72 - Cin suresi 21. âyet meali

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ(reşeden).
  
kul de, söyle
in-nî muhakkak ki ben
lâ emliku ben malik değilim (güce sahip değilim)
lekum sizin için, size
darren bir zarar, ziyan
ve lâ ve olmaz, olmasın
raşeden irşad olma
   
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.
Abdullah Parlıyan De ki: “Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.”
Adem Uğur De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Ahmed Hulusi De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allâh'ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"
Ahmet Tekin 'Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..
Ahmet Varol De ki: 'Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.'
Ali Bulaç De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”
Ali Ünal De ki: “Size kendiliğimden ne bir zarar vermeye gücüm yeter, ne de sizi doğruya ulaştırarak bir fayda sağlamaya.”
Bayraktar Bayraklı De ki: “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.”
Bekir Sadak De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»
Celal Yıldırım De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.
Cemal Külünkoğlu De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
Diyanet İşleri (eski) De ki: 'Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim.'
Diyanet Vakfi De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Edip Yüksel De ki: “Ben size ne zarar verme, ne de sizi doğruya iletme (irşad etme) gücüne sahibim.“
Elmalılı Hamdi Yazır De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam
Erhan Aktaş De ki: “Ben, size bir zarar verme1 ve sizi irşad2 etme gücüne sahip değilim.”

1- Sizi doğru yoldan çıkarma. 2- Sizi doğru yola iletme. Ben yalnızca çağrıcıyım.
Gültekin Onan De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.
Hakkı Yılmaz De ki: “Şüphesiz ben, sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem.”
Harun Yıldırım De ki: “Şüphesiz ben, size ne bir zarar ne de bir iyilik imkanına sahip değilim.”
Hasan Basri Çantay De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».
Hayrat Neşriyat De ki: 'Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.'
İbni Kesir De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.
İskender Evrenosoğlu De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”
Kadri Çelik De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim.”
Mehmet Ali Eroğlu "Nasıl bir yararım yada zararım olur ki mümkün değil" de
Mehmet Okuyan De ki: “Ben size zarar verme ve doğru yola getirme gücüne de sahip değilim.”
Muhammed Celal Şems De ki: “Şüphesiz size zarar (vermek) veya doğru yol (göstermek) elimde değildir.”
Muhammed Esed De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".
Mustafa Çevik 21-24 De ki: “Allah’la birlikte başka Rab ve ilahlar edinirsem, Allah’tan gelecek azaptan beni kimse koruyamaz, sığınacak bir yer de bulamam.
Benim görevim, sizi yaratılışınızın sebebi olan hayat nizamını yaşamaya davettir. Artık iyice bilinsin ki kim, Allah’a ve Rasûlüne isyan edip başkaldırırsa, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşine atılacaktır.
İşte o zaman geldiğinde müşrik kalmakta inatla direnenler, yardım beklediklerinin hiçbir işe yaramadıklarını, sayılarının da hiçbir anlamı olmadığını görüp anlayacaklar.”
Mustafa İslamoğlu De ki: "Ne zarar (ve yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalalete) götürebilirim.
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»
Ömer Öngüt De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. "
Şaban Piriş De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.
Sadık Türkmen De ki: “Doğrusu ben size bir zarar ve bir fayda verme gücüne sahip değilim.”
Seyyid Kutub De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»
Suat Yıldırım De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.
Süleyman Ateş De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim."
Süleymaniye Vakfı De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”
Tefhim-ul Kuran De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»
Ümit Şimşek De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.
Yaşar Nuri Öztürk De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.