10 - Yûnus suresi 91. âyet meali

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
Âl’âne ve kad asayte kablu ve kunte minel mufsidîn(mufsidîne).
  
âl'âne şimdi
ve kad ve olmuştur
asayte sen asi oldun
kablu daha önce
ve kunte ve sen oldun
min el mufsidîne fesat çıkaranlardan
   
Abdulbaki Gölpınarlı Fakat şimdi mi? Halbuki bundan evvel isyân etmiştin, bozgunculardan olmuştun.
Abdullah Parlıyan Ona, şimdi mi iman ettin? denildi. Oysa bu güne kadar hep başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.
Adem Uğur Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Ahmed Hulusi "ŞİMDİ mi? Daha önce gerçekten isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!"
Ahmet Tekin 'Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.' denildi.
Ahmet Varol 'Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.'
Ali Bulaç Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.
Ali Fikri Yavuz Şimdi mi (elinden bütün kuvvet ve imkân gittikten sonra mı) iman ediyorsun? Halbuki sen , bundan önce isyan etmiş ve dâima müfsidlerden olmuştun.
Ali Ünal Şimdi mi? Şurası bir gerçek ki, bundan önce hep isyan içinde yaşadın ve bozgunculardan biriydin.
Bayraktar Bayraklı Allah şöyle buyurdu: “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun.”
Bekir Sadak O'na: «µimdi mi inandin? Daha once bas kaldirmis ve bozgunculuk etmistin» dendi.
Celal Yıldırım Şimdi mi imân ettin ? Oysa önce isyan ettin ve fesatçılardan oldun, (değil mi ?).
Cemal Külünkoğlu (91-92) (Biz de ona:) “Şimdi mi (iman ediyorsun)? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonrakilere ibret olman için bu gün senin (cansız) bedenini kurtaracağız” dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize karşı umursamazlık gösteriyor.
Diyanet İşleri (eski) O'na: 'Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin' dendi.
Diyanet Vakfi Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Edip Yüksel “Çok geç! Daha önce başkaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ya... şimdi ha? Halbuki bundan evvel ısyan etmiştin, müfsidlerden idin
Erhan Aktaş “Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.”
Gültekin Onan Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.
Hakkı Yılmaz (90-92) Ve İsrâîloğulları'nı bol sudan/nehirden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri azgınlık ve düşmanlıkla onları hemen izledi. Sonunda boğulma ona yetişince, “Gerçekten, İsrâîloğulları'nın inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de inandım, ben de teslim olanlardanım” dedi. – Şimdi mi? Hâlbuki daha önce isyan etmiştin ve de bozgunculardan olmuştun. Artık Biz senden sonra geleceklere ibret olasın diye, bugün seni zırhınla birlikte kurtaracağız.– Ve şüphesiz insanlardan birçoğu kesinlikle Bizim âyetlerimize/ alâmetlerimize/ göstergelerimize karşı duyarsız/ilgisizdirler.
Harun Yıldırım Şimdi, öyle mi? Halbuki sen bundan önce isyan etmiş ve fesatçılardan olmuştun.
Hasan Basri Çantay Şimdi mî (îman ediyorsun)?! Halbuki sen bundan evvel (ömrün boyunca) isyan etmiş, dâima fesadcılardan olmuşdun.
Hayrat Neşriyat (Ona:) 'Şimdi mi (îmân ediyorsun)? Hâlbuki daha önce gerçekten isyân etmiş ve fesad çıkaranlardan olmuştun!' (buyuruldu).
İbni Kesir Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştun.
İskender Evrenosoğlu Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
Kadri Çelik “Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”
Mehmet Ali Eroğlu Nasıl yani şimdi mi? Oysa sen bugüne kadar hep isyan edip bozgunculardandın.
Muhammed Celal Şems (Biz, dedik ki:) “Şimdi mi (inanıyorsun?) Oysa önceden (hep) itaatsizlik ettin ve sen fesatçılardandın.”
Muhammed Esed (Ona): "Ancak şimdi mi?" denildi, "Oysa, bu güne kadar (Bize) hep başkaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın!"
Mustafa İslamoğlu "Ne yani, ancak şimdi mi (aklın başına geldi)? Oysa ki sen daha önce isyanda ısrarcıydın ve bozgunculuğu iş edinmiş biriydin."
Ömer Nasuhi Bilmen (O'na denildi ki,) «Şimdi mi? Ve sen muhakkak ki, evvelce isyan etmiş ve müfsidlerden olmuş idin.»
Ömer Öngüt Şimdi mi inandın? Oysa daha önce başkaldırmış, bozgunculardan olmuştun.
Şaban Piriş -Şimdi mi? Sen, önceden isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun!
Sadık Türkmen “Şimdi mi?! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozgunculardan olmuştun.
Seyyid Kutub «Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce Allah'a hep karşı gelmiş ve bozgunculardan biri olmuştun.»
Suat Yıldırım (91-92) "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. "Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.
Süleyman Ateş "Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
Süleymaniye Vakfı (Allah:) “Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.
Tefhim-ul Kuran Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardandın.
Ümit Şimşek Şimdi inandın demek! Oysa sen daha önce isyan etmiştin ve bozguncunun biriydin!
Yaşar Nuri Öztürk "Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.