97 - Kadr suresi 4. âyet meali

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
  
tenezzelu iner
el melâiketu melekler
ve er rûhu ve ruh
fî-hâ orada
bi ile, ... e
izni izni
rabbi-him kendi Rab'leri, onların Rabbi
min den
kulli hepsi, her
emrin iş, emir
   
Abdulbaki Gölpınarlı O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.
Abdullah Parlıyan O gece melekler ve Rûh Rablerinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler.
Adem Uğur O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
Ahmed Hulusi Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.
Ahmet Tekin Melekler, varettiğimiz ve koruduğumuz aslî düzenin bir bölümü olan ruhlar, büyük melekler, Rablerinin bilgisi, planı, iradesi dâhilinde, o gece kâinattaki tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî her türlü konu ve yeni dönemdeki planlama ile görevli olarak rahmet deryası halinde peyderpey inerler de inerler.
Ahmet Varol O gece, melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.
Ali Bulaç Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Ali Fikri Yavuz O gecede melekler ve Rûh = Cebrâil Rablerinin izni ile, (o sene takdir edilen) her iş için arka arkaya iner.
Ali Ünal O gece melekler ve Ruh, Rabbilerinin izniyle her iş için iner de iner.
Bayraktar Bayraklı Melekler ve Rûh/Cebrail, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar.
Bekir Sadak Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her turlu is icin inerler.
Celal Yıldırım O gece melekler ve Ruh, Rablarının izniyle her emir (iş, durum, hüküm ve takdir) ile inerler.
Cemal Külünkoğlu Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için arka arkaya inerler.
Diyanet İşleri (eski) Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.
Diyanet Vakfi O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
Edip Yüksel Denetçiler ve Ruh (Cebrail) o gece Rab’lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.
Elmalılı Hamdi Yazır İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablarının her bir emirden
Erhan Aktaş Melekler1 ve ruh2, onda Rabb’lerinin izniyle her bir emir için iner de inerler.

1- “Elçiler” veya “ilahi güçler.” 2- Ruh, sözcük olarak; “can”, “vücuda hayat veren cevher” demektir. Kur’an, ruh sözcüğünü vahiy anlamında kullanmaktadır. Zira vahiy, insana ve topluma hayat vermekte, insana ve topluma düzen vererek onları canlı ve diri tutmakta; onlara en iyi yaşantıyı sağlamanın yolunu göstermektedir.
Gültekin Onan Melekler ve ruh, onda rablerinin izniyle inerler; hepsi buyruktandır.
Hakkı Yılmaz 4-5 Haberci âyetler, içlerindeki ruh; can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle/bilgisi gereği, o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar; her bir işten. –Selâm!–
Harun Yıldırım Melekler ve Ruh, onda Rab’lerinin izniyle her bir iş için inerler.
Hasan Basri Çantay Onda melekler ve Ruuh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner.
Hayrat Neşriyat Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).
İbni Kesir Melekler ve Ruh, o gece Rabblarının izniyle her iş için iner de iner.
İskender Evrenosoğlu Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler.
Kadri Çelik Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Mehmet Ali Eroğlu Değil mi ki o gece her iş için, ruh, melekler iner de iner.
Muhammed Celal Şems Melekler ile Ruh-ül Kudüs, o (gece) Rablerinin emriyle her konu için iner (dururlar.)
Muhammed Esed o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahi bir esin taşıyarak bölük bölük inerler; (insanı) her türlü (kötülük)ten
Mustafa Çevik 4-5 O geceden itibaren melekler Peygamber’e, Allah’ın vahyini insanlara ulaştırmak, böylece karanlıkları aydınlığa dönüştürmek üzere indirmeye devam ederler. Onu hayata tatbik ettiğinizde ise dünyada ve âhirette huzur ve mutluluğa kavuşacaksınız.
Mustafa İslamoğlu Melekler, vahiyle beraber o gece inerler de inerler, Rablerinin izniyle, hayatın her alanına dair
Ömer Nasuhi Bilmen Onda melekler ve Ruh, Rabbilerinin izni ile her bir emirden iniverir.
Ömer Öngüt Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Şaban Piriş Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iş için o gece iner.
Sadık Türkmen O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle; vahyin inişi için gereken tüm işler için indiler:
Seyyid Kutub Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.
Suat Yıldırım O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner...
Süleyman Ateş Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.
Süleymaniye Vakfı O gece melekler, Rablerinin izniyle, her konudaki ruhlarla (tanımlanmış görevlerle) inerler[*].

