de İlâh O’dur. O Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir, Alîm’dir= her şeyi bilendir.
Ali Ünal O (Rab, O Rahmân) ki, gökte de (ibadete lâyık ve Kendisine ibadet edilen yegâne) İlâhtır, yer de (ibadete lâyık ve Kendisine ibadet edilmesi gereken yegâne) İlâhtır. O, Hâkîm (her işinde, her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır; Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir.
Bayraktar Bayraklı Gökte de Tanrı O'dur, yerde de Tanrı O'dur. O'nun her işinde hikmet vardır; her şeyi bilir.
Bekir Sadak Gokte de Tanri, yerde de Tanri O'dur. Hakim olan, her seyi bilen O'dur.
Celal Yıldırım O ki, gökte de tek Tanrı'dır, yerde de tek Tanrı'dır. O hikmet sahibidir, bilendir.
Cemal Külünkoğlu (O zaman anlayacaklar ki) O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
Diyanet Vakfi Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
Edip Yüksel Gökte de tanrı, yerde de tanrı O’dur. O Bilgedir, Bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Hem o odur ki Gökte de ilâh Yerde de ilâhdır ve hakîm odur alîm o
Erhan Aktaş Gökte de yerde de İlah olan O’dur. Ve O, En İyi Hüküm Veren’dir, Her Şeyi Bilen’dir.
Gültekin Onan Göklerde tanrı ve yerde tanrı O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.
Hakkı Yılmaz Ve O, gökteki ilâh olandır ve yeryüzünde ilâh olandır. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapandır, çok iyi bilendir.
Harun Yıldırım Göklerde ilah ve yerde ilah O’dur. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Alîm’dir.
Hasan Basri Çantay O, gökde de Tanrı, yerde de Tanrı olan (bir Allah) dır. O, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir; (her şey'i) hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat O, gökte de İlâh, yerde de İlâh olandır. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.
İbni Kesir Gökte de ilah, yerde de ilah O'dur. Ve O; Hakim'dir, Alim'dir.
İskender Evrenosoğlu Ve O, gökte İlâh'tır ve yerde İlâh'tır. Ve O, Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Kadri Çelik Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur ve O, hikmet sahibidir, bilendir.
Mehmet Ali Eroğlu Rabb'ül alemin, gökte ve yerde tek ve gerçek İlahtır. O tam hikmet sahibidir, Her şeyi bilir.
Mehmet Okuyan Gökteki ilah da O’dur; yerdeki ilah da. O, doğru hüküm verendir, bilendir.
Muhammed Celal Şems Gökte İlâh ve yerde İlâh olan, ancak O’dur. Çok hikmet sahibi ve çok bilgi sahibi (olan da,) ancak O’dur.
Muhammed Esed çünkü (o zaman anlayacaklardır ki) gökte ve yerde Allah (yalnız) O'dur ve yalnız O'dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen.
Mustafa Çevik 83-85 Ey Peygamber! Artık günahlarından vazgeçmeyen cahilleri bilgiye dayalı olmayan, asılsız inanç ve iddiaları ile baş başa bırak. Boş laflarla Kıyamet Günü’ne kadar bataklıklarında oyalanıp dursunlar. Onlar ancak O Gün Allah’ı layıkıyla kavrayacak ve davet edildikleri inanç sistemi ile hayat tarzının ne kadar gerçek olduğunu görüp anlayacaklar. Allah her şeyin en doğrusunu bilen ve bildirendir. Yarattıklarını kurduğu nizam ve koyduğu yasalarla yönetme hakkı yalnız O’na aittir, sonunda bütün insanlar hesap vermek üzere O’nun huzurunda toplanacaklar.
Mustafa İslamoğlu Zira gökte de ilah olan yerde de ilah olan yalnızca O'dur; ve O her hükmünde tam isabet sahibidir, her şeyi bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve O, o Zât-ı akdes'dir ki, gökte ilâhtır ve yerde ilâhtır. Ve O, bihakkın hikmet sahibidir, bihakkın ilim sahibidir.
Ömer Öngüt Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O'dur. O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
Şaban Piriş Gökte ilah O olduğu gibi yerde de ilah O’dur. O, hakimdir, alimdir.
Sadık Türkmen O, gökyüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. yeryüzünde de tek İlâh’tır/imparatordur. O, bilir ve doğru hüküm/karar verendir.
Seyyid Kutub Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, hakimdir, alimdir.
Suat Yıldırım O, Allah’tır, gökte de yerde de tek ve gerçek İlahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hakimdir, bilendir.
Süleymaniye Vakfı Göklerdeki ilah O’dur, yerdeki ilah da O’dur. Doğru kararlar veren ve her şeyi bilen O’dur.
Tefhim-ul Kuran Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
Ümit Şimşek Gökte de tanrı Odur, yerde de tanrı Odur. Onun her işi hikmetlidir, O herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O'dur Hakîm, O'dur Alîm.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.