16 - Nahl suresi 100. âyet meali

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ
İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihî müşrikûn(müşrikûne).
  
innemâ ancak, sadece
sultânu-hu onun sultanlığı, yaptırım gücü
alellezîne (alâ ellezîne) onlara karşı
yetevellevne-hu ona yönelenler
vellezîne (ve ellezîne) ve o kimseler, onlar
hum onlar
bi-hî onunla
müşrikûne Allah'a ortak (şirk) koşanlar, müşrikler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.
Abdullah Parlıyan Onun gücü kuvveti, ancak ona dost olup, ona itaat edenlere yeter ve onlar da Allah'la beraber, şeytana tanrısal nitelikler yakıştıranlardır.
Adem Uğur Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
Ahmed Hulusi Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere uyanlar) ve Rablerine ortak koşanlaradır!
Ahmet Tekin Şeytanın, şeytanî güçlerin nüfûzu, gücü kendisini dost ve otorite kabul edenlerin ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanların üzerinde etkilidir.
Ahmet Varol Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve O'na ortak koşanlaradır.
Ali Bulaç Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.
Ali Fikri Yavuz Onun hâkimiyyeti, ancak kendisini veli edinenlere ve Allah’a ortak koşanlardır.
Ali Ünal Onun nüfuzu, ancak onu dost edinip ona uyanlar ve (itaat ve bağlılıkta) onu Allah’a ortak tanıyanlar üzerindedir.
Bayraktar Bayraklı Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
Bekir Sadak O'nun nufuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak kosanlar uzerindedir. *
Celal Yıldırım Onun sultası ancak, onu kendine dost ve yâr edinenler ve bir de Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.
Cemal Külünkoğlu Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
Diyanet İşleri (eski) O'nun nüfuzu sadece, O'nu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.
Diyanet Vakfi Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
Edip Yüksel Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab’lerine ortak koşanlaradır.
Elmalılı Hamdi Yazır Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha şirk koşanlaradır
Erhan Aktaş Onun sultanlığı,1 ancak kendisini veli2 edinen ve Allah’a ortak koşan kimseler için söz konusudur.

1- Yaptırım gücü. 2- Yardımcı, gözeten, dost, destekleyici. Kur’an’da yer alan, “veli” ve velinin çoğulu olan “evliya” dost, dostlar olarak çeviriye konu edilmektedir. Oysaki bu sözcükler, etik anlamda dostluğu değil; siyasi bağlamda, yönetmeyi, korumayı, gözetilmeyi ifade etmektedir.
Gültekin Onan Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla O'na (Tanrı'ya) ortak koşanlar üzerindedir.
Hakkı Yılmaz (99,100) Şüphesiz ki iman etmiş ve Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler üzerinde Şeytan-ı Racim'in hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü, ancak kendisini, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın edinenler ve Allah'a ortak koşanların ta kendileri olan kimseler üzerinedir.
Harun Yıldırım Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
Hasan Basri Çantay Onun zoru ancak onu yâr edinmekde olanlara ve onu kendisine (Allaha) eş koşanlara karşıdır.
Hayrat Neşriyat O’nun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenler ve O’na (Allah’a) ortak koşanlar üzerindedir.
İbni Kesir Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerindedir.
İskender Evrenosoğlu Onun (şeytanın) sultanlığı (yaptırım gücü) sadece ona (şeytana) yönelenlerin ve onunla (şeytanla), (Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için) Allah'a şirk koşanların üzerindedir (onları etkiler).
Kadri Çelik Onun zorlayıcı gücü ancak onu (şeytanı) veli edinenler ve onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.
Mehmet Ali Eroğlu Lakin onun gücü ancak, onu dost edinenlere ve Allah'a şirk koşanlaradır.
Muhammed Celal Şems Onun hâkimiyeti, yalnız onunla dostluk kuran ve onun yüzünden (Allah’a) ortak koşanların üzerindedir.
Muhammed Esed Onun yalnızca kendisini izlemeye istekli olanlar üzerinde ve bir de ona tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi vardır.
Mustafa İslamoğlu ne var ki o, yalnızca kendisini kılavuz edinip ısrarla izleyenlerin ve kendisine ilahlık yakıştıranların üzerinde etkin bir güç sergileyebilir.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki, onun hakimiyeti ancak onu velî ittihaz edenlerin ve Allah'a şerik koşanların üzerinedir.
Ömer Öngüt Onun nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a şirk koşanlaradır.
Şaban Piriş Onun nüfuzu, sadece kendisini veli edinenler ve (Allah’a) şirk koşanlar üzerindedir.
Sadık Türkmen Onun gücü/hakimiyeti sadece kendisini veli/dost edinenleredir. O kimseler ki; (şeytanı), O’na ortak koşarlar!
Seyyid Kutub Şeytanın, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde, nüfuzu ve etkinliği vardır.
Suat Yıldırım Onun nüfuzu, ancak onu dost edinenler ve onu Allah’a, ortak sayanlar üzerindedir.
Süleyman Ateş Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır (o, sadece onları etkileyebilir).
Süleymaniye Vakfı Onun üstünlüğü (gücü,yetkisi), sadece onu dost(veli) edinenler ile Allah’a ortak(şirk) koşanlar üzerinde olur.
Tefhim-ul Kuran Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.
Ümit Şimşek Onun gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara yeter.
Yaşar Nuri Öztürk Onun sultası, sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.