64 - Tegâbün suresi 15. âyet meali

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
İnnemâ emvalukum ve evlâdukum fitneh(fitnetun), vallâhu indehû ecrun azîm(azîmun).
  
innemâ ancak, sadece
emvalu-kum sizin mallarınız
ve evlâdu-kum ve evlâtlarınız, çocuklarınız
fitnetun bir fitne, bir imtihan
ve allâhu ve Allah
inde-hu onun yanında, katında
ecrun ecir, mükâfat, karşılık
azîmun azîm, büyük
   
Abdulbaki Gölpınarlı Mallarınız ve evlâtlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükâfat var.
Abdullah Parlıyan Mallarınız ve çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdırlar. Onların yüzünden günaha girmeyin. Allah katındaki sevap ve mükafat dünya malından daha üstündür.
Adem Uğur Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Ahmed Hulusi Mallarınız ve evlatlarınız sizin için yalnızca sınav objesidir! Allâh(a gelince), O'nun indîndedir büyük ecir.
Ahmet Tekin Servetleriniz ve evlâtlarınız bir azgınlık, bir sıkıntı, bir ihtilâf sebebidir, ağır bir imtihan aracıdır. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.
Ahmet Varol Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.
Ali Bulaç Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Ali Fikri Yavuz Her halde mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir belâ ve imtihandır; (çünkü sizi birtakım günahlara sokabilirler). Allah ise, büyük sevab O’nun katındadır.
Ali Ünal Mallarınız da, çocuklarınız da sizin için bir imtihan, bir kayma veya pişip olgunlaşma sebebidir. Allah katında ise, (nazara alınması, ona göre davranılması gereken) çok büyük bir mükâfat vardır.
Bayraktar Bayraklı Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır.
Bekir Sadak Dogrusu mallariniz ve cocuklariniz bir imtihandir. Buyuk ecir ise Allah katindadir.
Celal Yıldırım Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitne (imtihan, uğraşı ve üzüntü)dir. Büyük mükâfat Allah kalındadır.
Cemal Külünkoğlu Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır.
Diyanet Vakfi Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Edip Yüksel Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH’ın yanındadır.
Elmalılı Hamdi Yazır Her halde mallarınız ve evlâdlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük ecir, onun yanındadır
Erhan Aktaş Mallarınız ve çocuklarınız yalnızca bir fitnedir.1 Büyük ödül, Allah’ın yanındadır.

1- Fitne; altın, gümüş gibi değerli maddelerin kendileriyle kaynaşmış olan değersiz maddelerinden ayrıştırılması, yani saflaştırılması amacı ile yüksek ateşte eritilmesi” işlemidir.’ Fitne sözcüğü, kişinin samimiyetinin, iç yüzünün ortaya çıkması için; savaş, baskı, zulüm, zenginlik, yoksulluk, hastalık, ölüm, ün, mevki, mal, mülk gibi konularda tabi tutulduğu samimiyet sınavıdır.
Gültekin Onan Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Tanrı ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Hakkı Yılmaz Kesinlikle mallarınız ve çocuklarınız, sizi ateşe atabilecek imtihan aracıdır. Allah ise, büyük ödül Kendi katında olandır.
Harun Yıldırım Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır.
Hasan Basri Çantay Mallarınız da, evlâdlarınız da sizin için ancak bir imtihan (mevzuu) dur. Allah ise, büyük mükâfat Onun nezdindedir.
Hayrat Neşriyat Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfât ancak O’nun katındadır.
İbni Kesir Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.
İskender Evrenosoğlu Oysa sizin mallarınız ve evlâtlarınız fitnedir (imtihandır). Ve Allah ki, ecrun azîm (en büyük mükâfat) O'nun indindedir (katındadır).
Kadri Çelik Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O'nun katında olandır.
Mehmet Ali Eroğlu Gayet tabi; mallarınız ve evlatlarınız sizler için birer imtihandır. Allah katındaki sevap ve mükafatlar dünya malından daha üstündür.
Mehmet Okuyan Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Büyük ödül ise yalnızca Allah’ın katındadır.
Muhammed Celal Şems Mallarınız ve evlatlarınız, (sizler için) bir sınamadır. Allah ise, Katında büyük bir mükâfat bulunandır.
Muhammed Esed Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir ayartma aracıdır, halbuki Allah katında muhteşem bir ödül vardır.
Mustafa Çevik 14-18 Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları, sizi yalnız Allah’ı ilah edinmekten ve O’nun davetine yönelmekten alıkoyarak, size düşmanlık edebilirler. Onlara karşı çok dikkatli olun, bununla birlikte onları hoşgörülü ve bağışlayıcı bir üslup ile doğru olana davet edin. Allah böyle davrananları sever. Allah yanlışından dönenlere karşı çok merhametli ve bağışlayıcıdır. Mallarınızın ve evlatlarınızın da birer imtihan aracı olduklarını aklınızdan çıkarmayın, onların cazibesine kapılıp yaratılış sebebinizden yüz çevirmeyin. Allah katında mü’minler için, onlardan çok güzel ve kıymetli mükâfatlar vardır. O halde İslamî bir hayat yaşamak konusunda kimsenin size engel olmasına müsaade etmeyin ve Allah’ın size verdiği nimetlerden O’nun yolunda harcayın, nefsinizi aç gözlülükten ve cimrilikten koruyup arındırın. İyi bilin ki böyle yapanlar mutluluğa kavuşacaklardır. Şayet siz Allah’ın daveti olan hayat nizamını yaşamak ve yaşatmak uğrunda, cömert davranıp harcarsanız, Allah’a bir borç vermiş gibi olursunuz. Allah da size onun karşılığını kat kat artırarak ödül olarak geri döndürür ve günahlarınızı bağışlar. Allah böylece şükrünü eda edenlere karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Allah aklınızdan geçenleri, açıktan ve gizliden yaptıklarınızı da en iyi bilendir.
Mustafa İslamoğlu Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibarettir; Allah'a gelince: O, katında muhteşem bir ödül bulunandır.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır.
Ömer Öngüt Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.
Şaban Piriş Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah’tır.
Sadık Türkmen Mallarınız ve çocuklarınız niyetinizin/gerçeğinizin açığa çıkarılmasıdır. Allah katında ise büyük bir ödül vardır.
Seyyid Kutub Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
Suat Yıldırım Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.
Süleyman Ateş Mallarınız ve evlâdlarınız bir fitne (sınav)dır, (Allâh, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allâh ise, işte büyük ödül O'nun yanındadır.
Süleymaniye Vakfı Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.
Tefhim-ul Kuran Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.
Ümit Şimşek Mallarınız da, evlâtlarınız da birer imtihandır. Allah katında ise pek büyük bir ödül vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.