16 - Nahl suresi 49. âyet meali

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ
Ve lillâhi yescudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetin vel melâiketu ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne). (SECDE ÂYETİ)
  
ve li allâhi ve Allah içindir, Allah'ındır
yescudu secde eder
mâ fî es semâvâti semalardaki, göklerdeki şeyler
ve mâ fî el ardı ve yeryüzünde bulunan şeyler
min dâbbetin yürüyen hayvandan
ve el melâiketu ve melekler
ve hum ve onlar
lâ yestekbirûne kibirlenmezler, büyüklenmezler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve Allah'a secde etmededir göklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.
Abdullah Parlıyan Ve Allah'a secde etmektedir. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa, melekler de büyüklenmeden Allah'a secde etmektedir.
Adem Uğur Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Ahmed Hulusi Semâlar ve arzda bulunan (tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe kapılmaksızın) Allâh'a secde ederler (Allâh'a mutlak teslimiyet hâlindedirler). (49. âyet secde âyetidir. )
Ahmet Tekin Göklerdeki varlıklar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan, serkeşlik etmeden Allah’a secde ederler.
Ahmet Varol Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve büyüklenmezler.
Ali Bulaç Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Ali Fikri Yavuz Göklerde ve yerde olan canlılarla Melekler, kibirlenmedikleri halde hep Allah’a secde ederler (*)
Ali Ünal Göklerde ve yerde ne varsa, ister canlı maddî bir varlık, isterse melâike olsun, hepsi Allah’a secde eder ve asla büyüklenip kibirlenmezler.
Bayraktar Bayraklı Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Bekir Sadak SÙ Goklerde ve yerde bulunan her canli ve melekler, buyukluk taslamaksizin Allah'a secde ederler.
Celal Yıldırım Göklerde ve yerde, gerek canlılardan, gerekse meleklerden ne varsa hepsi de büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Cemal Külünkoğlu Ayrıca göklerde ve yerde olan her şey ve melekler kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle secdeederler.
Diyanet İşleri (eski) Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Diyanet Vakfi Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Edip Yüksel Göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklar ve melekler ALLAH’a secde ederler ve büyüklük taslamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Hem Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allaha secde eder, gerek Dâbbe kısmından olsun ve gerek Melâike, ve bunlar kibirlenmezler
Erhan Aktaş Göklerde ve yerde bulunan hareket halindeki varlıkların tamamı ve melekler büyüklenmeden, Allah’a secde ederler.1

1- Allah’ın koyduğu yasalara boyun eğerler. Bu ayetten de anlaşılıyor ki, “secde” etmek demek, salât anında başın yere kapanması olan “secde” demek değildir. Yoksa hareket halindeki kuşların, hayvanların, böceklerin yere kapanarak secde etmeleri söz konusu değildir.
Gültekin Onan Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Tanrı'ya secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Hakkı Yılmaz (49,50) Ve göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve doğal güçler, kibirlenmeden Allah'a boyun eğerler. Kendilerinin üstündeki Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.
Harun Yıldırım Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Hasan Basri Çantay Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler, kendilerine hiçbir yüksünme gelmeyerek, Allaha secde eder (ler).
Hayrat Neşriyat Hâlbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sâdece Allah’a secde eder.
İbni Kesir Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
İskender Evrenosoğlu Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin (yürüyen canlıların) hepsi ve melekler, Allah'a secde ederler. Ve onlar, kibirlenmezler.
Kadri Çelik Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Mehmet Ali Eroğlu Hakkıyla Allah'a secde ederler. Göklerde ve yerdeki tüm canlılar ve melekler Layık olduğu vechiyle Allah'a tazimde bulunup hiç de büyüklük taslamazlar
Muhammed Celal Şems Göklerde ve yerde bulunan her ne canlı varsa ve bütün melekler (de,) yalnız Allah’a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
Muhammed Esed Ayrıca göklerde ve yerde olan herşey -bütün canlılar/hayvanlar ve melekler- kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle yere kapanmaktadırlar:
Mustafa İslamoğlu Yine, (görünen) varlıkların en (yakın) tabakasından (görünmeyen varlıkların ufku olan) meleklere varıncaya dek, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın (yasasına) boyun eğip teslim olmuşlardır; onların hiçbiri büyüklük taslamazlar.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Allah için göklerde olanlar ve canlı yürür şeylerden yerde olanlar ve melekler secde ederler ve onlar kibirlenmezler.
Ömer Öngüt Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Şaban Piriş Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah’a secde ederler.
Sadık Türkmen Göklerde bulunanlar, yeryüzündeki canlılar ve melekler Allah’a (sevgi ile/korku ile/isteyerek) secde ederler. Onlar asla büyüklenmezler!
Seyyid Kutub Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın, Allah'a secde ederler.
Suat Yıldırım Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun hepsi Allah’a secde eder, asla kibirlenmezler.
Süleyman Ateş Göklerde ve yerde bulunan canlıların, meleklerin hepsi Allah'a secde ederler, onlar asla büyüklük taslamazlar.
Süleymaniye Vakfı Göklerde ve yerde olan bütün hareketli[1*] canlılar ve melekler, Allah’a boyun eğer(secde)[2*] ve kendilerini büyük görmezler.

[1*] Bakara 2/164 ayetini esas alarak çeviri yapıldı.

[2*] Bakınız Ra’d 13/15 ve dipnotu

Tefhim-ul Kuran Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Ümit Şimşek Göklerde ve yerde hareket eden herşey ve bütün melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Yaşar Nuri Öztürk Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.