21 - Enbiyâ suresi 106. âyet meali

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ
İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidîn(âbidîne).
  
inne muhakkak
fî hâzâ bunda vardır
le mutlaka, elbette, muhakkak
belâgan tebliğ, bildiri, açıklama
li kavmin bir kavim için, bir kavme, bir topluluğa
âbidîne kul olanlar, ibadet edenler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphe yok ki bu, kullukta bulunan topluluğa bir tebliğdir.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz bunda gerçekten, Allah'a kulluk eden kimseler için, ibretler ve müjdeler vardır.
Adem Uğur İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki bunda, abidler topluluğu (arınma çalışmaları yapanlar) için açıklayıcı bilgi vardır.
Ahmet Tekin Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadete devam ederek görevlerini yerine getiren toplumların ve inkâr eden toplulukların hayrına haklarını, sorumluluklarını ve mükâfatlarını bildirmek için bu Kur’ân’da kesinlikle yeterli öğüt, uyarı ve tebligat vardır.
Ahmet Varol Şüphesiz bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli öğüt vardır.
Ali Bulaç Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
Ali Fikri Yavuz Gerçekten bu Kur’ân’da (hususiyle bu sûrede), muvahhid kimseler için kâfi bir öğüd vardır.
Ali Ünal Hiç şüphesiz bu Kur’ân’da kendilerini Bize ibadete adamış mü’minler için gerekli her gerçek kâfi derecede yer almaktadır.
Bayraktar Bayraklı İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir toplum için bir mesaj vardır.
Bekir Sadak Dogrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimeselere bildiri vardir.
Celal Yıldırım Şüphesiz ki bu (Kur'ân)da kendini ibâdete veren bir millet için amaca ulaşma ve yeterli öğüt (yolları) vardır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır.
Diyanet Vakfi İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
Edip Yüksel Hizmet eden bir toplum için bunda bir bildiri vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Şübhe yok ki bunda âbid bir kavm için kâfi bir öğüd vardır
Erhan Aktaş Bunda kulluk eden bir toplum için açık bir duyuru vardır.
Gültekin Onan Gerçek şu ki, kulluk eden bir topluluk için bunda (Kuran'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz Kur’ân'da, kulluk eden toplum için kesinlikle bir iletilen mesaj vardır.
Harun Yıldırım İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
Hasan Basri Çantay Şübhe yok ki bu (Kur'an) da âbidler zümresi için (umduklarına) ulaşma (çâreleri) vardır.
Hayrat Neşriyat Şübhesiz ki bunda (Kur’ân’da) ibâdet eden bir kavim için (maksada ulaştırıcı)kâfî (bir nasîhat var)dır.
İbni Kesir Doğrusu bunda ibadet edenler için, tebliğ vardır.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki abidler (Allah'a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.
Kadri Çelik Şüphesiz bu Kur'an'da, kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.
Mehmet Ali Eroğlu Bunda muhakkak ki, Allah'a kulluk eden topluluk için açık bir mesaj, bir ibret vardır.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz bunda, ibadet eden insanlar için önemli bir haber vardır.
Muhammed Esed Şüphesiz, bunda (gerçekten) Allah'a kulluk eden kimseler için bir mesaj vardır.
Mustafa İslamoğlu Hiç şüphesiz bunda, Allah'a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice mesajlar vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak ki, bunda (Kur'an-ı Mübîn'de) abidler olan bir kavim için mükemmel bir mev'ize vardır.
Ömer Öngüt Şüphesiz ki bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli bir tebliğ vardır.
Şaban Piriş Elbette bu (Kur’an’da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır.
Sadık Türkmen Şüphesiz bunda, ibadet eden bir kavim için, yeterli bir mesaj/açıklama/öğüt vardır.
Seyyid Kutub Hiç kuşkusuz bu Kur'an'da Allah'a kulluk edenler için yeterli olacak nitelikte bilgi ve mesaj vardır.
Suat Yıldırım Bu Kur’ân’da da elbette Allah’a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır.
Süleyman Ateş Şüphesiz bunda kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.
Süleymaniye Vakfı İşte bu söz, kulluk edenler topluluğu için gerçek bir tebliğdir.
Tefhim-ul Kuran Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
Ümit Şimşek İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir topluluk için tam ve yeterli bir öğüt vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Kuşkusuz, bunda, kulluk eden bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.