58 - Mücâdele suresi 21. âyet meali

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz(azîzun).
  
ketebe yazdı
allâhu Allah
le mutlaka, elbette, muhakkak
aglibenne ben gâlip geleceğim
ene ben
ve rusulî ve resûllerim
inne muhakkak
allâhe Allah
kaviyyun güçlü, kuvvetli
azîzun azîz, üstün
   
Abdulbaki Gölpınarlı Allah yazdı, takdîr etti ki andolsun, ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz; şüphe yok ki Allah pek kuvvetlidir, üstündür.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz Allah: “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz” diye yazmış ve hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok üstündür.
Adem Uğur Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Ahmed Hulusi Allâh yazmıştır ki: "Kesinlikle galibim Ben ve Rasûllerim (olarak)!" Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir.
Ahmet Tekin Allah:'Elbette ben ve Rasullerim galip geleceğiz.' diye Levh-i Mahfuz’da yazmıştır. Allah güçlü, kudretli ve hükümrandır.
Ahmet Varol Allah: 'Elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz' diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.
Ali Bulaç Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Ali Fikri Yavuz Allah, şöyle hüküm vermiştir: “- Celâlim hakkı için, muhakkak ki, hem ben gâlib geleceğim, hem Peygamberlerim. Şübhe yok ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye gâlibdir.
Ali Ünal Allah, “Her zaman ve her durumda elbette Ben galip gelirim, Ben ve rasûllerim.” diye hükmetmiştir. Hiç şüphesiz Allah, mutlak kuvvet sahibidir, her işte üstün ve mutlak galiptir.
Bayraktar Bayraklı Allah, “Kesinlikle ben ve peygamberim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Çünkü Allah güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.
Bekir Sadak Allah, «And olsun ki Ben ve peygamberlerim ustun gelecegiz» diye yazmistir. Dogrusu Allah kuvvetlidir, gucludur.
Celal Yıldırım Allah, «Ben ve Peygamberlerim mutlaka üstün geleceğiz» diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok üstündür.
Cemal Külünkoğlu Çünkü Allah: “Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, her şeyin mutlak galibidir.
Diyanet İşleri (eski) Allah, 'And olsun ki Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz' diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.
Diyanet Vakfi Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Edip Yüksel ALLAH, “Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır“ diye yazmıştır. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.
Elmalılı Hamdi Yazır Allah yazdı: Celâlim hakkı için herhalde ben yenerim ben ve Resullerim, şübhe yok ki Allah kavîdir azîzdir
Erhan Aktaş Allah: “Ben ve rasullerim kesinlikle galip geleceğiz.” diye hükmetmiştir. Kuşkusuz Allah; Mutlak Güç Sahibi’dir, Mutlak Üstün Olan’dır.
Gültekin Onan Tanrı, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Tanrı, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Hakkı Yılmaz Allah: “Elbette, Ben ve elçilerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır.
Harun Yıldırım Allah: “Mutlaka galip geleceğim; ben de elçilerim de.” diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir.
Hasan Basri Çantay Allah (şöyle) yazmışdır: «Andolsun ki ben gaalib geleceğim, peygamberlerim de». Şübhesiz Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.
Hayrat Neşriyat Allah, (Levh-i Mahfûz’da): 'Celâlim hakkı için, ben muhakkak galib geleceğim, peygamberlerim de!' diye yazmıştır. Çünki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.
İbni Kesir Allah: Andolsun ki Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz, diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.
İskender Evrenosoğlu Allah: “Ben ve elçilerim mutlaka gâlip gelecek.” diye yazdı. Muhakkak ki Allah; Kavî'dir (kuvvetlidir), Azîz'dir.
Kadri Çelik Allah, “Şüphesiz ben galip geleceğim ve peygamberlerim de” diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.
Mehmet Ali Eroğlu Allah: " Elbette Ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Allah güçlüdür, galiptir.
Muhammed Celal Şems Allah, “Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz,” diye yazmıştır. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür (ve) galiptir.
Muhammed Esed (Çünkü) Allah böyle buyurdu: "Ben kesinlikle üstün geleceğim, Ben ve Elçim!" Şüphesiz Allah, güçlüdür, kudret sahibidir!
Mustafa Çevik Allah, “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür ve O’nun hükmünün gerçekleşmesinin önüne geçmeye kimsenin gücü yetmez.
Mustafa İslamoğlu (Zira) Allah şöyle diledi: "Elbet Ben galip geleceğim; Ben ve elçilerim! Şüphe yok ki Allah tarifsiz güçlüdür, mutlak üstün ve yüce olandır.
Ömer Nasuhi Bilmen (20-21) Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.
Ömer Öngüt Allah: "Ben ve peygamberlerim elbette galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, yegâne galiptir.
Şaban Piriş Allah, “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz", diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, güçlüdür, daima galiptir.
Sadık Türkmen Allah; “Şüphesiz Ben ve Elçilerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah; çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Seyyid Kutub Allah'a andolsun ki «ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
Suat Yıldırım Çünkü Allah: "Ben ve Resullerim elbette galip geliriz." diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.
Süleyman Ateş Allâh: "Elbette ben ve elçilerim gâlib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allâh güçlüdür, gâliptir.
Süleymaniye Vakfı Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
Tefhim-ul Kuran Allah, yazmıştır: «Andolsun, ben galip geleceğim ve peygamberlerim de.» Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Ümit Şimşek Allah, 'Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz' diye yazmıştır. Gerçekten de Allah karşı konulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.
Yaşar Nuri Öztürk Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, Azîz'dir.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.