72 - Cin suresi 4. âyet meali

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).
  
ve enne-hu ve muhakkak ki o
kâne oldu
yekûlu der, söyler
sefîhu-nâ bizim sefih, ahmak olanımız
alâ allâhi Allah'ın üzerine
şetatan asılsız, saçmasapan şeyler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş lâflar ediyormuş.
Abdullah Parlıyan Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış.
Adem Uğur Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Ahmed Hulusi "Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"
Ahmet Tekin 'Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.'
Ahmet Varol Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Ali Bulaç "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."
Ali Fikri Yavuz Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah’a karşı saçma söz söylüyormuş.
Ali Ünal ‘Meğer içimizdeki aklı ermezler, Allah hakkında ne olmadık sözler ediyorlarmış.
Bayraktar Bayraklı “Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”
Bekir Sadak «Dogrusu aramizdaki beyinsiz, Allah'a karsi yalanlar uyduruyordu.»
Celal Yıldırım Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah'a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu.
Cemal Külünkoğlu “Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.”
Diyanet İşleri (eski) 'Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu.'
Diyanet Vakfi Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Edip Yüksel “ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş
Erhan Aktaş “Meğer bizim “beyinsiz,”1 Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş”

1- Öncümüz, önderimiz.
Gültekin Onan "Doğrusu şu: bizim beyinsizlerimiz, Tanrı'ya karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.
Hakkı Yılmaz Ve hiç şüphesiz “bizim aklı ermez”, Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş.
Harun Yıldırım “Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah’a karşı asılsız şeyler söylüyormuş.”
Hasan Basri Çantay «Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».
Hayrat Neşriyat 'Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.'
İbni Kesir Doğrusu bizim beyinsizimiz; Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş.
İskender Evrenosoğlu Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah'a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).
Kadri Çelik “Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah'a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş.”
Mehmet Ali Eroğlu İşte beyinsizlerimiz Allah adına saçma sapan şeyler söylerler.
Mehmet Okuyan İçimizden bir beyinsiz, Allah hakkında asılsız, saçma sözler söylerdi.
Muhammed Celal Şems “(Şüphesiz) aramızdan bir akılsız, Allah hakkında aşırı sözler söylerdi.”
Muhammed Esed Ve (şimdi öğreniyoruz ki) aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyordu,
Mustafa Çevik 1-14 Ey Peygamber! De ki: Tanıyıp bilmediğimiz bir kısım kimselerin okunmakta olunan Kur’an’ı dinledikten sonra kendi toplumlarına gidip şöyle dedikleri bana vahyolundu. “Biz insanı doğruya, yaratılışının amacına davet eden olağanüstü güzellikte harikulade, bir Kur’an dinledik ve duyduklarımıza da iman ettik. Bundan böyle asla Rabbimize ortak koşmayacak ve O’ndan başkasını da ilah edinmeyeceğiz. İçimizdeki şeytan yandaşlarının uydurduğu gibi Rabbimiz ne bir eş ne de bir evlat edinmiştir. Rabbimizin şanı çok yücedir. Bizlere bundan önce bir kısım insanların yaratılışları farklı, görünmez yaratıklardan olan cinlerle temas halinde oldukları söylenmiş, onlardan gayba dair haberler alabilecekleri bildirilmiş ve yardımlarına sığınılabileceği öğretilmişti. Bizler, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalanlar uydurup iftiralar atacaklarına da inanmazdık, ama şimdi dinlediğiniz Kur’an’dan öğrendik ki gerçek böyle değilmiş.
Önceleri, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar dirilteceğine de inanmazdık. Şayet Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak gönderip bu gerçekleri bildirmese yine de öğrenemeyecektik.
Ayrıca daha önce inandırıldığımız gibi gökyüzünden medet umuyor, haberler bekliyorduk. Şimdi oralardan haberler alınmasının mümkün olmadığını, dahası buna inananların peşlerini cehennem ateşinin bırakmayacağını da öğrendik. İşte bu Kur’an’ın âyetleri böylesi asılsız, karanlık inançları ışığıyla yok ediyor.
İçimizde doğrudan hayırdan yana yaşamak arzusunda olanlar olduğu gibi, dünyevi çıkarlarını her şeyin üstünde tutup doğru yanlış demeden ona uyan zalimler de var. Kur’an’ı dinleyinceye kadar yeryüzünde böyle yaşamakta olanlar için Rabbimizin neyi murad ettiğini, hükmünün ne olacağını da bilmiyorduk.
Artık şunu çok iyi anladık ki Allah’ın belirlediği sınırların dışına çıkan hiç kimsenin, Allah’tan kaçıp kurtulması mümkün değildir.
Biz, Kur’an’ı dinleyip gerçeği işitince duyduklarımıza iman ettik. Rabbine iman edip güvenen kimse, Allah’ın izni olmadan kendisine herhangi bir zarar verilmesinden ve haksızlığa uğratılmaktan korkmaz.
İçimizde dinlediğimiz Kur’an ile davet edildiğine iman edip Rabbine teslim olanlar da, daveti kabul etmeyip müşrik kalmakta direnenler de var!”
Mustafa İslamoğlu Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah'a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu.
Ömer Nasuhi Bilmen «Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»
Ömer Öngüt "Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. "
Şaban Piriş Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.
Sadık Türkmen Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş.
Seyyid Kutub Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.
Suat Yıldırım (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Süleyman Ateş Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allâh hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Süleymaniye Vakfı Bizim akılsız da (İblis) meğer Allah’a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş.
Tefhim-ul Kuran «Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»
Ümit Şimşek 'Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.
Yaşar Nuri Öztürk "Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.