[*] “Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan bu Kitap çok önemlidir. Onu, mübarek bir gecede indirdik. Onunla uyarılarda bulunmaktayız.(O gece görev dağıtımı olur.) Karara bağlanmış her iş o gece dağıtılır. Her iş tarafımızdan belirlenir. Biz elçiler (melekler) göndeririz. Onlar Rabbinden (Sahibinden) bir iyilik olarak gönderilir. Çünkü O, sizi dinler ve her şeyi bilir.” (Duhân 44/1-6)

O gece meleklere görev taksimatı yapılır ve her biri, aldığı emirle görev yerine gitmek için Arş’tan ayrılırlar.

Ruh, Kur’an’da 20 yerde geçer ve oldukça kapsamlı bilgiler verilir. Bu suredeki ruh, emir kelimesiyle birlikte geçmiştir. Bu şekilde üç âyet daha vardır. İlk âyet şöyledir: “Sana o ruhu soruyorlar. De ki: “Ruh Rabbimin emridir. Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.” (İsra 17/85)

Bize verilen az ilim ile ilgili olarak şöyle buyurulur: “… Onlar Allah’ın bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar…” (Bakara 2/255)

De ki: “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı; bir o kadarını daha katsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf 18/109)

Allah’ın emri olan ruhun bir kısmı Allah’ın indirdiği kitaplardır. Bunu ikinci âyeti bildirmektedir. “Allah, kendi emrinden olan o ruhu meleklerle kullarından seçtiği kimseye indirir ve der ki, “İnsanları uyarın; benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden çekinin.” (Nahl 16/2)

Kadir gecesi Cebrail aleyhisselamın Muhammed aleyhisselama getirdiği de Allah’ın emrinden bir ruh yani Kur’ân âyetleri idi. Bunu konunun üçüncü âyeti açıkça ifade etmektedir.

“İşte bu şekilde sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa sen bu Kitap nedir, o iman nedir, bilmezdin. Ama onu bir nur yaptık, düzenimize uyduğunu gördüğümüz kullarımızı onunla yola getiririz.  Elbette sen doğru yolu gösterirsin.” (Şûrâ 42/52)

Allah’ın emrinden olan ruh, Allah’ın kitaplarıyla sınırlı değildir. Çünkü Cebrail aleyhisselam, Kadir Gecesi inen ve sayısını bilmediğimiz meleklerden sadece bir tanesidir. Meryem örneğinde olduğu gibi melekler Peygamber olmayana da inerler. Konuyla ilgili dördüncü âyet böyle bir durumu bildirir.

“Bütün katların üstünde olan, hâkimiyeti elinde tutan Allah, insanlara yüzleşme günü uyarısı yapmak için emrinden olan o ruhu kullarından düzenine uyanın içine atar”. (Mümin 40/15)

O ruh ile kişi güçlenir ve her konuda Allah’tan yana tavır koymaya başlar. Bu kişilerin özellikleri şu âyette açıklanmıştır: “Tek bir toplum bulamazsın ki, hem Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş olsunlar hem de Allah’a ve Elçisine sınır koyan kimseleri sevsinler. Onlar isterse babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri olsun. Bunlar Allah’ın kalplerine iman yazdığı ve kendisinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah onlardan razı, onlar da ondan razı olmuştur. İşte onlar, Allah’tan yana olanlardır. Bilin ki, Allah’tan yana olanlar umduklarına kavuşurlar.” (Mücadele 58/22)

Bütün bu âyetlerden anlaşıldığına göre emir kelimesiyle birlikte zikredilen ruh o emrin içeriğidir. Kadir gecesinde indirilen emirlerden birinin içeriğinin de Kur’ân âyetleri olduğuna göre Kadr suresinin 4. Âyetinin meali şöyle olur:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ  وَ (معهم) الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

O gece melekler, yanlarında o ruh (emir) olduğu halde Rablerinin izniyle her bir emir için inerler.

 

Kadir gecesinde hakkımızda iyi ölçülerin belirlenmesi için Allah’a çok dua etmeliyiz. İtikâfın Ramazan’da olması ve onun son on gününe tahsis edilmesi de bu tür duaların o günlerde yoğunlaşmasının önemini gösterir. Peygamberimiz her yıl bu günlerde itikâfa girerek bunu yapmıştır. Fecr suresindeki 10 gece Ramazan’daki itikâf gecelerdir.

Tefhim-ul Kuran Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Ümit Şimşek Melekler ve Ruh, herbir iş için, Rablerinin izniyle o gecede yeryüzüne iner.
Yaşar Nuri Öztürk Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.