16 - Nahl suresi 3. âyet meali

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
Halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), teâlâ âmmâ yuşrikûn(yuşrikûne).
  
halaka es semâvâti semaları yarattı
ve el arda ve arz, yeryüzü
bi el hakkı hak ile, gerçekle
teâlâ o yücedir, alâdır
âmmâ (an mâ) şeylerden
yuşrikûne ortak, şirk koşuyorlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.
Abdullah Parlıyan O ki, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzere yaratmıştır. İnsanların tanrısal nitelikler yakıştırarak, kendisine ortak koştukları herşeyin ve herkesin ötesindedir O.
Adem Uğur (Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.
Ahmed Hulusi Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla) yarattı. . . Onların ortak koştuklarından Âli'dir!
Ahmet Tekin Allah gökleri ve yeri, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde yarattı. Onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden çok yüce ve çok büyüktür.
Ahmet Varol O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.
Ali Bulaç Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Ali Fikri Yavuz Allah gökleri ve Arz’ı gerçek bir kanun ile yarattı. O, kâfirlerin koştukları ortaklardan beridir ve çok yücedir.
Ali Ünal O, gökleri ve yeri boş yere değil, hak bir gaye için, yerli yerince ve gerçeğe dayalı sabit bir sistem üzerinde yaratmıştır. Hangi şekilde olursa olsun, müşriklerin O’na ortak koşmasından nihayet derecede yücedir, aşkındır.
Bayraktar Bayraklı Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. O, koştukları ortaklardan uzaktır.
Bekir Sadak Gokleri ve yeri geregince yaratmistir. Onlarin es kostuklari seylerden yucedir.
Celal Yıldırım Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların ortak koştuklarından çok yücedir.
Cemal Külünkoğlu Gökleri ve yeri hak (bir nizam) ile O yarattı. O, (müşriklerin) kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir.
Diyanet İşleri (eski) Gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır. Onların eş koştukları şeylerden yücedir.
Diyanet Vakfi (Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.
Edip Yüksel Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, o, onların şirkinden yüksek, çok yüksek
Erhan Aktaş Gökleri ve yeryüzünü hakk ile yarattı. O, onların şirk koştuklarından yücedir.
Gültekin Onan Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Hakkı Yılmaz Allah, gökleri ve yeryüzünü hak ile oluşturdu. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
Harun Yıldırım Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.
Hasan Basri Çantay O, gökleri ve yeri hak (kın ikaamesine sebeb) olarak yaratdı. O, (kâfirlerin) eş tutmakda oldukları şeylerden (münezzeh ve) yücedir.
Hayrat Neşriyat Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.
İbni Kesir Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeyden münezzehtir.
İskender Evrenosoğlu Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, (onların) şirk koştukları şeylerden Yüce'dir.
Kadri Çelik Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Mehmet Ali Eroğlu Nizam ile gökleri ve yeri yarattı. O onların ortak koştuklarından yücedir.
Muhammed Celal Şems O, gökleri ve yeri hak (ve hikmetle) yarattı. Onların ortak koştuklarından çok üstündür.
Muhammed Esed O (ki,) gökleri ve yeri (içsel) bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere yaratmıştır; insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin, herkesin üstünde, ötesindedir O.
Mustafa İslamoğlu O, gökleri ve yeri mutlak hakikate (bir atıf olsun diye) amaçlı olarak yarattı; eşyaya ilahlık yakıştıranların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkındır O!
Ömer Nasuhi Bilmen (3-4) Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O kendisine şerik koştukları şeylerden çok âlidir. İnsanı bir nutfeden yaratmıştır. Böyle iken, o, apaçık bir düşmandır.
Ömer Öngüt Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
Şaban Piriş Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.
Sadık Türkmen Gökleri ve yeryüzünü gerektiği gibi yarattı. Ortak koştuklarından yücedir!
Seyyid Kutub Allah, gökleri ve yeri haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır.
Suat Yıldırım O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir!
Süleyman Ateş (Allâh), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir.
Süleymaniye Vakfı Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır[*]. O, onların ortak saydıkları şeyden uzaktır.

[*]  Bu ayet, Allah dışındaki varlıkların da gerçek olduğunu bildirmekte ve vahdet-i vücudu reddetmektedir. Çünkü vahdet-i vücuda göre Allah’tan başka varlık yoktur; varlık diye bilinenler onun gölgesidir. Onlara göre gölge de yoktur. Oysa ki Allah, göklerin ve yerin gerçek varlıklar olduğunu açıkça bildirmektedir. Ayrıca Bakara 2/255’e  göre de Vahdet-i Vücud inancı Kur’an’a uygun değildir.  

Tefhim-ul Kuran Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.
Ümit Şimşek O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
Yaşar Nuri Öztürk Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.