1 - Fâtiha suresi (7)

Bakara suresi
  
1 Rahman ve rahim Allah adiyle
2 Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
3 Rahmandır, rahîmdir,
4 din gününün sahibidir.
5 Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
6 Bize doğru yolu göster,
7 nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; gazaba uğramışların da değil, sapıkların da

Bakara suresi