51 - Zâriyât suresi 50. âyet meali

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).
  
fe firrû öyleyse kaç, sığın
ilâ allâhi Allah'a, Allah'a ait
innî muhakkak ki ben
lekum sizin için, size
min-hu ondan
nezîrun bir nezir, uyarıcı
mubînun açıkça, apaçık
   
Abdulbaki Gölpınarlı Artık kaçın Allah'a, şüphe yok ki ben size, onun tarafından, apaçık bir korkutucuyum.
Abdullah Aydın (Ey Muhammed! De ki): “O halde hemen küfrü bırakıp Allah'a koşun. Şüphesiz ben, sizi O'nun azabıyla korkutan açık bir peygamberim.”
Abdullah Parlıyan Öyleyse: “Boş, anlamsız, sahte ve kötü olan herşeyden kaçıp, Allah'a sığının. Gerçekten ben, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım.
Adem Uğur O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
Ahmed Hulusi "(Bedensellik dünyanızdan) Allâh'a firar edin! Ben kesinlikle, O'ndan size apaçık bir uyarıcıyım!"
Ahmet Davudoğlu (De ki): “O halde hemen Allah'a kaçın. Gerçekten ben size, O'nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.”
Ahmet Tekin 'İnkârdan, isyandan, zulümden, cezadan kaçarak Allah’a sığının. Ben, size, O’nun katından gelmiş, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan bir uyarıcıyım.'
Ahmet Varol 'O halde Allah'a kaçın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir uyarıcıyım.
Ali Arslan (Ey Resûlüm de ki:) “O halde Allah(ın rızasın)a koşun. Çünkü ben sizi O(nun azabın)dan açık bir şekilde korkutucuyum.”
Ali Bulaç Öyleyse, Allah'a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm, de ki: ) O halde hemen Allah’a kaçın, (küfrü bırakıb hemen imana gelin). Gerçekten ben, size, Allah tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.
Ali Ünal “(Madem bütün bunları yapan Allah’tır ve O, sizin yegâne İlâhınız ve Rabbinizdir,) o halde derhal Allah’a kaçın (O’nun himayesine koşun)! Muhakkak ki ben, sizin için O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Arif Pamuk (Habibim, de ki:) "O halde Allah'a koşun. Doğrusu ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
Bahaeddin Sağlam Artık Allah'a kaçın. Ben gerçekten O'ndan yana sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
Bayraktar Bayraklı Artık hepiniz Allah'a koşunuz. Şüphesiz ben, sizin için O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Bekir Sadak De ki: «Oyleyse Allah'a kosusun; dogrusu ben sizi O'nun azabi ile acikca uyaranim.»
Celal Yıldırım O halde Allah'a doğru yönelip kaçın (O'na güvenip sığının). Şüphesiz ki ben, O'nun tarafından (gönderilen) açık bir uyarıcıyım.
Cemal Külünkoğlu (Ey Resulüm, de ki:) O halde hemen Allah'a koşun (küfrü bırakıp imana gelin). Şüphesiz ben, size O'nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım!
Diyanet İşleri (eski) De ki: 'Öyleyse Allah'a koşusun; doğrusu ben sizi O'nun azabı ile açıkça uyaranım.'
Diyanet Vakfi O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
Edip Yüksel Öyleyse ALLAH’a kaçınız. Ben, O’nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım.
Elmalılı Hamdi Yazır O halde hemen Allaha kaçın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
Erhan Aktaş O halde Allah’a sığının! Ben, sizin için O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Gültekin Onan Öyleyse, Tanrı'ya doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.
Hakkı Yılmaz Öyleyse Allah'a kaçın, Allah'a kaçın!!! Şüphesiz ki ben, sizin için O'ndan apaçık bir uyarıcıyım.
Harun Yıldırım Öyleyse Allah’a doğru kaçın. Gerçekten ben sizi O’ndan yana açıkça korkutupuyarıyorum.
Hasan Basri Çantay O halde (Habîbim, de ki:) «Hepiniz Allaha kaçın. Hakıykat, ben sizi On (un azabın) dan açıkça korkutan (bir peygamber) im».
Hasan Tahsin Feyizli (Ey Resûlüm, de ki): “O halde Allah'a kaçın (O'na itâate koşun). Çünkü ben O(nun tarafın)dan (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.”
Hayrat Neşriyat (Ey Habîbim! De ki:) 'O hâlde Allah’a kaçın! Şübhesiz ki ben, size O’nun tarafından (gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum.'
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Ey Muhammed! De ki: “Öyleyse Allah'a koşuşun! doğrusu ben sizi O'nun azabı ile açıkça uyaranım.”
Hüseyin Kaleli “Artık Allâh’a kaçın. Şüphesiz ben sizi O’ndan açık bir uyarıcıyım.”
İbni Kesir Öyleyse Allah'a koşun. Doğrusu ben; size, O'ndan apaçık bir uyarıcıyım.
İskender Evrenosoğlu Öyleyse Allah'a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O'ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Hepiniz Allah'a koşun. Ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım.
Kadri Çelik Öyleyse Allah'a doğru koşun. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım.
Muhammed Celal Şems O halde (hepiniz) hızla Allah’a koşun. Şüphesiz ben sizin için, O’nun Katından apaçık bir uyarıcıyım.
Muhammed Esed Böylece, (ey Muhammed, onlara söyle:) "(Sahte ve kötü olan her şeyden) Allah'a sığının! Gerçek şu ki ben, O'nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!
Mustafa İslamoğlu Şu halde (de ki): "Allah'a kaçınız! Şüphe yok ki ben O'nun katından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Nedim Yılmaz O halde Allah’a kaçın. Ben sizi O (nun azabı)ndan açıkça korkutuyorum.
Ömer Nasuhi Bilmen (48-51) Yeri de döşedik, ne güzel döşeyicilerdir. Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz. «Artık Allah'a kaçın, şüphe yok ki, ben sizin için O'nun tarafından bir apaçık korkutucuyum. Ve Allah ile beraber başka bir ilâh ittihaz etmeyin. Muhakkak ki, ben sizin için O'ndan bir apaçık korkutucuyum.»
Ömer Öngüt Allah'a kaçınız! Ben size O'nun katından apaçık bir korkutucuyum.
Ömer Rıza Doğrul O halde Allah'a sığının. Ben O’nun tarafından sizi (iğri yolun sonundan) apaçık korkuturum.
Şaban Piriş -O halde Allah’a sığının, çünkü ben, ondan size (gönderilen) apaçık uyarıcıyım.
Sadık Türkmen Öyleyse; “(edindiğiniz sahte ilahlardan) Allah’a kaçın/sığının! Şüphesiz ben size, O’ndan gelen apaçık uyarıcıyım.
Seyyid Kutub O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, sizi O'ndan açık bir şekilde korkutuyorum.
Suat Yıldırım "O halde, Allah’a kaçın, çabuk Allah’ın himayesine koşun. Zira ben O’nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen âşikâr bir elçiyim."
Süleyman Ateş "O halde Allâh'a kaçın, ben size O'nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
Süleymaniye Vakfı “Öyleyse Allah’a (yoluna) koşun. Ben O’nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.
Talat Koçyiğit “Bu itibarla Allah'a sığının. Ben, sizin için O'nun tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım.”
Tefhim-ul Kuran Öyleyse, Allah'a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım.
Ümit Şimşek Hepiniz Allah'a koşun. Ben Onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Yaşar Nuri Öztürk O halde Allah'a kaçın/sığının! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.