1 - Fâtiha suresi 3. âyet meali

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Er rahmânir rahîm(rahîmi).
  
er rahmâni Rahman esması ile tecelli eden
er rahîmi rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi
   
Abdulbaki Gölpınarlı Rahmandır, rahîmdir,
Abdullah Parlıyan Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,
Adem Uğur O, rahmândır ve rahîmdir.
Ahmed Hulusi Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )
Ahmet Tekin Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol (O Allah) Rahman ve Rahim'dir.
Ali Bulaç Rahman ve Rahimdir.
Ali Fikri Yavuz (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
Ali Ünal Rahmân ve Rahîm;
Bayraktar Bayraklı O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.
Bekir Sadak O Rahman ve Rahim'dir,
Celal Yıldırım (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Cemal Külünkoğlu (O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).
Diyanet İşleri (eski) O Rahman ve Rahim'dir,
Diyanet Vakfi O, rahmândır ve rahîmdir.
Edip Yüksel Rahman, Rahim (Merhametli).
Elmalılı Hamdi Yazır o rahman, rahîm,
Erhan Aktaş O’nun Rahmeti Bol ve Kesintisizdir.
Gültekin Onan (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz 2-4 Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır.
Harun Yıldırım Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Hasan Basri Çantay (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat (O,) Rahmândır, Rahîmdir.
İbni Kesir Rahman'dır, Rahimdir.
İskender Evrenosoğlu Rahmân'dır, Rahîm'dir.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu O merhametlidir, O şefkatlidir.
Kadri Çelik Rahman'dır, Rahim'dir.
Muhammed Celal Şems O, sonsuz kerem ve rahmet edendir.
Muhammed Esed Rahman, Rahim,
Mustafa İslamoğlu O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt O, Rahman ve Rahim'dir.
Şaban Piriş (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Sadık Türkmen O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).
Seyyid Kutub Rahman ve Rahim
Suat Yıldırım O rahmândır, rahîmdir.
Süleyman Ateş (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.
Süleymaniye Vakfı O, bütün varlıkların Sahibidir.[*] İyiliği sonsuz, ikramı boldur.

[*] Arapça olan “Rab” kelimesinin en uygun karşılığı “sahip”tir. Evin sahibine rabb’ud-dâr (Müfredât), sermaye sahibine de rabb’ül- mal denir. Yusuf aleyhisselam, kralın gönderdiği köleye şöyle demişti: “Rabbine dön de sor bakalım, ellerini kesen kadınların derdi neymiş? Benim Rabbim onların oyunlarını bilir.” (Yusuf 12/50) Bu âyette rab kelimesinin hem Allah hem de kölenin sahibi olan kral için kullanılması tercihimizin doğru olduğunu gösterir.
 

Tefhim-ul Kuran (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek O Rahmân'dır, Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk Rahman'dır, Rahîm'dir O.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.