98 - Beyyine suresi 2. âyet meali

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).
  
resûlun resûl, elçi
min allâhi Allah'tan
yetlû okur
suhufen sahifeler
mutahhareten tertemiz
   
Abdulbaki Gölpınarlı Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça.
Abdullah Parlıyan İşte o delil, Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir.
Adem Uğur (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Ahmed Hulusi Allâh'tan (şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir (orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl!
Ahmet Tekin Sonunda, Allah tarafından görevlendirilen, içinde şirk bulunmayan tertemiz sayfaları, Kur’ân sayfalarını okuyan Allah’ın Rasulü Muhammed geldi.
Ahmet Varol (Bu delil) Allah tarafından (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir).
Ali Bulaç (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Ali Fikri Yavuz Bu hüccet, (bâtıl karışmamış) tertemiz sahifeleri okuyan Allah’dan bir peygamberdir. (Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’dır).
Ali Ünal (Maddî–manevî kirlerden temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı ve her türlü bâtıldan uzak) tertemiz sahifeleri okuyup tebliğde bulunan ve Allah tarafından gönderilmiş bir rasûl (geldikten sonra).
Bayraktar Bayraklı O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir.
Bekir Sadak (1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.
Celal Yıldırım (1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.
Cemal Külünkoğlu (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki, o tertemiz sahifeleri okumaktadır.
Diyanet İşleri (eski) (1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.
Diyanet Vakfi (2-3) (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Edip Yüksel ALLAH’ın bir elçisi kendilerine arındırılmış/temizlenmiş sahifeler okuyor.
Elmalılı Hamdi Yazır Allahdan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur,
Erhan Aktaş Allah’tan gelen dokunulmamış sahifelerden okuyan bir rasul.
Gültekin Onan (O delil de) Tanrı'dan gönderilmiş bir elçi (ki) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Hakkı Yılmaz (1-3) Kitap Ehlinden ve ortak koşanlardan küfretmiş; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, kendilerine açık delil; içinde tertemiz/sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar, gözden çıkarılmadılar.
Harun Yıldırım Tertemiz sahifeleri ileten Allah’tan bir rasuldür.
Hasan Basri Çantay (1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.
Hayrat Neşriyat (İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur’ân’ı) okur.
İbni Kesir Arınmış sayfaları okuyan, Allah katından bir peygamber.
İskender Evrenosoğlu Allah'tan gönderilen resûl, (onlara) tertemiz (bâtıl ve şüpheden uzak) sahifeleri okur.
Kadri Çelik (O apaçık delil) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (olup) tertemiz sahifeleri okumaktadır.
Mehmet Ali Eroğlu Yakin ki; bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah'ın elçisi,
Mehmet Okuyan (O), Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri tilavet eden (okuyup aktaran) bir elçidir.
Muhammed Celal Şems (1-3) Ehl-i Kitap ve müşriklerden kâfirlik etmiş olanlar, kendilerine apaçık bir delil, (yani) içinde kalıcı olan (ve insanları) ayakta tutan talimatlar bulunan pak sahîfeleri okuyan Allah’ın Resûlü gelmedikçe, kâfirliklerinden asla vazgeçecek değillerdi.
Muhammed Esed (onlara) kutsanmış tertemiz vahiyler ileten Allah'tan bir elçi (gelmeden),
Mustafa Çevik 1-5 Kitap ehlinden olan ve olmayan kâfirlerle müşrikler, kendilerine Peygamber ve Kur’an ile gerçekler bildirilip de hakikate davet edilinceye kadar aralarında ayrılığa düşmeden bir arada yaşadılar. Onlara bu davet ulaşmadan haklarında karar verilecek değildi. Peygamber onlara bir rehber olarak Allah’ın âyetlerinden oluşan o tertemiz sahifelerdeki daveti okuyunca kitap ehlinden olduklarını söyleyenler, Peygamber’i kendi kavimlerinden olmaması sebebi ile reddedip, Peygamber ve ona iman edenlerle ayrılığa düştüler. Oysa Allah, Peygamber’i ve kitabı, insanları Allah’ın emri olan namaz ve zekâtla birlikte Allah’a kulluğu tebliğ etsinler diye göndermiştir. İşte gerçek din de budur. Kulları üzerinde din (nizam) belirleme hakkı yalnızca Allah’a aittir.
Mustafa İslamoğlu (O delil); tüm şaibelerden arınmış sayfaları Allah'tan kendilerine ileten bir elçidir;
Ömer Nasuhi Bilmen (O hüccet ise) Allah tarafından bir peygamber ki tertemiz sahifeleri tilâvet eder.
Ömer Öngüt (O apaçık delil) Allah tarafından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir.
Şaban Piriş Allah’tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi ..
Sadık Türkmen Apaçık delil, yani Allah tarafından bir Elçi ki; tertemiz sayfalar okur.
Seyyid Kutub Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir.
Suat Yıldırım (2-3) O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.
Süleyman Ateş (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.
Süleymaniye Vakfı Beyyine, Allah’ın elçisidir, tertemiz sayfalar okur[*].

[*] Allah’ın Kitabını anlayan ve içine bir şey katmadan tebliğ eden her insan bu kapsama girer.

Tefhim-ul Kuran (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Ümit Şimşek O delil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, tertemiz sayfaları okumaktadır.
Yaşar Nuri Öztürk Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.