98 - Beyyine suresi 3. âyet meali

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).
  
fî-hâ orada
kutubun kitaplar
kayyimetun temel, değişmez hükümler yazılı
   
Abdulbaki Gölpınarlı O sahîfelerdedir hükmü sâbit doğru kitaplar.
Abdullah Parlıyan O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır.
Adem Uğur En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.
Ahmed Hulusi Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.
Ahmet Tekin Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.
Ahmet Varol Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.
Ali Bulaç Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Ali Fikri Yavuz O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler var.
Ali Ünal O sahifelerde (iman ve hayatla ilgili) her bakımdan mükemmel öğretiler ve hükümler vardır.
Bayraktar Bayraklı O sayfalarda doğru hükümler vardır.
Bekir Sadak (1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.
Celal Yıldırım (1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.
Cemal Külünkoğlu O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler vardır.
Diyanet İşleri (eski) (1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.
Diyanet Vakfi (2-3) (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Edip Yüksel Onda dosdoğru öğretiler vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır öyle ki onlarda bütün «Kütübi kayyime»
Erhan Aktaş Onda değerli kitaplar1 vardır.

1- Hükümler, öğretiler.
Gültekin Onan Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Hakkı Yılmaz (1-3) Kitap Ehlinden ve ortak koşanlardan küfretmiş; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, kendilerine açık delil; içinde tertemiz/sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar, gözden çıkarılmadılar.
Harun Yıldırım Onların içinde dosdoğru yazılıhükümler vardır.
Hasan Basri Çantay (1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.
Hayrat Neşriyat Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.
İbni Kesir İçinde en doğru yazılar bulunan.
İskender Evrenosoğlu (O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.
Kadri Çelik Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.
Mehmet Ali Eroğlu Yüce Rab'bin, sayfa içlerindeki dosdoğru hükümlerdi.
Muhammed Celal Şems (1-3) Ehl-i Kitap ve müşriklerden kâfirlik etmiş olanlar, kendilerine apaçık bir delil, (yani) içinde kalıcı olan (ve insanları) ayakta tutan talimatlar bulunan pak sahîfeleri okuyan Allah’ın Resûlü gelmedikçe, kâfirliklerinden asla vazgeçecek değillerdi.
Muhammed Esed doğruluğu kesin ve açık hükümler taşıyan (vahiyler ileten bir elçi).
Mustafa İslamoğlu (o vahiylerin) içinden (önceki) kitapların ölmez yitmez (değerleri) bulunur.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır.
Ömer Öngüt O sayfalarda en doğru hükümler vardır.
Şaban Piriş İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)
Sadık Türkmen O sayfaların içinde sağlam hükümler vardır.
Seyyid Kutub O, sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır.
Suat Yıldırım (2-3) O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.
Süleyman Ateş O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.
Süleymaniye Vakfı Onlarda da dosdoğru hükümler bulunur.
Tefhim-ul Kuran Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Ümit Şimşek Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.
Yaşar Nuri Öztürk O sayfalar içindedir dosdoğru, eskimez kitaplar.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.