47 - Muhammed suresi 11. âyet meali

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ
Zâlike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve ennel kâfirîne lâ mevlâ lehum.
  
zâlike işte bu, bu
bi ennallâhe muhakkak ki Allah
mevlellezîne velîsidir o kimselerin
âmenû îmân ettiler
ve enne ve olduğunu
el kâfirîne kâfirler
lâ mevlâ dost yoktur
lehum onlarındır, onlar için vardır
   
Abdulbaki Gölpınarlı Böyle bu, çünkü şüphe yok ki Allah, inananların yardımcısıdır ve şüphe yok ki kâfirlerin yardımcısı yoktur.
Abdullah Parlıyan Bu böyle olacaktır, çünkü Allah iman edenlerin koruyucusu ve yardımcısıdır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ise, bir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.
Adem Uğur Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.
Ahmed Hulusi İşte (gerçek durum) bu! Allâh, iman edenlerde Mevlâ'dır! Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların mevlâsı yoktur!
Ahmet Tekin Bütün bunlar, Allah’ın, iman edenlerin mevlâsı, emrinde oldukları otorite, koruyucuları olması; kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin, nankörlerin de, mevlâlarının, koruyucularının olmaması dolayısıyladır.
Ahmet Varol Bu, Allah'ın iman edenlerin dostu olması, inkâr edenlerin ise hiç dostlarının olmaması sebebiyledir.
Ali Bulaç İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise, velisi yoktur.
Ali Fikri Yavuz Sebebi şu: Çünkü Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Kâfirlere gelince; onların yardımcısı yoktur.
Ali Ünal Böyledir, çünkü Allah iman edenlerin Mevlâsı (sahibi ve koruyucusu)dur; kâfirlerin ise (Allah karşısında onlara yardım edebilecek herhangi bir) mevlâsı yoktur.
Bayraktar Bayraklı Çünkü Allah, inananların yardımcısıdır. Kâfirlerin ise dostları yoktur.
Bekir Sadak Cunku Allah inananlarin sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur. *
Celal Yıldırım Bu böyledir. Çünkü Allah, imân edenlerin dostu ve sahip çıkanıdır. Kâfirlerin ise hiçbir dost ve sahip çıkanı yoktur.
Cemal Külünkoğlu Bu böyledir. Allah, (iyi niyet ve gayretlerinden dolayı) inananların yardımcısı ve koruyucusudur. İnkârcıların ise, hiçbir yardımcısı ve koruyucusu yoktur.
Diyanet İşleri (eski) Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.
Diyanet Vakfi Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.
Edip Yüksel Çünkü ALLAH gerçeği onaylayanların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır Öyle, çünkü Allah iyman edenlerin mevlâsıdır, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.
Erhan Aktaş Allah inananların mevlasıdır.1 Gerçeği yalanlayan nankörlerin ise hiçbir mevlası yoktur.

1- Yakın olan, yardım eden, koruyan, yol gösteren. Mevla yalnızca Allah’tır. Allah’tan başkasına Mevla, Mevlana demek şirktir. Veli sözcüğünün eş anlamlısıdır.
Gültekin Onan İşte böyle; çünkü Tanrı, inananların velisidir; kafirlerin ise velisi yoktur.
Hakkı Yılmaz İşte mü’minlerin bahtiyarlığı, kâfirlerin perişanlığı, şüphesiz Allah'ın iman eden kimselerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olması, kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden /inanmayanlar için yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın diye bir şeyin olmamasındandır.
Harun Yıldırım İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; kafirlerin ise velisi yoktur.
Hasan Basri Çantay Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah şübhesiz iman edenlerin velîsi (yardımcısı) dır. Kâfirler (e gelince: hakıykaten) onların velîsi (yardımcısı) yokdur.
Hayrat Neşriyat Bunun sebebi şudur: Şübhesiz Allah, îmân edenlerin yardımcısıdır; doğrusu kâfirlere gelince, onlar için bir yardımcı yoktur.
İbni Kesir İşte böyle. Çünkü Allah, imanetmiş olanların Mevla'sıdır. Kafirlere gelince; muhakkak ki onların mevlası yoktur.
İskender Evrenosoğlu Bu, Allah'ın âmenû olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kâfirlerin ise gerçek dostu (mevlâsı) yoktur.
Kadri Çelik Bu, Allah'ın, iman edenlerin velisi olmasından dolayıdır. Küfre sapanlar (var ya), onların velisi yoktur.
Mehmet Ali Eroğlu Umumen bu böyledir. Çünkü müminlerin yardımcısı Allah'dır. Kafirlerin yardımcıları yoktur.
Muhammed Celal Şems Bu, Allah’ın müminlerin koruyucusu olmasından ve kâfirlerin (ise) hiç koruyucuları bulunmamasından ileri gelmektedir.
Muhammed Esed Böyle (olacaktır,) çünkü Allah iman edenlerin koruyucusudur, hakikati inkar edenlerin ise bir koruyucusu yoktur.
Mustafa Çevik Allah, davetine iman edip, imanlarının gereklerini yerine getirenlerin dostu ve yardımcısıdır. Hakikati inkâr edenlerin ise ne gerçek dostları ne de yardımcıları vardır.
Mustafa İslamoğlu Bu böyledir: çünkü Allah imanda sebat edenlerin dostudur; kafirlerin ise dostu bulunmamaktadır.
Ömer Nasuhi Bilmen (9-11) O öyledir, çünkü, şüphesiz onlar, Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Artık (Allah da) Onların amellerini iptâl etti. Yeryüzünde gezmediler mi ki, bakıversinler, kendilerinden evvelkilerin akıbetleri nasıl olmuş! Allah onların üzerlerine kahretmiş ve kâfirler için de onların emsali vardır. Şunun için ki, muhakkak Allah, imân edenlerin mevlâsıdır ve şüphe yok ki, kâfirlere gelince onlar için mevlâ yoktur.
Ömer Öngüt Bunun sebebi şudur: Allah iman edenlerin dostudur. Kâfirlere gelince, onların yardımcıları yoktur.
Şaban Piriş Bu, Allah’ın iman edenlerin velisi olduğu ve kafirlerin ise bir velisi olmadığı içindir.
Sadık Türkmen Ancak Allah inananların dostudur. İnkârcıların ise dostu yoktur.
Seyyid Kutub Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.
Suat Yıldırım Bu böyledir, çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah’tır, kâfirlerin ise mevlâları, dostları yoktur.
Süleyman Ateş Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur. Kâfirlerin ise koruyucuları yoktur.
Süleymaniye Vakfı Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.
Tefhim-ul Kuran İşte böyle; çünkü Allah, iman etmekte olanların velisidir; kâfirlerin ise, onların velisi yoktur.
Ümit Şimşek Zira Allah iman edenlerin dostudur; kâfirlerin ise hiçbir dostu yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk Bu böyedir; çünkü Allah, iman edenlerin Mevlâ'sıdır. Küfre sapanların ise Mevlâ'sı yoktur.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.