Metin Durali Mealleri

A B E F H K M N S Ş T Z Hepsini göster
 
Bakara
 
  
67 “Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
68 “Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın” dediler. Musa: Allah diyor ki: “O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.” Size emredileni hemen yapın, dedi.Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
69 Bu defa: Bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın, dediler. “O diyor ki: Sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir” dedi. (Bu tarifte inek vardı ama esneyen inek yoktu) Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
70 “(Ey Musa!) Bizim için, Rabbine dua et de İnek bize teşbih yapılıyor gibi geldi. İnek teşbih mi yani? Eğer böyleyse biz Allah’ın izni ile bunu bulacağız dediler. Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
71 (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. “İşte şimdi gerçeği anlattın” dediler Çünkü inekler zaten çift sürmez gerçekten İnek teşbih “başka bir şeye benzetme” ve o teşbih edilen ineği (Yarasayı)arayıp buldular ve esnettiler. Az kalsın yapmayacaklardı.Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
72 Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Hâlbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
73 “Haydi, şimdi (Teşbih memeliyi esneten ilacın) Bir kısmıyla (öldürülen adama) vurun Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/3-bolum-bakara-suresi-67-73-un-isaret-ettigi-gercek/
Mâide
En’âm
A’râf
Hûd
Kehf
Meryem
Tâ-Hâ
Enbiyâ
Mü’minûn
Şu’arâ
Neml
Ankebût
Sebe’
Sâffât
Zuhruf
Fil