114 - Nâs suresi 6. âyet meali

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
Minel cinneti ven nâs(nâsi).
  
min(e) el cinneti cinlerden
ve en nâsi ve insanlar
   
Abdulbaki Gölpınarlı Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.
Abdullah Parlıyan Bu şeytanca işi yapanlar insanlardan da olabilir, cinlerden de. Hepsinin vesvesesinden O'na sığınırım.”
Adem Uğur Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden) Allah'a sığınırım!
Ahmed Hulusi "Cinlerden ve insanlardan!"
Ahmet Tekin 'Cinlerden ve insanlardan kötülük yapmayı fısıldayanların şerrinden Allah’a sığınırım.'
Ahmet Varol Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olur).
Ali Bulaç Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
Ali Fikri Yavuz (O şeytan), cinlerden de olur, insanlardan da...
Ali Ünal Cinlerden de olur, insanlardan da.
Bayraktar Bayraklı (4-6) “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.”
Bekir Sadak (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Celal Yıldırım (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Cemal Külünkoğlu (1-6) De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!
Diyanet İşleri (eski) (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Diyanet Vakfi (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Edip Yüksel “Onlar hem cinlerden hem de halktandır.”
Elmalılı Hamdi Yazır Gerek cinden gerekse ins
Gültekin Onan Gerek cinlerden, gerekse insanlardan...
Hakkı Yılmaz 1-6 “Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de!
Harun Yıldırım “Cinlerden ya da insanlardan.”
Hasan Basri Çantay (O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun).
Hayrat Neşriyat 'Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!'
İbni Kesir Gerek cinnlerden, gerek insanlardan.
İskender Evrenosoğlu İnsanlardan ve cinlerden (insanların Rabbine, Meliki'ne ve İlâhı'na sığınırım).
Kadri Çelik “Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (vesvesecinin şerrinden).”
Mehmet Ali Eroğlu Saldırgan insan ve cinler taifesinden O’na sığınırım.
Mehmet Okuyan 4-6 İnsanların göğüslerine (kalplerine) vesveseler fısıldayan, cinlerden ve insanlardan (olan o) sinsi vesvesecinin şerrinden (Allah’a sığınırım).”
Muhammed Celal Şems (4-6) “Çok vesvese yaratıp, geri çekilenin kötülüğünden (de,) insanların kalplerine vesvese sokan, hem cinlerden hem (de) insanlardan olanların kötülüğünden (de Allah’a sığınırım.)”
Muhammed Esed görünmez güçler(in) ve insanlar(ın bütün ayartmaların)dan".
Mustafa Çevik 1-6 De ki: “Ben kalplere vesvese veren cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların meliki, Rabbi ve ilahı olan Allah’a sığınırım.”
Mustafa İslamoğlu İster görünmeyen-bilinmeyen, ister görünen-bilinen türden.
Ömer Nasuhi Bilmen «(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah'a iltica etmelidir).»
Ömer Öngüt Gerek cinlerden olsun, gerek insanlardan.
Şaban Piriş Cinlerden ve insanlardan!
Sadık Türkmen Gerek cinlerden (görmediğimiz şeylerden) ve gerekse insanlardan...”
Seyyid Kutub Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Suat Yıldırım O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur.
Süleyman Ateş Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım).
Süleymaniye Vakfı İster cinlerden olsun, ister insanlardan[*].

[*] "Kanun budur; her nebiye insan ve cin şeytanlarından, düşmanlar oluşturmuşuzdur. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin zorlayıcı düzen koysaydı bunu yapamazlardı. Onları uydurduklarıyla baş başa bırak."(En’âm 6/112)

Tefhim-ul Kuran Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
Ümit Şimşek Cin ve insandan olan bütün şeytanların şerrinden.
Yaşar Nuri Öztürk Cinlerden de insanlardan da olur o!"

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.